Uluslararası Bilişimci Martılar Projesi

Uluslararası Bilişimci Martılar Projesi

 

2-5 Aralık tarihleri arasında Hindistan’da yapılacak  2015 yılı Uluslararası Ödül Törenimize katılmak isteyen ve 2016 yılı Bilişimci ve Lider Martılar Projelerimize katılmak isteyen  eğitimcileri gözlemci olarak Hindistan’a götürebiliyoruz.

12 yıldır sürmekte olan Uluslararası Bilişimci Martılar Projelerine son iki yıldır Eğitim Fakültelerinin eklenmesiyle “LİDER MARTILAR” Projeleri de eklendi.

Hindistan’da City Montessori School’da 25 Dünya ülkesi tarafından kurulmuş olan World Council for Total Quality and Excellence in Education’ın (WCTQEE), Nepal QUEST’in, Boğaziçi Üniversitesi Barış Merkezi’nin (BUPERC) ve Yenilikçi İmece Derneği’nin (YİMEDER) desteklediği bu proje; düşünen, sorgulayan ve çözüm yolları bularak imece ruhuyla sorunlarını çözen ve de teknolojiyi etkin kullanabilen yeni kuşaklar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Şimdiye dek 400’e yakın projenin çalışıldığı bu proje ilk yıllarında (2003-2009) Microsoft Türkiye tarafından desteklendi. 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Eği-tek işbirliğiyle devlet okullarında çalışan ve gönüllü olan Bilişimci Martı Koordinatörleri yetiştirildi ve 2006 yılından itibaren de ulusaldan uluslararası yapıya dönüştü. Hindistan, Nepal, Sri Lanka, Güney Afrika, ABD ve İngiltere’den okullar projenin içinde bulundular. Projenin özünde eş ve jüri değerlendirmesi var. İki yılda bir de projenin Ödül Töreni Hindistan’da CMS’de, WCTQEE’nin işbirliğiyle yapılıyor.

Bu yıl en küçük yaş grubu Hindistan’dan. Manisa ve Sri Lanka’dan birer Ortaokul ekibi katılarak düzeylerinde tek oldular. Liseler Sri Lanka ve Türkiye’den.  Üniversite ekipleri ise Gaziantep ve İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinden. Paylaşımların Blog veya Web tasarımı ile yapıldığı proje yeni yılına 1 Ekim’de başlayacak. Tüm istekli okulları, sivil toplum kuruluşlarını, şirket ve aile destekli proje ekiplerini aramıza davet ediyoruz. Sevgilerimle projeyi tamamlayan tüm ekipleri yeniden kutluyorum.

  1. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJELERİ’NİN SONUÇLARI

İLKOKULLAR:

MİNİK ŞAMPİYONLAR: HİNDİSTAN, LUCKNOW, CITY MONTESSOR SCHOOL (CMS) 4. SINIF, “TWITTERS EKİBİ”: Hijyen ve Temizlik ile sağlıklı ve mutlu olmak.

ORTAOKULLAR:

Uluslararası Ortaokul Birincisi:  Sri Lanka, Zahira National College: Yeşil Çevremiz ve Okul Bahçemiz

Ulusal Ortaokul Birincisi: Manisa, Alaşehir Cumhuriyet Ortaokulu: Ön Yargısız Hayat

LİSELER:

En İyi Lise Projesi: Gaziantep Vakfı Özel okulları-Engelsiz Düşünceler Projesi:

Birinci Proje: Galatasaray Lisesi-Penceredeki Martılar: www.gsl.gsu.edu.tr/martiucusta

İkinci Olan Projeler:

-Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Yeşilin Savaşçıları: http://yesilsavascilari.blogspot.com.tr

– Özel Beykent Doğa Anadolu Lisesi, MATING: http://www.mathep.com

En İlginç Proje: Hacı Sabancı Anadolu Lisesi, Progresif Beyinler

En İstekli Ekip: Manisa, Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi

En Adanmış Ekip: Sri Lanka, Zahra National College

 

  1. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ LİDER MARTILAR PROJELERİ’NİN SONUÇLARI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (1 YILLIK PROJE ÇALIŞMASI):

(ENGELLİ ÇOCUKLAR İLE) OYUN ARKADAŞI: http://oynarmisinbizimle.blogspot.com.tr/

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (1 DÖNEMLİK ÇALIŞMALAR):

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ (KIŞ DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİ):

En İyi Proje: Dreamcatchers: Yabancı Dil Eğitimimizdeki yanlışlar ve çözüm önerileri.

Birinci Olan Proje: Giraffes: Ders notu odaklı eğitimde yaşanan sosyo-kültürel etkinliklere katılamama sorunu.

https://giraffesboun.wordpress.com/

İkinci Olan Projeler:

– Pentangle: Liselerin dönüştürülmesi sorunu

  • Fled Crew: MEB neden sürekli olarak kararlarından değişikliğe gidiyor? http://fled-crew.blogspot.com.tr/?m=1

Üçüncü Olan Projeler:

-Five Muskeeters: Öğrencilerin İlgi alanlarının doğru saptanamaması  ve Çoklu Zeka – http://edthefivemusketeers.blogspot.com.tr/

– Take the Red Pill: Zorunlu din derslerinin niteliği, içeriği ve yarattığı sorunlara karşı öneriler.

-Curlies: Eğitimde Özelleştirme sorunu. thecurliesweb.blogspot.com.tr

Projelerini başarıyla tamamlayan diğer ekipler:

Engellilik ve Ailelerin yaşadıkları sorunlar: http://theunstoppables-ed.blogspot.com.tr/ 

Meslek Lisesleinin sorunları: http://imeception.blogspot.com.tr/

 Eğitimde Eşitsizlik: http://theilluminators1.blogspot.com.tr/

Türkiye’de Üstün Yetenekli çocukların tespit edilememesi sorunu: http://thedetectors3.blogspot.com.tr/

Dershane ve Özel ders sorunu: http://groupselfieict.blogspot.com.tr/

TEOG’un olumsuz sonuçları:

Okullarda Toplam Kalite Uygulamaları konusundaki sorunlar ve nedenleri:

http://ednightingales.blogspot.com.tr/

SINIF YÖNETİMİ (KIŞ DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİ):

Birinci Olan Proje: Innovative Teachers: Öğretmenler neden yenilikçi değil?:

http://seagulls-newage.blogspot.com.tr/

İkinci Olan Proje: Lilies: Öğretmenler neden farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanmıyor?

http://liliesassessment.blogspot.com.tr/

Üçüncü Olan Proje: Lovelies: Okullarımızda öğretmen-öğrenci ilişkisi neden zayıf?

http://seagulls-lovelies.blogspot.com.tr/

Projelerini başarıyla tamamlayan diğer ekipler:

Sınıfa sevgi ve aidiyet duygularının irdelenmesi: http://seagulls-enfolders.blogspot.com.tr/

Özel-Devlet Okulu kıyaslaması ile okullarımızda öğretmenlerin neden yeterli geri bildirim alamamaları sorunu:  

Öğrenci motivasyonu düşüklüğü sorunu: http://motivational-ants.blogspot.com.tr/

Etkin öğretmen özellikleri: http://innovativefivefingers.blogspot.com.tr/2015/01/imece-circles-five-fingers.html

Verimli grup (İmece) çalışmaları, sonuçların irdelenmesi:

Öğrencilerin Fizik ve Matematik kaygısı; nedenler ve öneriler:

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ DERSİ (BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİ):

Birinci Olan Proje: Doctors of Books: Çocuk edebiyatındaki sorunlar nelerdir?

https://doctorsofbooks.wordpress.com

İkinci Olan Proje: Active Minds: Okul öncesi sınıflarda öğrenciler neden aktif değil?

http://bounactiveminds.blogspot.com.tr/

Üçüncü Olan Projeler:

-Great Expectations: Okul öncesinde Çoklu zeka yaklaşımına neden gereken önem verilmiyor? http://www.slideshare.net/btltmzr/2015-international-ict-leading-seagullsmultiple-intelligence

-Beyond Handicaps: Neden engelli çocuklar için okul öncesi kurumlar çok az? http://www.slideshare.net/yazgan13/beyond-handicaps-2015

Özel Jüri Ödülü (Prof.Dr. Ümir Serdaroğlu Ödülü):
Tasarımcı Arı: Fakir bölgelerde çocukların materyal gereksinimlerine yaratıcı çözümler.

Projelerini başarıyla tamamlayan diğer ekipler:

Okul öncesinin hedefleri ve sorunlar: http://www.slideshare.net/drawnwaysbrighterfuture/2015-international-ict-leading-seagullsgoals-of-preschool-educaton

Okul öncesinde veli-öğretmen iletişim sorunları ve çözümleri:

Okul öncesi kurumlardaki fiziki sorunlar ve öneriler: http://laddersforbetter.blogspot.com.tr/

Erken çocuk eğitiminde sanat eğitiminin önemi; sorunlar ve çözüm önerileri.

Erken çocuklukta travmalar; nedenler ve çözüm önerileri: http://www.slideshare.net/nazan15/2015-international-ict-leading-seagulls

YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLİK SEÇMELİ DERSİ (BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİLERİ):

Birinci Olan Proje: Bullybusters: Okulda öğrencilerin birbirlerine uyguladıkları şiddetin nedenleri ve çözümleri    https://www.slideshare.net/secret/ar0mGUjFp4Hlw9

İkinci Olan Proje: Violence Fighters: Şiddet odaklı video oyunlarının eğitime olumsuz etkileri ve çözüm önerileri   http:// violencefighters.blogspot.com.tr

Üçüncü Olan Proje: Storks: Neden Köy Enstitüleri müfredatı uygulanmasın? http://villageinstitutionsandcurriculum.blogspot.com.tr/

Özel Jüri Ödülü (Prof.Dr. Ümir Serdaroğlu Ödülü):
Anew Blue Sky: Köy Enstitüleri ve Eğitime 360 derece bakış

Projelerini başarıyla tamamlayan diğer ekipler:

Okullarımızdaki Bonsai sorunu:

Matematik eğitimine müziğin katkısı: http://redforces.webflow.io/

Türkiyede sanat eğitimine neden önem verilmiyor?:https://www.slideshare.net/secret/2GafOyaPUJv7YG

Öğrenciler neden pasif?:   https://vibrationsense.wordpress.com/

Yaparak yaşayarak somut yöntemiyle kalıcı fen dersi yöntemi: http://groupdaisy2015.blogspot.com.tr/

Neden bunca İngilizce dersine karşın konuşamıyoruz?:  

Öğrenme zorluğu ve Otizm: http://ed498specialeducation.blogspot.com.tr/

Çevreci projeler üniversite yerleşkelerinde gerektiğince yok?:  http://greenpower34.blogspot.com.tr/

Beslenme ve obezite: https://nutritonandobesityed498.wordpress.com/

Okuma alışkanlığı neden edinemiyoruz?:

3 proje de teknik nedenlerle diskalifiye edilmiştir.

DR. HAYAL KÖKSAL- PROJE TASARIMCISI VE GENEL KOORDİNATÖRÜ


EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE ve MÜKEMMELLİK DÜNYA KONSEYİ, TÜRKİYE GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ
YENİLİKÇİ İMCE DERNEĞİ/ASSOCIATION for INNOVATIVE COLLABORATION

WORLD COUNCIL for TOTAL QUALITY & EXCELLENCE in EDUCATION (WCTQEE), TURKEY CHAPTER

Sinpaş Boğaziçi Malikâneleri, Safir 4 Blok, Daire: 17 34 460 Sarıyer, Istanbul/TÜRKİYE

hayal@hayalkoksal.com     hayal@boun.edu.tr    koksalhayal@gmail.com      hayal@yimeder.org

www.hayalkoksal.com            www.yimeder.org            www.bilisimcimartilar.com

Skype: hayal.koksal1