Uluslararası Analiz ve Uygulamaları Konferansı

Uluslararası Analiz ve Uygulamaları Konferansının (ICAA-2018) amacı , analiz ve çalışmalarında araştırmalarını sunmak, yeni fikir alışverişinde bulunmak, zorlayıcı konuları tartışmak için dünyanın dört bir yanından uzman ve genç analistleri bir araya getirmektir. Gelecekteki işbirliklerini güçlendirmek ve birbirleriyle etkileşime geçmek.

Kapsanacak konular
Doğrusal olmayan ve varyasyonel analizler, matematik, matematik, matematik, mühendislik, mühendislik ve diğer disiplinlerden çok farklı uygulamalarla hızla büyüyen alanlardır. Atölye çalışmasının temel amacı, doğrusal olmayan ve varyasyonel analizler ve bunların uygulamaları, özellikle sabit nokta teorisi, optimizasyon ve tıp uygulamalarına ilişkin güncel sonuçları tartışmaktır. Öte yandan, modern toplanabilirlik teorisi, dizilim uzayları ve matris dönüşümleri teorisini, dokunulmazlık ölçüleriyle ilişkilendirmede çok önemli bir rol oynar. Kararsızlık ölçüleri sabit nokta teorisi, diferansiyel denklemler, fonksiyonel denklemler, integral ve integro-diferansiyel denklemler, optimizasyon vb. Araçlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda, Kararsızlık ölçüleri, Banach uzaylarının geometrik özelliklerinin tanımlanmasında ve dizi uzayları arasındaki kompakt operatörlerin karakterizasyonunda da kullanılmıştır. Modern teknolojinin zirveler teorisi, dizi uzayları, yaklaşım teorisi, doğrusal olmayan analiz, varyasyon analizi, optimizasyon ve uygulamalarını sunacak olan farklı ülkelerden önde gelen uzmanların katılımını bekliyoruz.

Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Operatörler ile Yaklaşım
Sabit Nokta Teorisi ve Uygulamaları
Dinamik Sistemler
Diferansiyel Denklemlerde ve Kısmi Diferansiyel Denklemlerde Uygulamalar
Fonksiyon Uzaylarında Fourier, Dalgacık ve Harmonik Analiz Yöntemleri
Varyasyonel Eşitsizlikleri İçeren Varyasyonel Analiz
Optimizasyon ve Uygulamaları
Konveks Analiz ve Uygulamaları
Spektral Teori ve Diferansiyel Operatörler
Banach Uzaylarının Geometrisi
Toplanabilme ve Yaklaşımda Modern Yöntemler
Dizi Uzayları ve Matris Dönüşümü

Önemli notlar

Talep üzerine;

ICAA-2018’de sunulacak olan kabul edilen özetlerin TAM PAPERS’ı konferans kitabında yayınlanacak ;
Genel cebir ve genel geometri bölümleri de açılacak.

Önemli tarihler

Program duyurusu:
Konferans tarihi: 11-14 Eylül 2018

https://icaa2018.ahievran.edu.tr/_Web/Default.aspx

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.