Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 2017

Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu

Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’ı birçok alanda özellikle de ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan etkilemiş ve bu etki günümüze kadar devam etmiştir. Balkan ülkelerinin ekonomisinin gelişmesi için uyguladığı tımar sisteminin yanı sıra bölgesel şartlara göre politikalar geliştirmiş, çarşılar, pazarlar, hanlar, yollar, köprüler inşa etmiş, üretimi esas kılmıştır. Bu sayede Balkan toplumlarının refah seviyesi Osmanlı öncesi ekonomik durumları ile karşılaştırılamayacak kadar iyi bir seviyeye yükselmiştir. Bunun yanı sıra hem ekonomik gelişmişliğe bağlı hem de Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu üstün kültürden dolayı ve bölgeye Anadolu’dan göçürülen nüfusun taşıdığı yaşam tarzından kaynaklı Balkan toplumlarının kültürel hayatında önemli bir değişim yaşanmıştır. Bunun doğal bir sonucu gündelik yaşam yeniden şekillenmiş ve değişim göstermiştir.

Hedefimiz, amaçlarımız doğrultusunda her yıl farklı bir Balkan ülkesinde sempozyum düzenleyerek, Osmanlı dönemi Balkan tarihi konusunda akademik çalışmaları arttırmak, Balkan tarihi çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, Balkan ülkeleri arasında kültür alışverişini geliştirmek, Osmanlı arşivlerinin Balkan tarihi açısından önemini ortaya koymak, Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle dostluk ilişkilerini ve Türkiye’deki kurumlarla Balkan ülkelerindeki kurumlar arasındaki işbirliğini geliştirmektir.

SEMPOZYUM KONULARI
Osmanlı Döneminde Balkanlar’da Uygulanan Tımar Sistemi
Zanaat ve Zanaatkârlar
Ticari Binalar (Kervansaray, han, bedesten vs.)
Madenler
Tarım
Hayvancılık
Sanayi
Ticaret ve Ticaret Yolları
Vergi Sistemi
Gündelik Yaşam Kavramı
Köylerde ve Şehirlerde Gündelik Yaşam
Evlerde Gündelik Yaşam
Vakıflarda Gündelik Yaşam
Kahvehanelerde Gündelik Yaşam
Tekkelerde Gündelik Yaşam
Kadın ve Gündelik Yaşam
Dinî Yapılar ve Gündelik Yaşama Etkisi
Gündelik Yaşamın Dil ve Edebiyata Yansıması

ÖNEMLİ TARİHLER
Son Başvuru Tarihi: 14 Mayıs 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 17 Mayıs 2017
Sempozyuma Erken Kayıt İçin Son Tarih: 25 Haziran 2017
Sempozyuma Geç Kayıt İçin Son Tarih: 25 Ağustos 2017
Sempozyum Programının İlanı: 14 Eylül 2017
Sempozyum Tarihi: 27-30 Eylül 2017