Uluslararası Balkan Sempozyumu-2012

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ev sahipliğinde Arnavutluk Epoka Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte 5-7 Ekim 2012 tarihleri arasında Balkan Savaşları’nın Yüzüncü Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyum tam metin bildirileri sempozyum kitabı olarak basılacak, Sempozyum Bildiri kitabı ISNN numaralı olarak CD şeklinde katılımcılara verilecektir. Ayrıca seçilmiş çalışmalar yurt dışında İngilizce kitap şeklinde yayınlanacaktır.
Akademisyenlerin, araştırmacıların ve konu ile ilgili karar alıcı ve uygulayıcıların sempozyuma katkı ve katılımlarını bekliyoruz.

Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Halil Murat ÖZLER
Epoka Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa SAATCI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cihat GÖKTEPE
Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörü
Tuncay ENGİN
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Genel Sekreteri

 

Sempozyum Tarihi: 5-7 Ekim 2012
Sempozyum Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta/Türkiye
Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce.

SEMPOZYUMUN AMACI
 
Balkanlar kıtaların dinlerin, kültürlerin, medeniyetlerin ve milletlerin kesiştiği bir bölgedir. Jeopolitik konumu, dağlık coğrafyası ve bölge üzerinde çıkarları bulunan dış güçlerin sürekli müdahaleleri nedeniyle burada yaşayan topluluklar kaynaşıp bütünleşememiştir. Bu yüzden Balkanlarda tarih boyunca savaş ve çatışmalar eksik olmamıştır. Günümüzde de dünyanın en gerilimli bölgelerinin başında yer almaktadır.

1912/13 Balkan Savaşları ile başlayan süreçten yüz yıl sonra 2012’de hala çatışma dinamiklerini bünyesinde bulundurmakla beraber Balkan halkları, aralarındaki tarihi, kültürel, dini, iktisadi, siyasi ve toplumsal ilişkilerin çok yoğun ve güçlü olması nedeniyle geleceğe umutla bakmaktadırlar. Çünkü dostlar kadar düşmanlar da birbirini iyi tanırlar ve bu nedenle de dostluk ve işbirliğini güçlü bir biçimde kuracak potansiyellere sahiptirler.

Bu potansiyellerin birer yansıması olarak, Balkan ülkeleri NATO, Avrupa Birliği, Karadeniz İşbirliği Örgütü, AGİT, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci, İstikrar Paktı ve Bölgesel İşbirliği Konseyi gibi örgüt ve oluşumlarda kısmen ya da tamamen bir arada bulunmakta ve/veya ortak hareket etmektedirler. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerin faaliyetleri sonrasında toplumlar arasındaki ilişkiler daha da yoğunlaşmakta ve gelişmektedir. Yani günümüz dinamikleri yüz yıl önceki dinamiklerden çok ciddi bir biçimde farklılaşmış, dostluk ve işbirliğinin gelişmesi mümkün hale gelmiştir.

Bu anlamda sempozyumun temel amacı Balkanlarda barışı sürekli kılmak adına yapılabilecek işbirliklerini ortaya koymak, geleceğe yönelik projeler önermektir.

SEMPOZYUMUN KONUSU
 
100 yıl önce gerçekleşen Balkan Savaşları birçok ihtilaflı konuları dünden bugüne taşımıştır. Sempozyumda dünden bugüne devreden sorunların tarih, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, ekonomi, eğitim ve edebiyata yansıyan yönlerini irdeleyen konular ele alınacaktır. Küresel ve bölgesel güç dengeleri açısından yeniden şekillenen bölgede barışı tesis etmek/sağlamlaştırmak adına Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin eğitim ve ekonomi başta olmak üzere gerçekleştirebilecekleri işbirlikleri sempozyumun temel konuları olacaktır.

Sempozyum Konu Başlıkları

•Balkanlar ve Bölgesel Güvenlik
•Çatışma, Uzlaşma ve Çözüm Önerileri,
•Balkanlar ve AB Perspektivi
•Tarihsel ve Kültürel Yönleriyle Balkanlar
•Eğitim ve Ekonomik İşbirliği Fırsatları
•Balkanlar ile Ilgili Diğer Konular

 
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son başvuru tarihi 13 Haziran 2012
Kabul edilen bildirilerin ve bilgi şöleni Programının Katılımcılara iletilmesi
 25 Haziran 2012
Bildiri tam metinlerinin teslimi için son tarih 22 Eylül 2012
Rezervasyonların bildirilmesi için son tarih     
Sempozyum 5-7 Ekim 2012
 
 İLETİŞİM
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin