Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması 2012

 Ural Federal Bölgesi
VIII .Uluslar arası  Bilim Temelleri  Bilgi  Yarışması
TÜRKİYE

1.Etap tarihi     05.12-12.12.2011        Final    14.04.2012

Birinci etap katılım için müracaatlar 05.12.2011tarihinde son bulacaktır.

Her branş,bilim, kültür,sanat, sosyal veya politik hayatın geliştirilmesi için önemli katkıda bulunan çağdaşımıza ithaf etmektedir. Bu çağdaşlarımızın biyografi ve yapıtlar ile ilgili test soruları olacaktır.
GENEL KURALLARI 
2011-2012 Öğretim Yılı 

1.Genel Madde
1.1. VIII. Uluslar arası  Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının kurucusu Otonom Kurumu’  Ural Federal Bölgesi Öğretmen Evi ’dir / Rusya Federasyonu, Yekaterinburg /.
1.2. VIII. Uluslar arası  Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının tüm organizasyonu ve uygulamasından  Uluslar arası Yarışma Organizasyon Komitesi sorumludur. Organizasyon Komitesinde  Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Kazakistan, Beyaz Rusya , Çek Cumhuriyeti, Polonya, Tacikistan ve Almanya milli eğitim müdürlüklerinin  uzmanları ve okul öğretmenleri yer almaktadır. Organizasyon  Komitesinin listesi ektedir( Ek NO 1 ).
1.3. VIII. Uluslar arası  Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının katılımcıları  Rusya Federasyonu, Çek Cumhuriyeti,Türkiye Cumhuriyeti,Ukrayna,Kazakistan,Beyaz Rusya, Tacikistan, Polonya ve Almanya ülkelerin  ilk öğretim okullarının  5., 6., 7., 8. ve 9. sınıf öğrencileridir. 
1.4.  Bu Bilgi Yarışması  Matematik, Biyoloji, Coğrafya, Ana dil ( Türkçe ), Yabancı Dil ( Almanca,  İngilizce ) dallarında  yapılacaktır.

2. Misyonumuz :
2.1. 11-16 yaş arasında öğrencileri uluslar arası eğitim, kültür ve iletişim alanına çıkartmak;
2.2. Yaratma  seviyesinde bazı derslerin benimsenmesinde öğrencilerin yeteneklerini ve becerilerini göstermelerini sağlamak;
2.3 Yüksek Okullar ve Üniversiteler ile işbirliğini geliştirmek;

3.Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışmasının özellikleri :
3.1. Bu yarışma iki etaptan oluşmaktadır. Birinci etabı geçen katılımcılar ikinci  etaba ( final) katılma  hakkı kazanmaktadırlar.
3.2. Her  dal; bilim, kültür, sanat, sosyal veya politik hayatın geliştirilmesi için önemli katkıda bulunan çağdaşımıza ithaf etmektedir.
3.3. Final etabı sadece yüz yüze yapılmaktadır. Her katılımcı isteğe bağlı ve  gerekli masraflar kendine  ait olmak üzere final için istediği ülkeye ( Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Ukrayna, Kazakistan, Tacikistan, Polonya)  gidebilir.

4. Öğretmenler ile ilgili  Yarışma hedefleri ve amaçları:
4.1.Hedef:  öğrencilerin geliştirilmesi için uygun şartları sağlamak, çocukların entelektüel ve yaratıcı yetenekleri geliştirmesi için  ilk öğretim okullarının faaliyetlerini etkinleştirmektir; 
4.2. Amaç :  öğrencilerin bilimsel araştırma organizasyonunu yapabilmesi için  öğretmenlerin gerekçelerini göstermek; test sonuçlarında öğrencilerin bilgi eksikliklerini tamamlamak için yöntemleri ve teknikleri benimsemektir;

5.Organizasyon ve uygulama  şartları:
5.1.Yarışma  iki etaptan oluşmaktadır. Her etap ayrı  kurallara göre  düzenlenmektedir. Yarışmanın her etabında ON-LİNE test versiyonu kullanılmaktadır. Birinci etap, her okulun bünyesinde bilgisayar sınıflarında ON-LİNE test versiyonu kullanarak veya kağıt üzerinde, final etabı ise sadece yüz yüze yapılmaktadır. Kayıt işlemi ve müracaatlar  www.urfodu.ru web sitemizden yapılmaktadır. Kayıt için detaylı talimatlar www.urfodu.ru  web sitemizde bulunmaktadır.
5.2.Birinci etapta katılımcılar bir, iki veya daha  fazla daldan; finalde sadece tek daldan katılabilirler.
5.3. Test soruları ve ON-LİNE test versiyonu web sitemiz « cabinet » bölümünde bulunacaktır.
5.4. Belirlenen tarihte ve özel hazırlanmış sınıflarda Yarışma  katılımcıları dışarıdan her hangi bir yardım almadan test sorularını çözeceklerdir.
5.5.  5.,6.,7.,8.ve 9. sınıf öğrencilerinin  ülke-katılımcıların eğitim ve öğretim programları ve yaş özellikleri dikkate alınarak  uluslar arası test  soruları  Çek Cumhuriyeti,Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Almanya, Tacikistan, Polonya ve Ukrayna ülkelerinin  ilköğretim okulları öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır. Her dalın bilimsel yönetici olacak, öğretmenlerin hazırlanmış olduğu test soruları hakkında eleştiri yapılacaktır.
5.6. Her  dal; bilim, kültür, sanat, sosyal veya politik hayatın geliştirilmesi için önemli katkıda bulunan çağdaşlarımıza ithaf etmektedir. Bu çağdaşlarımızın biyografi ve yapıtları ile ilgili test soruları olacaktır.  İthaf edilen kişiler ile ilgili bilgileri www.urfodu.ru   Türkiye sayfamızda bulunmakta olup ve  internetten de araştırma  yapılabilir. Test soruları  hazırlayan öğretmenler, ders konusunda bilimsel yöneticileri ve eleştiri yapan  kişiler  ile ilgili tüm detaylar  ayrıca genel kuralların eklerinde  açıklanacaktır. 
 
6.Yarışma etaplarının tarihleri ve uygulanması:
6.1. Birinci etap 05.12.2011-12.12.2011 tarihleri arasında yapılacaktır.  
6.2. İkinci etap ( Final )  14.04.2012  tarihinde  yapılacaktır.  
6.3. Birinci etap her okulun bünyesinde  sınav olarak yapılacaktır. Final etabı  Rusya Federasyonu , Türkiye Cumhuriyeti , Ukrayna , Kazakistan , Çek Cumhuriyeti , Tacikistan , Almanya, Polonya  ülkelerinde  ve  sadece  yüz yüze yapılacaktır. Finalin uygulanması ve düzeni ile ilgili genel kuralları 15.01.2012 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır. Finalin  yapılacağı  baz alınan okulların listesi web sitemizde ve « cabinet » bölümlerinde 14.03.2011 tarihinde yayınlayacaktır.
6.4. Birinci Etabın sonuçlarına göre katılımcılar  iki lige ( premiere lig ve super lig ) ayrılacaklardır. Her ligte test soruları farklı zorluk derecesinde olacaktır.
   
7.Yarışma  sonuçları  ve ödüllendirme:
7.1. Katılımcıların  test sonuçlarının puanlandırma kriterleri ve ödül sayıları Organizasyon  Komitesi  tarafından belirlenecektir.
7.2. Yarışmanın her etap her dalda ve her sınıf için  ayrıca  ödülü vardır.    
Ödüllendirme, birinci etap ve final genel kurallarına göre yapılacaktır.

8.Finans
8.1.Yarışmanın finansmanı  gönüllü olarak veliler tarafından  ve / veya anayasanın kabul ettiği diğer  finans kaynaklarından karşılanacaktır.
8.2. Birinci etap için katılım ücreti  7 TL ( Yedi Türk Lirası ) olup bu meblağ veliler tarafından karşılanacaktır. 7 TL ( Yedi Türk Lirası)’den 2 TL ( İki Türk Lirası) okulda kalacak olup gerekli masraflar için kullanılacaktır . Kalan 5 TL ( Beş Türk Lirası ) ise  katılım ücreti olarak toplu bir şekilde okul adına  ödenecektir.
8.3. Final  için katılım ücreti  9 TL ( Dokuz Türk Lirası ) olup bu meblağ veliler tarafından karşılanacaktır .

İletisim
   Türkiye :

    Yarışma Genel Koordinatörü :  Svetlana ( Işık ) Sağdıç

    GSM :  0535 525 66 60

    E-mail :  svetasag@mail.ru  

    MSN : svetasag@yahoo.com ( Hotmail MSN )