Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 2017

KONFERANS BAŞLIKLARI
%100 Yenilenebilire Geçişte Yerel veya Küresel Faaliyetler
Enerji Eğitimi ve Öğrenimi.
Yenilenebilir Enerjiler ve Toplum.
Her Seviyede Kapasite Geliştirme.
Yenilenebilir Enerji Kaynak Değerlendirmesi.

Biyokütle
Küçük Ölçekli Biyokütle Yakma Enerji Üretimi.
Büyük Çaplı Uygulamalarda Elektrik ve Isı Üretimi için Biyokütle.
Biyokütle Gazlaştırma Enerji Üretimi ve Uygulamaları.
Biyokütle Kalıp Yakıtların Üretimi ve Uygulanması (atı Biyoyakıtlar: Peletler/Briketler).
Biyoenerji Kaynakları ve Potansiyelleri.
Orman ve Tarım Artıklarından Biyokütlenin Üretim Amaçlı Tedariği ve Lojistiği.
Evsel Biyogaz Üretimi ve Kapsamlı Kullanımı.
Biyoelektrik Üretimi.
Gelecekteki Ulaşım Sistemlerinde Biyoyakıtlar.
Biyokütlenin ve Biyoenerjinin Çevresel Sürdürülebilirliği.
Biyokütle ve Biyoenerjinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi.
Biyoenerjinin Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Entegrasayonu.
Ulusal Biyoenerji Politikaları ve Uluslararası İşbirliği Stratejileri.
Bioenergy National Policies and Strategies for International Cooperation.
Biyoenerji ve Biyoyakıt Pazarları ve Uluslararası Ticareti.
Biyokütle ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular.

Enerji Geçişi
Avrupa´daki Deneyimler.
Küresel Deneyimler.
Yerel Deneyimler.

Enerjiyle İlgili Ekonomik, Çevresel ve Politik Konular
Enerji Ekonomisi, Teşvikler.
Yenilenebilir Enerjinin Ticarileşmesi.
Enerji Politikaları, Karar Destek Modelleri.
Yasal Çerçeve.
Yenilenebilir Enerji Entegrasyonun Önündeki Engeller.
İklim Değişikliğinin Etkileri, Azaltımı ve Adaptasyonu.
Karbon Yönetimi ve Finans.
Küresel Isınmaya Yenilenebilir Çözümler.
Hava Kirliliği ve Enerji Güvenliği.
Dışsal Maliyetlerin ve Sosyal Faliyetlerin İçselleştirilmesi.

Fotovoltaik
PV Hücreleri, Malzemeler ve Bileşenler.
Gelişmiş Malzemeler ve Kavramlar.
Kristal Silikon Solar Hücreler ve Modüller.
İnce Film Silikon Solar Hücreler ve Modüller.
PV Sistemlerinin Tasarımı, Operasyonu ve Performansı.
PV Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu.
Yoğunlaştırılmış PV.
Açıkhava Performansı.
Hata Analizi.
Kullanım Ömrü Testi.
PV Temel İlkeleri ve Teknolojileriyle İlgili Diğer Konular.

Hidrojen & Yakıt Hücreleri
Hidrojen Enerji Sistemleri.
Hidrojen Üretimi.
Hidrojen Tedariği ve Depolaması.
Hidrojen Son Kullanım Teknolojisi.
Hidrojen Taşıtları.
Hidrojen Sistemleri için Malzemeler.
Hidrojen Üzerine Uluslararası Perspektifler.
Hidrojen Üzerine Devlet Politikaları.
Yakıt Hücreleri.
Nakliyede Yakıt Hücresi.
Yakıt Hücresi Enerji Tesisleri.

Jeotermal
Elektrik Üretimi.
Jeotermal Sahası.
Jeotermal Isı Pompaları.
Jeo-Isı.
Çevresel Konular.
Jeotermal ve Teknolojileri Hakkında Diğer Konular.

Mimaride “Enerji Verimliliği” ve “Sıfır/Artı Enerji” Kavramları
Sürdürülebilir Mimari ve Tasarım.
Pasif Tasarım.
Artı Enerji Binaları.
Yeşil Binalar / Net Sıfır Enerji Binaları.
Solar Mimari ve Bina Entegrasyonu.
Gün Işığı.
Binalarda Enerjinin Rasyonel Kullanımı.
Gelişmiş HVAC.
Bina Malzemeleri ve Bileşenleri.
Akıllı Şehir.

Okyanus Enerjisi
Okyanus Enerjisi.
Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.
Okyanus Marin Biyokütle.
Derin Deniz Suyu Uygulamaları.
Enerji için Okyanus Kaynakları.

Rüzgar Enerjisi
Politikalar.
Saha Değerlendirmeleri ve Tahminleri.
Açık Deniz Rüzgar Enerjisi.
Rüzgar Türbini Teknolojisi.
Tesis Tasarımı ve Yönetimi.
Şebeke Bağlantısı ve Elektrik Sistemleri.
Küçük ila Orta Rüzgar Türbinleri.
Büyük Rüzgar Türbini ve Rüzgar Çiftlikleri Uygulamaları.
Sosyal ve Çevresel Konular.
Rüzgar Enerjisi Aeroakustiği.
Enerji Karması.
%100 Yenilenebilir için İnovatif Depolama Teknolojileri, Yük Dengeleme ve Metodolojiler.
Çevre ve Havacılık ile Uyumlu Rüzgar Teknolojisi.

Sektörlerde %100 Yenilenebilir Enerjilere Geçiş
Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planları.
Kırsalda Enerji Tedariği.
Evsel / Yerleşimlerde Enerji Tedariği.
Endüstriyel Enerji Tedariği.
Ulaşımda Enerji Tedariği.

Solar Enerji
Solar Toplayıcılar.
Solar ve Isı Pompası Sistemleri.
Solar Domestik Sıcak Su ve Karma Sistemler.
Solar Soğutma ve Klima.
Endüstriyel ve Ticari Sistemler için Solar Isı.
Bölgesel Solar Isıtma ve Soğutma.
Solar Ocak.
Solar Distilasyon ve Solar Termal Desalinasyon.

Temiz Ulaşım Teknolojileri & Stratejileri
Ulaşım Sektöründe Yenilenebilir Enerji.
Ulaşım Elektrifikasyonu ve Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu.
Solar Enerjili Taşıtlar.
Hidrojen Taşıtları.
Politika, Planlama ve Ekonomi.
Ulaşımda Enerji Verimliliği.
Nakliye Uygulamaları.
Yenilenebilir Enerjiye Dayanan Sürdürülebilir Nakliye.

Ana Sayfa