Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu

Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu

Sempozyum Konu Başlıkları:

– İlkçağdan Modern Dönemlere Kadar Bitlis ve İlçelerinin Tarihi, Kültürü, Sanatı, Sosyal ve Ekonomik Hayatı
– Osmanlı Döneminde Bitlis’e Bağlı Siirt, Muş, Genç Sancakları ve Bunlara Bağlı Kazaların Tarihi
– Tarihte Van Gölü’nde Ulaşım, İktisadi Faaliyetler ve Tatvan İskelesi
– Bitlis’te Yetişmiş Önemli Şahsiyetlerin Hayatları, Eserleri ve Etkileri
– İdris-i Bitlisî’nin Hayatı ve Eserleri
– İdris-i Bitlisî’nin Osmanlı Padişahları ile Münasebetleri
– İdris-i Bitlisî Döneminde Osmanlı-İran İlişkileri

Bildiri özeti göndermek için son tarih: 4 Mayıs 2018
Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 18 Mayıs 2018
Tam metin gönderme son tarihi: 22 Haziran 2018
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 27 Temmuz 2018
Sempozyum tarihi: 11 – 13 Ekim 2018

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Bitlis
(434) 222 00 00
bitlissempozyumu@gmail.com