Uluslararası Amasya Sempozyumu 2017

Uluslararası Amasya Sempozyumu

Tarihinin Hititlere kadar uzandığı kadim bir şehir olan Amasya, Türklerin Anadolu’ya geçişinden sonra Danişmendliler, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar idaresinde, tarihinin hemen her döneminde önemli bir merkez olma vasfına sahip olmuştur. Şehir, özellikle 1398’den itibaren şehri hâkimiyeti altına alan Osmanlı Devleti’nin idari sistemi içinde şehzadelerin yetiştirildiği bir şehir olarak aynı zamanda ülkenin doğusunda stratejik bir merkez görevini görmüştür. Anadolu Selçukluları devrinde “yücelik memleketi” (dâru’l-‘izz) sıfatıyla anılan Amasya, başta Osmanlı dönemi olmak üzere, gerek İslâm öncesi gerekse Selçuklular ve Beylikler dönemi tarihi için çok önemli bir kenttir. Amasya, Osmanlı devrinde şehzadelerin yetiştirildiği bir şehir olması hasebiyle başlı başına bir kültür dairesi oluşturmuş, pek çok devlet adamı, âlim, şair, hattat ve benzeri önemli kimselerin yetişmesine merkezlik etmiştir.

Bu vizyona uygun olarak planladığımız çalışmalardan biri de 4-7 Ekim 2017 tarihleri arasında, Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenleyeceğimiz “Uluslararası Amasya Sempozyumu”dur. Sempozyumumuza tarih, dil, kültür, sanat ve edebiyat konulu bildiriler kabul edilecektir. Sempozyuma katılım şartları, önemli tarihler, kurullar, özet gönderimi, bildiri yazım kuralları vb. bilgilere sayfamızın ilgili bölümlerinden ulaşılabilir.

Sempozyuma katılarak değerli tespit ve bilgilerini paylaşacak bilim insanlarını Amasya’da görmek bizi memnun edecektir.

Konular
Sempozyuma Amasya ile ilgili olmak kaydıyla “tarih, kültür, dil ve edebiyat” konularındaki bildirilerle başvurulabilir.

Katılım Şartları
Sempozyuma katılım ücreti alınmayacaktır.

Bir kişinin en fazla bir bildirisi kabul edilecektir.

Katılımcılar, yol ve konaklama masraflarını kendileri üstlenecektir.

Konaklama hususunda anlaşmalı oteller ve/veya konukevleri katılımcılara bildirilecektir.

Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri alanında yetkin iki hakeme gönderilecek, hakem onayı alan bildiriler kabul edilecektir.

Belirtilen tarihte tam metni gönderilmeyen bildiriler, programda yer almayacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi: 5 Mayıs 2017

Sunumu kabul edilen bildirilerin ilan tarihi: 26 Mayıs 2017

Bildiri metinlerinin son gönderim tarihi: 8 Eylül 2017

Sempozyum programını ilan tarihi: 18 Eylül 2017

Sempozyum tarihi: 4-7 Ekim 2017