ULUSLARARASI AFET 14 KONGRESİ

Kongre Başkanından;

31 Ekim – 02 Kasım 2014 tarihleri arasında “Uluslararası Afet – 14 Kongresi”ni Üniversitemizde düzenlemenin haklı gururunu yaşamaktayız.

21. yüzyılda sanayinin ve teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak; iklim değişikliğinden doğal afetlere, endüstriyel kazalardan büyük yangınlara, nükleer kazalardan kitlesel yaralanmalara kadar çok karmaşık acil durumlar ve afetlerle karşılaşılabilmektedir. Risklerin ve tehlikelerin bu denli çeşitliliğine karşılık; afet potansiyellerinin önlenmesi, personelin eğitimleri ve kullandığı ekipmanların risklerin gelişimine paralel olarak modernize edilmeleri kaçınılmaz bir gerçektir.

Ülkemizde afetlerde görevli personelin göreve başlamadan okuldaki aldığı eğitimler ile akademisyenlerin müfredatları standart olmalıdır. Personelin bilgi ve beceri konusunda gelişmeleri ise istihdam edildikleri kurumlarda hizmet içi eğitimlerle ve bilimsel çalışmalarla desteklenmelidir. Üniversitelere bu noktada standart oluşturma ve bilimsel açıdan yön verme gibi büyük görevler düşmektedir.

Afet alanında Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans ve ön lisans eğitimi veren üniversiteler ilk öğrencilerini 2005 yılında kabul ederek ülkemizde bir çığır açmışlardır. Afet önleme, müdahale ve yeniden yapılanma süreçleri multidisipliner yaklaşım gerektirdiğinden dolayı, önlisans – lisans ve yüksek lisans ile doktora programlarının da birçok disiplini içeren şekilde programlar hazırlanmalıdır. Böyle önemli bir görevi yerine getirecek olan personelin ve akademisyenlerin eğitimleri, görev-yetki ve sorumlulukları takdir edilir ki büyük öneme haizdir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak “Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı” ve “Afet Yönetimi Doktora Programı” kurularak bu alandaki ihtiyacın karşılanmasına büyük katkı sağlamıştır. Kuruluşu henüz çok yeni bir üniversite olmasına rağmen, ülkemizin en hızlı gelişen ve geliştiren üniversitesi olma yolunda, afet alanında akademik anlamda önemli bir misyonu üstlendiğimizin farkındayız. Bu önemli misyonun gereği ve bir sonucu olarak “Uluslararası Afet – 14 Kongresi”ni siz değerli akademisyenler, konunun ulusal ve uluslararası uzmanları ve sevgili öğrencilerimizle düzenlemeyi istedik.

Afet alanında gönülden çalışanlar olarak standardın Yüksek Öğrenim Kurulu, Bakanlıklar, Üniversiteler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da desteğiyle ve katkısıyla sağlanacağının altını çizerek;

– Afet eğitimleri, eğitim içerikleri ve eğitim modülleri,
– Afet müdahale ekipmanları ve standartları,
– Afette görevli personelin özlük hakları ve görev esnasında ortaya çıkabilecek hukuki problemleri ile çözüm önerileri,
– Kurtarma operasyonları ve doğru uygulamalar,
– Yangın ve Yangın Ortamında Kurtarma Operasyonları,
– Afet Lojistiği ve Lojistik Yönetimi,
– Afet Hemşireliği ve Hassas Grupların Sağlık Bakımı,
– Afetlerde Kimliklendirme,
– Nükleer Tehlikeler, Radyasyon Yaralanmaları ve Korunma,
– Arama Köpeği ve Eğitimleri,
– KBRN Mobil Uygulamalar ve Hastane KBRN Hazırlıkları gibi konuların tartışılacağı Kongremizde, ulusal ve uluslararası konunun uzmanı konuşmacıların aktarımlarıyla bilgilerimizi tazeleyecek, duyarlılığımızı arttıracak ve afet yönetimini tüm boyutlarıyla irdelemeye çalışacağız.

Kongremizde afet yönetiminin geniş yelpazesi içinde yer alan pek çok konuya değinen oturumlarımızın yanı sıra, kurslara ve sözlü bildirilere de olabildiğince yer verip, bilimsel çalışmaların paylaşılması ve enine boyuna tartışılmasını sağlamaya çalışacağız.

Afet yönetim sisteminin farklı alanlarında görev üstlenen tüm akademisyenleri, yöneticileri ve çalışanları; sorunlarımızı, kaygılarımızı, beklentilerimizi, başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı paylaşmak üzere Üniversitemizde buluşmaya davet ediyoruz.

Sevdiklerinizle afetsiz, sağlıklı ve mutlu bir ömür sürmeniz dileği ile.

Prof. Dr. Ziya SALİHOĞLU
Kongre Başkanı

Konu Başlıkları

S/N    KONGRE OTURUM BAŞLIKLARI
1 Afet Eğitimleri
2 Kurtarma Operasyonları/ Doğru Uygulamalar (SAR ve Tıbbi)
3 Yangın ve Kurtarma Operasyonları
4 Afet Müdahale Ekipman Standartları
5 Afet Lojistiği ve Afet Ortamında Personelin Karşılaşacağı Riskler
6 Nükleer Tehlikeler, Radyasyon Yaralanmaları ve Korunma
7 Arama Köpeği ve Eğitimleri
8 KBRN Mobil Uygulamalar ve Hastane KBRN Hazırlıkları
9 Afetlerde Kimliklendirme
10 Afet Hemşireliği ve Hassas Grupların Sağlık Bakımı
S/N   KURS KONULARI
1 Yüksekten Hasta/Yaralı Tahliyesi (Uygulamalı)
2 Afetlerde Travma Yönetimi ve Afet Cerrahisi-Ampütasyonlar
3 Crush Sendromu ve Fasyotomi
4 Kitlesel Yaralanmalarda Olay Yeri ve Vaka Yönetimi
5 Afetlerde Haberleşme
6 Havayolu Yönetimi ve Hızlı Seri Entubasyon
7 Zor Şartlarda CPR Uygulamaları
8 Hızlı EKG Değerlendirme
9 İntraosseöz Uygulamalar

İletişim

Adres :Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Telefon : (212) 453 17 00/1715-7677
GSM : (530) 108 03 42
Tele Faks : (212) 491 19 70
E-Posta : [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.