Ulusal Yetişkin Öğrenenler Kısa Film Yarışması

TÜRKİYE YETİŞKİN ÖĞRENME PROJESİ

KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.KONU

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen  “Yetişkin Öğrenme Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Kısa Film Yarışmasının konusu Yetişkin Eğitimi Odaklı Hayat Boyu Öğrenmedir. Filmler aşağıdaki alt konu başlıklarından en az birini içermelidir.

 1. 1.      Ahilik (Ahilik kültürünün topluma kazandırdıkları, Ahiliğin ortaya çıkışı ve Ahilik kültürünün önemi vs.)
 2. 2.      Çıraklık (Çıraklık sisteminin önemi ve değeri, günümüzde bu sistemin varlığı ve bireylere kazandırdıkları, çıraklık-kalfalık-ustalık kademeleri ve bu kademeler arası geçiş vs.)
 3. 3.      Öğrenen birey, öğrenen toplum (Bireyden topluma öğrenme yolculuğu, öğrenen bireylerin toplumdaki yerleri ve değeri, günümüzde öğrenen toplum modelleri vs.)
 4. 4.      Temel becerilerin hayattaki yeri ve önemi (Temel beceriler ve öğrenme, farklı becerilerin bireyin yaşamına katkıları, sürekli öğrenen bireylerin hayattaki rolleri ve yaşam kaliteleri, iyi ve kötü örneklerin karşılaştırılması vs. )

Ulusal Yetişkin Öğrenenler Kısa Film Yarışması

Son Başvuru 31 Ocak 2014

2.BAŞVURU KOŞULLARI
a. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır.

 1. Filmler özgün, kurmaca/deneysel ya da belgesel türünde olmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir.
 2. Filmlerin süresi jenerik hariç en az 3 dakika ile en çok 12 dakika arasında olmalıdır.
 3. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 filmle katılabilirler.
 4. Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş ve http://yetiskinproje.meb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek katılım formu eklenmelidir.
 5. Filmler, en az HD formatında (mpeg, avi, divx dosya uzantılarından herhangi birine sahip olmalıdır)  3 DVD kopyası olarak kapalı zarfta http://yetiskinproje.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek ıslak imzalı başvuru formuyla birlikte en geç        31 Ocak 2014 tarihine kadar, Ayşegül KAYABAŞI adına Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Boğaziçi sok. No:23 Teknikokullar 06500 Ankara-Türkiye adresine kargo, posta ya da elden teslim edilebilir. Islak imzalı başvuru formu olmayan ve belirtilen sürede teslim adresine ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Filmlerin değerlendirilmesinde, teknik kalite ile yapımın özgünlük ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır. Değerlendirme sırasında kullanılacak puanlama tablosu Şartnamenin 5. Bölümünde “Değerlendirme Şekli” başlığı ile verilmiştir.
 7. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
 8. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 9. Yarışma sonuçları 2014 Mart ayında http://yetiskinproje.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

 

4. ESERE AiT HAKLAR

 

 1. Ödül almış filmlerin yayın hakları Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği’ne aittir.
 2. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak ödül alan filmler bu yarışmaya katılamaz.
 3. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
 4. Yarışmaya katılan filmler, Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımını ve yetişkin eğitimini tanıtan her türlü mecrada Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs. gibi alanlarda kullanılabilir.
 5. e.      Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

Katılımcı, dereceye giren/mansiyon alan filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi nezdinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği’ne verdiğini peşinen kabul eder.  Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Türkiye Yetişkin Öğrenme Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği’ne izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

5. DEĞERLENDİRME

Seçici kurul filmi izleme ve değerlendirme çalışmalarını Mart 2014 tarihine kadar tamamlayacaktır.

      Değerlendirme Şekli:

Senaryo 30 Puan
Kamera Kullanımı 30 Puan
Kurgu 10 Puan
Ses 10 Puan
Işık 10 Puan
Özgün Müzik 10 Puan

Seçici Kurul:

Seçici Kurul daha sonra duyurulacaktır.

 

7. ÖDÜLLER:

1. Birinci için 15.000 TL

2. İkinci için 10.000 TL

3. Üçüncü için 5.000 TL

Mansiyon için 5.000 TL

Ödüller Türkiye Cumhuriyeti Vergi Mevzuatına tabidir.

 

7. ÖDÜL TÖRENİ

Ödül alan filmlere ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülecek bir etkinlik esnasında sahiplerine teslim edilecektir.
8. DİĞER HUSUSLAR
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

Yarışmaya Katılacak Tüm Yarışmacılara Başarılar Dileriz.

Katılım Formu