ULUSLARARASI AFYON KONGRELERİ

ULUSLARARASI AFYON KONGRELERİ
Değerli bilim insanları
Afyonkarahisar’da iki adet Uluslararası Akademik Kongre düzenlenecektir.

1- ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Sosyal ve beşeri bilimler, eğitim bilimleri, güzel sanatlar alanlarında yazılmış olan bildirilerinizle başvurabilirsiniz.

2- ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
Fen bilimleri, sağlık bilimleri, matematik, mühendislik, veteriner bilimi, ziraat alanlarında yazılmış olan bildirilerinizle başvurabilirsiniz

3-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında

Her iki kongre de birbirinden bağımsız olarak düzenlenecektir. Kongrelerimiz
– Titiz hakem ve intihal incelemesi süreci
– Kongre sonrası ISBN’li kongre kitabı yayını
– 5 farklı ülkeden katılım
– Çok uluslu hkem kurulu niteliklerine haizdir.
AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK kritelerini karşılamaktadır
Kongrelerimizle ilgili ayrıntılı bilgiye
https://www.afyonkongresi.org/
linkinden ulaşabilirsiniz