Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı 2017

Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017)

​Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için 21 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl ise bu toplantının 31. düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların sadece bölüm başkanları arasına değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Akdeniz Üniversitesinde II. Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2017) düzenlenecektir.

İkincisi düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım, Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak; ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

UBMK 2017’nin bu yılki ana konusu “Büyük Veri” olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü ve poster sunumları için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında basılacaktır. Seçilen bildiriler ise başta Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, International Journal of Information Security Science gibi dergilerde yayımlanacaktır.

​Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Konferans Konuları:

Temel Konular

Sanallaştırma
Bulut bilişim, uygulamaları ve güvenliği
Bilgi Teorisi
Yapay Zekâ ve Uygulamaları
Web ve Veri Madenciliği
Veri Bilimi
Büyük Veri Analitiği
Web Teknolojileri ve Uygulamaları
Nesnelerin İnterneti
Mobil Hesaplama
Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği
Bilgisayar Mimarileri
Veri Yapıları
Programlama Dilleri
İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
Yazılım Mühendisliği
Veritabanı Teknolojileri, Uygulamaları ve Güvenliği
Diğer ve Güncel Konular

Arama Motorları, Teknolojileri, Uygulamaları ve Tehditleri
Adli Bilişim
Kriptoloji ve Kripto Analiz
Anlamsal web
Doğal Dil İşleme
Çevreci Bilişim
Yazılım Tanımlı Ağlar
Google Mühendisliği
e’li, m’li veya u’lu uygulamalar
Telif Hakları Koruma Yaklaşımları
Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
Açık Kaynaklar
Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
Bilişim Hukuku
Bilişim Teknolojileri
Yönetişim
Bilişim Sistemleri Standartları
M2M ve Endüstri 4.0
Silikon İçerisinde Uygulamalar
Eğitim, Strateji ve Politikalar

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Eğitimi
Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
Ülke Stratejileri ve Politikaları
Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk
Kimler Katılmalı

Konferansa, ​ bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgi güvenliği mühendisliği ile bu alanlara yakın bilim dallarında; eğitim alan öğrenciler, üniversite ve araştırma kurumlarında görev alan öğretim elemanları, araştırmacılar, çalışma yapanlar, strateji ve politika geliştirenler ile sektör, meslek örgütleri ve kamu çalışanları katılmalıdır.

Kayıt ve Ücret

Konferansa katılım ücretli olup, kayıt yaptırılması zorunludur. Konferansta yeterli sponsorluk bulunduğu takdirde ücret alınmayacaktır

Konferans Katılım Belgesi

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferans Bildiri Kitapçığı

Konferansa sunulan bildiriler Elektronik Bildiriler Kitapçığında yayımlanacaktır. Bu kitap BMBB’nin resmi web sayfasında (www.bmbb.info) ve konferans web sitesi www.ubmk.org adresinde yayımlanacaktır. Bir önceki yılın kitapçığına buradan erişebilirsiniz

Konferans Dili

Konferansa İngilizce ve Türkçe yayın kabul edilmektedir. Konferans dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Konferans Önemli Tarihleri

Konferans ile ilgili önemli tarihler aşağıda verilmiştir.

1 Haziran 2017 Bildiri Gönderim Son Tarih
10 Haziran 2017 Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim/Panel Önerisi Son Tarih
20 Haziran 2017 Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim/Panel Önerisi Kabul Bildirim Tarihi
1 Temmuz 2017 Bildiri Kabul/Ret Açıklama Tarihi
5 Eylül 2017 Baskıya Hazır Bildiri Gönderim için Son Tarih
20 Eylül 2017 Taslak Programın Yayımlanması
5-7 Ekim 2017 Konferans Tarihleri

Konferansa katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. Her türlü bilgiye www.ubmk.org adresinden erişebilir ve bizlere önerilerinizi iletebilirsiniz.

UBMK 2017 Düzenleme Kurulu