Uluslararası Akdeniz Bilim Masalları Yarışması

Bilim Masalları Yarışması
Bilim Masalları Yarışması

Valensiya Topluluğu Didaktik ve İnteraktif Bilimler Müzesi MUDIC, Akdeniz’in masallarını konu alan üçüncü uluslararası MEDNIGHT’tan Masallar yarışmasını düzenliyor.

Seçilen masallar hastanelerde, bakım evlerinde ve göçmen kabul merkezlerinde sunulacak ve bir kitapta yayınlanacak.
Konu, Akdeniz ile ilgili bazı bilimsel yönleri ele almalıdır.
Kayıtlar 31 Temmuz’a kadar açık olacaktır.

“Mednight Masalları”, bilimi edebi eserler ve bunların tiyatral temsili aracılığıyla toplumun farklı kesimlerine, özellikle de kız ve erkek çocuklarına ulaştırmayı amaçlayan bir edebiyat yarışmasıdır. Kayıt süresi 31 Temmuz’a kadar devam etmektedir. Yarışma özellikle öğretmenlere, araştırmacılara, öğrencilere, gazetecilere ve yazarlara yönelik açık bir yarışmadır. En az 350, en fazla 1500 kelimeye izin verilecektir. Seçilen masallar dijital ve basılı olarak yayınlanacak, ISBN numarası verilecek ve kazananlara ödül olarak basılı bir kopya gönderilecektir. MEDNIGHT ayrıca kısa öykü yazarı/yazarı olmak için bir eğitim, bir bilim öyküsünün nasıl yazılacağına dair çevrimiçi bir kurs sunacaktır.

Eserler, Akdeniz Araştırmacıları Gecesi (MEDNIGHT) web sitesinde bulunan form kullanılarak elektronik ortamda sunulabilir.

MEDNIGHT Masalları, Akdeniz Araştırmacıları Gecesi’nin kapsayıcı bir etkinliğidir. Bu yarışma, Akdeniz ile ilgili bilimsel masalların yer aldığı üçüncü edebi yarışmadır. Önerilen konular şunlardır: Sağlık; Akdeniz; antropoloji ve tarih; kirlilik; biyolojik çeşitlilik; kadınlar ve bilim; iklim acil durumu; jeoloji; mühendislik; diyet ve beslenme; temiz enerjiler; astronomi ve Akdeniz ülkeleriyle bağlantılı olmak kaydıyla herhangi bir bilimsel veya teknolojik konu.

Amaç, Akdeniz Bilimini, genellikle sosyal yardım faaliyetlerinden uzak kalan nüfus kesimlerine yaklaştırmaktır. Böylece, kazanan eserler hastanede yatan çocuklara, kabul merkezlerindeki göçmenlere ve konutlardaki yaşlılara eğlenceli bir şekilde sunulacaktır. Ayrıca astronomik gözlem faaliyetleri sırasında da temsil edilebilirler. Bu edisyonda bir yenilik olarak çocuk ve gençlik kategorileri arasında ayrım yapılmaktadır.

İkinci baskıda, geniş bir bilimsel konu yelpazesinde kazanan 7 eser yer aldı. Eserler basılı ve dijital olarak düzenlendi ve bu ikinci edisyonda Creative Commons lisansı altında hakları korunarak İngilizce, Valensiya dili, İtalyanca, Türkçe ve Yunanca’ya çevrildi.

2022 Mednight’tan Masalları buradan https://mednight.eu/tales-from-mednight/?lang=tr ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Kitapta ayrıca kazanan öyküler için Mednight tarafından yaptırılan illüstrasyonlar ve eserlerden birinin piktogram versiyonu ve kolay okunuşunun yanı sıra hepsinin sesli kitap versiyonu da yer alıyor.

MEDNIGHT Masalları, Valensiya Topluluğu, İspanya, Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve İtalya’da farklı yerlerde düzenlenecek olan Akdeniz Araştırmacıları Gecesi etkinliklerinde anlatılacaktır.

MEDNIGHT, Akdeniz’in her iki ucundaki bilgi merkezlerini birbirine bağlayan ve 10 kurumun katılımıyla oluşan bir konsorsiyumu bir araya getiren bir Akdeniz bilim yayma projesidir: FISABIO, INCLIVA, CSIC, MUDIC, El Kaleidoscope, SciCo Cyprus, Messina Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Avrupa Kadın Rektörler Birliği (EWORA), SciCo Yunanistan’ın koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

MEDNIGHT, Horizon Europe programının Marie Sklodowska-Curie eylemlerinin (hibe anlaşması No 101061190) bir parçası olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve finanse edilen bilimsel bir yaygınlaştırma projesi olan Avrupa Araştırmacıları Gecesi (European Researchers’ Night) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

YARIŞMA KURALLARI

 

“Mednight’tan Masallar” Edebiyat Yarışması Kuralları 2022

Akdeniz Araştırmacılar Gecesi “MEDNIGHT”, “Mednight’tan Masallar” adlı edebiyat yarışmasını duyurmaktadır.

Akdeniz’deki bilimsel faaliyetleri toplumun farklı kesimlerine keyifli ve eğlenceli bir şekilde yaklaştırmak amacıyla “Mednight Masallar” edebiyat yarışması düzenlenmiştir. Yarışmanın temel amacı hem bugünümüzü inşa edenlere hem de yakında toplumumuzun ilerlemesinde bayrağı devralacak olanlara bilimsel ruhu aşılamak ve teşvik etmektir.

Yarışma, bilimsel faaliyet ve yöntemin öneminin yanı sıra keşiflerin toplumumuzun ilerlemesiyle olan ilgisini ortaya koymaya da hizmet edecektir. Aynı zamanda bilimin, klişelerin ötesinde, gerekli olduğu kadar eğlenceli olduğunu da gösterecektir.

Katılımı ve eserlerin oluşturulmasını kolaylaştırmak için, kayıtlı katılımcılara, bu kurallarda açıklanan kanal aracılığıyla, popüler bir bilim hikayesinin nasıl oluşturulacağına dair bir eğitim videosunun yanı sıra, olası temalar için ilham kaynağı olabilecek Akdeniz Biliminin tarihi üzerine bir ders verilecektir. Ayrıca, projenin diğer faaliyetlerinin başlıkları da ilham kaynağı olacaktır: Gökyüzü ve Yıldızlar; Kökler: Akdeniz Mirası; Mednight Bahçeleri; Mednight Makineleri.

Kurallar:

 1. Girişlerin bu kurallara uygun olması koşuluyla, reşit olan herkes ödüle hak kazanır. Bu kurallara uyulmaması katılımcıyı otomatik olarak diskalifiye edecektir.
 2. Eserler yayınlanmamış ve özgün olmalı, altı ile on iki yaş arasındaki çocuklara yönelik olmalı ve başka bir yarışmada ödül kazanmamış olmalıdır. Ödül kazanmış veya yayınlanmış başka bir metnin tamamen veya kısmen kopyası veya değiştirilmiş hali olan yazılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 3. Öykülerin gönderilebileceği diller İspanyolca, Türkçe, Yunanca, İtalyanca, Valensiya dili ve İngilizcedir.
 4. Masalların teması aşağıdaki koşulları karşılamalıdır: Masal, bilimi genel bir kamuoyuna ve bilimsel faaliyetlerin dışında temsil ederek yaymak amacıyla, bu kuralların ikinci bölümünde belirtilen yaşlara yönelik olarak tasarlanacaktır.
 5. İki kategori oluşturulmuştur. Birincisi çocuk (3-9 yaş) öyküsü, ikincisi gençlik (10-17 yaş) öyküsü.
 6. Hikâye düzyazı olarak yazılmalıdır, ancak içeriğinin bir parçası olarak şiir içerebilir.
 7. Konu, bilim alanı ve bu alanın bilimsel yöntem; tümdengelim; keşifler ve araştırma faaliyetinin görevleri gibi tanınabilir unsurlarıyla ilgili olacak; ayrıca bu bilimsel unsurun yeniden yaratılmasını teşvik edecektir. Akdeniz’de, tarih boyunca, günümüzde veya gelecekte gerçekleşmiş olan bilimin herhangi bir yönü ve unsuru da hikâyenin konusu olabilir.
 8. Kayıtlı katılımcılara, bu kurallarda açıklanan mekanizma aracılığıyla, Akdeniz bilim tarihi üzerine bir ders, video oturumu ve yine video ile verilen bir kısa öykü yazma atölyesinden oluşan bir çevrimiçi eğitim sunulacaktır. Bu eğitime aşağıdaki linkten ulaşılabilecektir: https://mednight.eu/mednighttan-masallar-2023/?lang=tr
 9. Sunulan metinler en fazla 1500 kelime uzunluğunda olacaktır. Orijinal metinler Times New Roman yazı tipinde, 12 punto, başlık dahil, 1,5 satır aralığında, her iki tarafta 2 santimetre boşluk bırakılarak, resim veya illüstrasyon olmadan yazılmalıdır. Sayfalar numaralandırılmalıdır.
 10. Çalışmalar, bağlantısı bu maddenin ve kuralların sonunda bulunan form kullanılarak elektronik olarak gönderilmelidir. PDF formatındaki metnin yer aldığı dosyanın ekinde kişisel bilgiler yer almamalı, sadece başlık ve rumuz bulunmalıdır. Katılım formu yarışma web sitesinden doldurulabilir: https://mednight.eu/mednighttan-masallar-2023/?lang=tr
 11. Bu kurallar 28 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak ve eserlerin son teslim tarihi bu kuralların yayınlanmasıyla aynı gün başlayacak ve 31 Temmuz 2023 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Bu tarihten sonra en geç 5 gün içinde, sunulan eserlerin geçici listeleri yayınlanacaktır.
 12. Jüri, bilimsel ve edebi alanlarda tanınmış deneyime sahip kişilerden oluşacaktır. Jüri, karar verme ve ödülü verme yetkisine ek olarak, bu kuralları yorumlama yetkisine de sahip olacaktır. Jürinin kararı nihai olacak ve ödül geçersiz ilan edilebilecektir. Hiçbir jüri üyesi bu yarışmanın katılımcısı olamaz.
 13. Sunulan metinlerin görüşülmesi ve nihai oylama 2023 yılının ikinci Eylül ayında yapılacaktır.
 14. Güncel başvuru çağrısı, kabul edilenlerin listesi ve jüri kararı ile bu edisyona katılan jüri üyeleri https://mednight.eu adresinde yayınlanacaktır. Jürinin kararı ayrıca bir basın bülteniyle ve sosyal ağlardaki çeşitli yayınlar aracılığıyla duyurulacaktır.
 15. Ödül, ISBN’nin yönetimi ve alınmasıyla birlikte kazanan tüm çalışmaların derlendiği bir kitabın çevrimiçi olarak yayınlanmasının yanı sıra, çalışmalarının Akdeniz Araştırmacıları Gecesi’nin hem MEDNIGHT’a entegre olan Avrupa ülkelerindeki kuruluşların faaliyetlerinde temsil edilmesinden oluşacaktır. Yazarlar fikri mülkiyetin sahibi olmaya ve çalışmalarını kullanmaya devam edeceklerdir.
 16. Kişisel verilerin korunması: Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kurum, carretera de Beniel, kilómetro 3,2 adresindeki Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura’dır (MUDIC). Posta kodu 03312 Orihuela idir. Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ödüllerin yönetimidir.
 17. MUDIC ve MEDNIGHT, kazanan eserleri Akdeniz Araştırmacıları Gecesi projesi kapsamındaki etkinlikler ve bilimi yaygınlaştırma faaliyetleri için kullanma hakkını yazarların lehine herhangi bir ücret ödemeksizin saklı tutar. Kazanan eserler, Creative Commons lisansı (CC) altında, ticari olmayan kullanımla lisanslanacak, yazarlardan bahsedilecek ve aynı şekilde paylaşılacaktır. MUDIC, amacı Akdeniz’deki bilimsel faaliyetleri yaygınlaştırmak olan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.
 18. Bu yarışmaya katılım, bu ödülleri düzenleyen genel ve özel kuralların tamamen kabul edildiği anlamına gelir. Bu kuralların yorumlanmasında şüpheye düşülmesi halinde, her jüri, organizasyonla mutabık kalarak en adil olduğunu düşündüğü kurala karar verecektir.

III. MEDNIGHT’tan Masallar Yarışması Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOpPXaeD-Rgsy9sg6zy1GOR5AXihbFplTaPZLvUPuQRUcqug/viewform