Uluslararası 2. Kan Film Festivali

ULUSLARASI

2. KAN FİLM FESTİVALİ KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Uluslararası 2. Kan Film Festivali 5,6 ve 7 Mayıs 2017 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecektir. Festival kapsamında “Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir.

 

1.AMAÇ VE KAPSAM

Kan Hastalıkları Federasyonunun düzenlediği Kan Film Festivali, Kısa Film Yarışması aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir;

 • Kan bağışının ne kadar önemli olduğunun bilincini topluma aktarmak ve bu konuda farkındalık oluşturmaya olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak,
 • Başta Lösemi, Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalığı olmak üzere Kan hastalıklarının bilincini oluşturarak yeni hasta doğumunu önlemek,
 • Kan hastalıklarının sorunları ve çözümlerine sanatsal bakış açısıyla farkındalık kazandırmak,
 • Kültür değerlerimizin geliştirilmesine ve tanıtılmasına destek vermek,
 • Festival sırasında yapılacak etkinliklerle, Adanalıları ve şehir dışından gelen katılımcıları buluşturmak.
 • Sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Yardımlaşma, dayanışma, paylaşım ve gönüllülük bilinç oluşturmak.
 • Toplumda Kısa Film ve Kamu Spotu yapımının teşvik edilmesini sağlama
 • Toplumun sanat aracılığıyla istenmeyen davranışlardan uzaklaştırılmasını sağlamak.

2.YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmaya katılan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yerde ödül almış ve yayımlanmış olması başvuru yapmaya engel değildir.
 2. Her yarışmacı, yarışmaya istediği sayıda film ile başvurabilir.
 3. Telif hakları konusunda yasal sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 4. Belirlenen başvuru tarihleri arasında filmin gönderilmesi gerekmektedir.
 5. Başvuru İçin 18 yaşını doldurmak gereklidir.
 6. Kan Film Festivaline katılım ücretsizdir.
 7. Yarışmaya katılım sağlayacak filmler aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.
 8. Video Opsiyonları Ses Opsiyonları Altyazı
  mov, .mp4, .mpeg2, .mpeg4, .avi

   

  -PCM (48kHz , sıkıştırmasız),

  – MP3,

  – AAC (160 Kbit veya daha yüksek

   

  Filmler Türkçe olarak seslendirilmiş olmalıdır veya yabancı dildeki filimler Türkçe altyazılı olmalıdır.

  PAL veya NTSC / SD veya HD

   

   

  9.Ön eleme jürisi, ana jüri veya festival ekibinden olan kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları festivale başvuramaz.

  10.Festivale katılacak filmlerin süresi en fazla 20 dakika ile sınırlıdır. Bu süreye uymayan filmler hiç bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın elenecektir.

  11.Festivale katılım gösterecek filmler 2015 ile 2017 yılları arasında çekilmiş olmalıdır.

  12.Filmin posteri var ise A3 veya daha büyük boyutta ve .JPEG formatında gönderilecektir.

  13.Kan Film Festivaline başvuran filmlerin festival sırasında ve ileride yalnızca ticari olmayan kültür faaliyetlerinde izleyicilere sunulması, ulusal ve uluslararası diğer festivallere seçki olarak gönderilmesi katılımcılar tarafından kabul edilmiş olacaktır. Bu gibi durumlarda başvuru sahibine haber verilecektir.

  14.Jüri kararı kesindir. Katılımcıların kararlara itiraz hakkı yoktur.

  15.Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

  16.Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin;

  a. Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,

  b. Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,

  c. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,

  d. Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,

  e. İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,

  f. Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

  17.Yarışmaya gönderilecek eser(ler) içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, KAN HASTALIKLARI FEDERASYONU ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

  18.Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa film ve kamu spotunun gösterim alması halinde KAN HASTALIKLARI FEDERASYONU’NA ve destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalamayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul eder.

  1. BAŞVURU BİLGİLERİ

  Başvuracak filmlerin gerekli belge ve dosyaları en geç 01 NİSAN 2017 tarihine kadar www.kanfilmfestivali.org ya da fiziksel olarak kargo ile DVD, Data DVD, veya Data Flash biçiminde tarafımıza ulaştırılmalıdır.

  Ayrıca;

  • Doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu (PDF formatında)

  . Filmin Afişi (JPEG Formatında)

  . Sinopsis (PDF veya Word formatında)

  • Yönetmenin filmografisi, özgeçmişi (PDF veya Word formatında)
  • Filmden yüksek çözünürlükte fotoğraf (JPEG Formatında) tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.

  KAN FİLM FESTİVALİ KISA FİLM YARIŞMASI

  Obalar Caddesi, No:301 Kat 1 Seyhan / ADANA

  Telefon: +90 322 365 22 72 / 0532 590 65 67

   

  4.ÖDÜLLER

  Birincilik ödülü 7.500.TL.

  İkincilik Ödülü 5.000.TL.

  Üçüncülük Ödülü 2.500.TL.

  Yaşam Boyu Onur Ödülü

  Seslendirme Ödülü

   

  5.DEĞERLENDİRME

  Jüri yönetmelikte belirtilen ödüller dışında para karşılığı olmayan özel ödül takdir edebilir. Para ödülü kazanan filmlerin ödül ödemeleri, filmin yönetmenine/yapımcısına, en geç 30.06.2017 tarihine kadar KAN HASTALIKLARI FEDERASYONU tarafından yapılır.

   

  Ön Değerlendirme

  • Ön değerlendirme, festival film koordinatörlüğü tarafından yapılır.
  • Ön değerlendirme sonuçları festivalin web sayfasından ve basından kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerinin mail adreslerine ve telefon ile doğrudan bildirilir.

  Halk Oylaması

  – Kan Film Festivali Resmi Mobil Uygulamasından ön elemeyi geçen filmlerin halka açık oylaması yapılır.

  – Oylama 1. 2. ve 3.lük ödülleri için jüriye fikir vermek amaçlı yapılır. Halk oylamasında dereceye giren eserlerin ödül alması jüri’nin takdirindedir.

  1. ŞARTNAME

  Festival Komitesi şartnamede her türlü değişikliği yapma hakkını elinde tutar. Zorunlu hallerde yarışmayı iptal edebilir.

  7.YÜRÜRLÜK

  Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.