Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu

10-25 Ekim 2018 Türkistan/KAZAKİSTAN

(Sempozyum 10-25 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, kesin tarihler kısa sürede ilan edilecektir.)

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, tarihsel, ekonomik, sosyal ev politik nedenleri ve sonuçları bulunan karmaşık göç olgusunu tarihi, iktisadi, politik, kültürel, edebi ve sanatsal boyutlarıyla ele almayı ve bunları bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum; iç ve dış göç başta olmak üzere işçi, eğitim, beyin göçü, mübadele, mültecilik gibi göç ve göç olgusunu kültürel boyutlarıyla ele alıp irdeleyecektir. Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, sinema, eğitim ve antropoloji disiplinlerinin inceleme zemininde; insanlık tarihinin kimi zaman dönemeç noktalarını oluşturan ama aynı zamanda da en dramatik öykülerinin yaşandığı göç gerçekliği ve olgusuna sağlıklı çözüm önerileri sunulacak, böylelikle günümüzde bir insanlık trajedisine dönüşmüş olan hadisenin hasarlarının azaltılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, başta

Antropoloji
Demografi
Ekonomi
Hukuk
Psikoloji
Sosyoloji
Coğrafya
İş ve Yönetim
Kamu Yönetimi
Dilbilim
Geliştirme Çalışmaları
Sağlık Bilimleri
Siyaset Bilimi
Uluslarası İlişkiler
Medya ve İletişim, olmak üzere,
İnsan hareketliliğine odaklı diğer ilgili disiplinlerde çalışan akademisyen, uygulamacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe, Kazakça ve İngilizcedir.

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu ile ilgili belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiriler ana temalarına göre gruplandırılacak, oturumlara buna göre şekil verilecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ahmet Yesevi Üniversitelerince ortaklaşa düzenlenen ve oturumları Ekim 2018’te Türkistan/Kazakistan’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu’na akademisyen, uygulamacı ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı bizleri mutlu edecektir.

Sempozyum Takvimi/ Önemli Tarihler
Bildiri özeti gönderimi için son tarih : 01 Şubat 2018
Sempozyum kaydı için son tarih : 01 Temmuz 2018
Tam metin son gönderim tarihi : 01 Temmuz 2018
Geçici programın ilanı : 15 Ağustos 2018
Sempozyum tarihi : 10-12 Ekim 2018

http://migrationsymposium.medeniyet.edu.tr/