Uluslararası Barış İçin Bilim Konferansı

Proje İçeriği

Uluslararası Barış için Bilim Konferansı çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilimadamlarının, akademisyenlerinin, ilgili kamu kurumlarının katılımları ile “Barış ve Bilim”e dair tüm toplumsal, ekonomik, siyasi ve sağlık sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin ve deneyimlerin paylaşılacağı etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, “Barış için Sanat Ödülleri 2012” başlığı altında “Arap Baharı” temalı kısa film yarışması düzenlenecek; “Ombre di Guerra” (Savaşın Şemsiyesi) adlı 94 dünyaca ünlü savaş fotoğrafçısının eserlerinden oluşan resim sergisi uluslararası platformda İstanbul’a taşınacaktır.

Ayrıca katılım ve içerik olarak zenginlik sağlayacak kültür sanat aktivitelerine yer verilecektir.
Proje Çıktı ve Kazanımları

Uluslararası Barış için Bilim Konferansı ile dikkat çekilecek noktalar; •Bilim yararına daimi yükümlülüklerimiz
•Barışa hizmette bilimsel yöntemler
•Barış kültürünün yayılması ve devletler arasındaki gerginlikler ile başa çıkılması
•Kriz bölgelerinde barışın hizmetinde bilim
•Okul ve araştırmaya yönelik görev gücü
•Terörizm
•Engelliler arasındaki farklılıklar
•Sanat ile “Bilim ve Barış” konusunda farkındalığın arttılması
•Barış için Bilim ve Medya
Uluslararası Barış için Bilim Konferansı ile; •“Ortadoğuda Barış, Dünya’da Barış” sloganına dikkat çekerek ülkemizin ve İstanbul’un barış konusundaki imajına, stratejik önemine ve gücüne pozitif katkı sağlayacaktır.

•Dünyanın gözü İstanbul’dayken kamu oyunda ve uluslararası basında “Barış İçin Bilim”, “Ortadoğuda Barış, Dünya’da Barış” konusundaki Türkiye’nin önemi ile ilgili farkındalığı arttıracaktır.

•Tüm dünyanın bilim adamlarını, politik liderlerini, bilim otoritelerini, kıtaların köprüsü İstanbulda buluşturarak uluslararası bir meselenin tartışılacağı platformun ev sahibi olarak İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlanacaktır.

Proje Tarihi

Uluslararası Barış için Bilim Konferansı ile; •Açılış konuşmasında Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2013 yılı “Barış için Bilim Yılı” olarak ilan edilebilir ve böylece karar tüm dünyaya İstanbul’dan duyurulur.
Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’nın desteği ve projemize teşrişeri çok büyük önem ve kıymet taşımaktadır.

Uluslararası Barış için Bilim Konferansı için; öngörülen tarihler (3- 4 Ekim 2012)

Sayın Başbakanımızın programı ve takdirleri doğrultusunda değiştirilebilecektir.

Proje Kapsamındaki Oturumlar•Su ve Yiyecek Erişimi
•Önem Taşıyan Hastalıkların Önlenmesi ve Bakımı
•Terörizm Paneli
•Bilim ve İnsan Hakları
•Ayrımcılık Üzerine Panel
•”Barış için Bilim” ve Medya
•Uluslararası Kampanya Sunumları

Program Taslağı
1. Gün

3 Ekim 2012, Çarşamba

09:00-10:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sayın Dida Kaymaz, Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı ve Umberto Veronesi Vakfı Türkiye Temsilcisi, Türkiye

Sayın Umberto Veronesi, Barış için Bilim Başkanı, İtalya

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı

 

10:05-10:55

AÇILIŞ OTURUMU

Alberto Martinelli, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, İtalya

Giancarlo Aragona, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, İtalya

Carlo Marsili, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı ve Eski İtalyan Büyükelçisi

Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı

Egemen Bağış, T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci

10:55-11:20

Kahve Molası

11:20-12:50

HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VE BAKIMI

Moderatör: Maria Cristina Profili, Dünya Sağlık Örügütü Temsilcisi (WHO), Türkiye

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Recep Akdağ, T.C. Sağlık Bakanı

Ada E. Yonath, Nobel Kimya Ödüllü İktisatçı 2007

Peter Boyle, Uluslararası Önleme Araştırma Enstitüsü Kurucusu

Zsuzsanna Jakab, WHO, Avrupa Bölge Ofisi, Bölge Müdürü

Dida Kaymaz, Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı ve Umberto Veronesi Vakfı Türkiye Temsilcisi, Türkiye

Semra Kahraman, İn-vitro Fertilizasyon Başkanı ve Uluslararası Üreme Genetiği Merkezi Preimplantasyon Genetik Tanı Derneği Başkanı

12:50-13:30

Öğle Yemeği

13:30-15:50

AYRIMCILIK PANELİ

Moderatör: Carlo Marsili, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı ve Eski İtalyan Büyükelçisi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mehmet Aydın, Felsefe, Türkiye

Fatma Şahin, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Prof. Dr. Nilüfer Göle, Sosyolog, Türkiye

Emma Bonino, İtalya Parlamentosu Başkan Yardımcısı

Rita El Khayat, Edebiyat ve Felsefe Fakültesi, Bilgi Antrapoloji Profesörü, İtalya

A.Yavuz Kocaömer, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı

Çeşitlilik ve diyalog

Çeşitliliği kabul etmek, yalnızca farklı milletler arasında değil, milletlerin kendi içlerinde de barışın sağlanabilmesi için önemli bir mihenk taşıdır. Çeşitliliği, kendi yaşam biçimimize karşı bir tehdit olarak görmektense bir zenginlik kaynağı olarak algılamalıyız. Konuya olumlu tarafından baktığımızda, yaşam biçimlerimize “herkesin bir örnek olması” fikrini empoze eden büyük ideolojiler devrinin artık sona ermiş olduğunu görüyoruz. Ancak, farklılıkların farkında olmak, “biz” ve “onlar” arasında bariyerler oluşturmaya yol açmamalı, farklı kesimler arasında hiyerarşik ilişkilere sebep olmamalıdır. Bu da demek oluyor ki, diyalog ve uzlaşmayı da teşvik etmeliyiz.

Oturumdaki panelistler, aşağıdaki sorular üzerine etkileşimli bir tartışmaya katkıda bulunacaklardır:

– Toplum içinde ve farklı toplumlar arasında çeşitliliği benimseme karşısındaki başlıca engeller nelerdir?
– Olumsuz stereotipler, aşırı genellemeler ve yanlış algılar ile baş etmenin yolları;
– Farklı kesimler arasında politik ve kültürel diyalog oluşturma konusundaki mevcut çabaların eksiklikleri nelerdir? Diyaloğu geliştirme konusunda devletin ve sivil toplumların görevleri nelerdir?
15:50-16:05

Kahve Molası

 

16:05-18:50

BİLİM VE SİVİL HAKLAR

Moderatör: Giancarlo Aragona, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, İtalya

Konuşmacılar:

Güldal Akşit, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı (TBC)

Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü Sahibi 2003, İran

Suraya Pakzad, Kadın Örgütü Kurucusu, Afganistan

Leyla Şen, UNDP Program Müdürü, Türkiye

Nilüfer Bulut, TİKAD, Türkiye İş Kadınları Derneği

Nükhet Hotar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı

2. Gün

4 Ekim 2012, Perşembe

09:00-10:35

SU VE GIDA ERİŞİM PANELİ

Moderatör: Alberto Martinelli, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, Milan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji dalında Emekli Profesör

Konuşmacılar:

Mehmet Mehdi Eker, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanı

Mustapha Sinaceur, FAO Sub-regional Representative for Central Asia (Ankara)

Chiara Tonelli, Genetik Profesörü, Milano ve Fondazione Filarete Üniversitesi, Agrisost Proje Başkanı, İtalya

Atilla Uras, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı / Yunanistan Programı Sorumlu

Jean-Philippe Bayon, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Su Girişimcisi

10:35-12:15

TERÖRİZM PANELİ

Moderatör: İhsan Bal, Uluslararası Güvenlik, Terörizm ve Etnik Çalışmalar, Ankara USAK Merkezi Direktörü

Konuşmacılar:

Tore Bjørgo, NUPI Araştırma Görevlisi ve Norveç Polis Üniversitesi Koleji Yardımcı Doçent

Stefano Dambruoso, Terörle Mücadele Koordinasyon Ofisi Başkanı, Adalet Bakanlığı, İtalya

Maha Azzam, Chatham House, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Programı, Ortak Üye

Jesus Santos, İspanyol Audencia Ulusal

Peter R. Neumann, Londra Kings Koleji Radikalleşme ve Siyasi Şiddet Araştırmaları Müdürü, Savunma Araştırmaları Merkezi Direktörü

Beşir Atalay, T.C. Başbakan Yardımcısı

Süleyman Özeren, Türkiye Polis Akademisi, Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Direktörü

Terörizm ve şiddet içeren aşırılıkçılığa olan ilgiyi engellemek

Terörizm, şiddetin büründüğü en tehlikeli hallerden biridir. Dünyanın her yerine erişebilir. Ayrım yapmaksızın masum insanları hedef alır. Terörizm yalnızca acı çektirmekle kalmaz, aynı zamanda nefret, hoşgörüsüzlük ve kutuplaşmadan oluşan bir kısır döngü meydana getirir; böylelikle de toplumsal bütünlüğe zarar verir. Terör eylemleri ve şiddet içeren aşırılıkçılıktaki artış, giderek büyüyen bir endişe kaynağıdır. PKK ve ETA gibi etnik terörist grupların ve El Kaide anlatılarından ilham alan grupların/bireylerin eylemlerinin yanı sıra, Avrupa’da aşırı sağcı şiddetin yükselişi de kaygılandırıcı bir gelişmedir.

Savunulan politik hedeşere bakılmaksızın, uluslararası toplum her tür terörist eylemi kınamalıdır ve bu eylemlere karşı gelmelidir. Ne var ki yalnızca güvenlik önemlerinin alınması, bu türdeki şiddetin sona erdirilmesi için yeterli değildir. Toplumlar aynı zamanda terörizm ve aşırılıkçılığa duyulan ilgiyi engelleme yöntemleri üzerine, ayrıca şiddet kullanımı üzerine akıl yürütmelidir. Bu sorunu anlama ve onunla baş etme çabalarımızda, bilim güçlü bir araç teşkil eder.

12:15-13:30

Öğle Yemeği

13:30-15:00

İÇSEL BARIŞ

Deepak Chopra

Zdenko Domancic

15:00-15:15

Kahve Molası

 

15:15-15:45

BARIŞ İÇİN SANAT ÖDÜLÜ 2012

“Kendi ile Barış” Ulusal Öğrenci Kısa Film, Kısa Öykü ve Fotoğraf yarışmasından eserler ve Ödül Töreni

Yarışma adı: “Kendi ile Barış”

Konuşmacılar:

Serra Yılmaz

Ferzan Özpetek

15:45-17:00

BARIŞ İÇİN BİLİM VE MEDYA

Konuşmacılar:

Elif Şafak, Gazeteci ve Yazar

Ali Kırca, Show TV Genel Yayın Yönetmeni

Mehmet Ali Birand, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni

Orhan Pamuk, 2006 Yılı Nobel Edebiyat Ödülü Sabihi, Yazar

Gülay Göktürk, Gazeteci ve Yazar

17:00-18:00

CONCLUSIONS
Konuşmacılar:

Umberto Veronesi, Barış için Bilim Başkanı, İtalya

Alberto Martinelli, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, Milan Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Sosyoloji dalında Emekli Profesör

Giancarlo Aragona, Barış için Bilim Başkan Yardımcısı, İtalya

Dida Kaymaz, Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı ve Umberto Veronesi Vakfı Türkiye Temsilcisi, Türkiye

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin