ULUSLARARASI ANADOLU’DA DEMETER KÜLTÜ SEMPOZYUMU

B. Ü. Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi ve
Saarbrücken Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü

“ULUSLARARASI ANADOLU’DA DEMETER
KÜLTÜ SEMPOZYUMU”
25 – 28 Haziran 2014
Kaunos Kazı Evi 14:30 – 15:00 Dr. Feriştah Alanyalɪ (Eskişehir Üniversitesi)
Efes Demeteri (Demeter in Ephesos)
15:00 – 15:30 Dr. Ulrike Muss ( Viyana Universitesi)
Die anderen Göttinnen im Artemision von Ephesos
(Efes Artemisionu´ndaki diğer Tanrɪçalar)
15:30 – 16:00 Prof. Dr. Billur Tekkök (Başkent Üniversitesi Ankara)
Troya´da Demeter Izleri (Spuren der Demeter in Troia)
16:00 – 16:45 Tartɪşma / Diskussion

Perşembe 26.06.2014

09:30 – 10:00 Prof. Dr. Adnan Diler (Muğla Üniversitesi)
Kaunos Tanrɪ Kültleri (Kulte anderer Gottheiten in Kaunos)
10:00 – 10:30 Erkan Kart (Marburg Üniversitesi)
Der unterirdische Kultraum in Kaunos. Für Artemis oder Kybele?
(Kaunos´daki Artemis / Kybele? Kültmahzeni )
10:30 – 11:00 Dr. Soner Özen (Saarbrücken Üniversitesi)
Kybele oder Artemis? Überlegungen zur Statuette aus dem
Kultbezirk der Artemis in Kaunos (Kybele mi Artemis mi? Artemis
Kutsal Alanɪnda Ele Geçen Heykelcik Üzerine Düşünceler)
11:00 – 11:30 Tartɪşma / Diskussion
11:30 – 12:00 Ara / Pause
12:00 – 12:30 Dr. Ufuk Çörtlük (Muğla Üniversitesi)
Kaunos’ta Romaia Letoia Kültü
(Der Kult der Letoia Romaia in Kaunos)
12:30 – 13:00 Dr. Sema Atik-Korkmaz (Başkent Universitesi Ankara)
Letoon´daki Leto Kültü (Kult der Leto im Letoon von Xanthos)
13:00 – 13:30 Tartɪşma / Diskussion
13:30 – 14:30 Ara / Pause

14:30 – 15:00 Prof. Dr. Christine Bruns-Özgan (Mimar Sinar Universitesi
Istanbul)
Das Heiligtum der Meter Antaia in Kolophon
(Kolophon´daki Meter Antaia Kutsal Alanɪ)
15:00 – 15:30 Dr. Sven Schipporeit (Viyana Üniversitesi)
Bildgehalt und Ritualbezug griechischer Votivterrakotten in
kleinasiatischen Heiligtümern der Demeter und der Artemis (Küçük
Asya´daki Demeter ve Artemis Kutsal Alanlarɪndaki Yunan Adak
Terakotalarɪnɪn Ikonografik ve Ritüel Anlamɪ)
15:30 – 16:00 Prof. Dr. Carola Reinsberg (Saarbrücken Üniversitesi )
Götterkult und Generationenverantwortung. Bilder von „frommen“
Frauen und „gottesfürchtigen“ Männern in der Antike (Tanrɪkültü ve
Nesillere Düşen Görevler. Antik Dünya´nɪn Dindar Kadɪn ve
Erkekleri Betimlemeleri)
16:00 – 16:30 Tartɪşma / Diskussion

Cuma 27.06.2014

09:00 – 9:30 Dr. Maria Gennimata (Würzburg Üniversitesi)
Kleiderweihungen an Artemis: Weiheanlässe und Machtbereiche der
Göttin (Artemis´e Sunulan Elbise Adaklarɪ: Adak Nedenleri ve
Tanrɪçanɪn Egemenlik Alanlarɪ)
9:30 – 10:00 Doç. Dr. A. M. Gençler Özkan (Hacettepe Universitesi Ankara)
” Entheogenic Plants and Chemicals of Ancient Rites„
10:00 – 10:30 Dr. Nilüfer Peker (Başkent UniversitesiAnkara)
Bizans Sanatɪnda Demeter (Demeter in der byzantinischen Kunst)
10:30 – 11:00 Tartɪşma / Diskussion
11:00 – 11:30 Ara / Pause

11:30 – 12:00 Bora Türkkan (Başkent Universitesi Ankara)
“Pişmiştoprak Adaklarɪn Teknik Özellikleri: Kil, Form ve Fɪrɪnlama”
(Technische Eigenschaften der Votivgaben aus Terrakotta: Ton, Form
und der Brennvorgang)
12:00 – 12:30 Prof. Dr. Fahri Işɪk (Burdur Üniversitesi)
Zur Herkunft anatolischer Muttergottheiten (Anadolu Ana
Tanrɪçalarɪnɪn Kökeni Hakkɪndaki Düşünceler)
12:30 -13:15 Kapanɪş Tartɪşmasɪ / Abschlussdiskussion
13:15-14:00 Ara / Pause

14:00 Kaunos ve Demeter Kutsalalanɪ Gezisi
(Besichtigung des Demeterheiligtums und des übrigen
Grabungsgeländes in Kaunos)

Cumartesi 28.06.2014

10:00 Antik Pedasa Kenti ve Milas Hanedan Mezarɪ
Exkursion der Tagungsteilnehmer, geplant ist u.a. die Besichtigung der
Siedlung in Pedasa und die Grabung der Grabanlage in Mylasa.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.