ULUSAL YEŞİL KAMERA ÜNİVERSİTELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI 2012

Bu yıl T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması 3. kez sahne alıyor   
 

Recycling INDUSTRY Dergisi de, çevre alanındaki yayıncılık ilkeleri kapsamında;  sosyal sorumluluk anlayışı ile üniversite gençlerinin dikkatini çevre konusuna çekmek ve bu yolla kamuoyunun tüm kesimlerini bilgilendirmek amacıyla ulusal çapta ‘Yeşil Kamera Kısa Film Yarışması’ düzenlemektedir.‘Çevre ve Geri Dönüşüm’ temasıyla ilki 2010, ikincisi ise 2011 yılında düzenlenen Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması,  Çevre ve Orman Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirilmiştir.Çevreyle ilgili birbirinden ilginç filmlerin gönderildiği yarışma, üniversite gençlerinin kıyasıya rekabetine de sahne olmaktadır. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’na iki yıldır, artan bir sayıyla, Türkiye’nin her bölgesinden çok sayıda üniversite yoğun ilgi göstermiştir. 3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması, 3 Haziran 2012 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda  gerçekleştirilecektir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenecek 3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın ana teması ‘Su Çevre ve Hayat’ olarak belirlenmiştir.Uzmanlara göre günümüzdeki iklim değişikliğinin en önemli nedeni sanayileşme, tüketim ve hızlı nüfus artışıdır. Bu durum, sera gazlarının atmosferdeki emisyon oranlarını çok arttırmıştır. Hem ekolojik dengenin korunması hem de kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam sağlanması için suyun her zamankinden daha fazla korunmaya ihtiyacı vardır. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre tüm dünya için hayati bir konuma ulaşmıştır. Sağlıklı bir çevre yönetiminin en önemli unsurlarından biri de atık yönetimidir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin ortak hedefi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu konuda herkese ciddi sorumluluklar düşmektedir. İşte bu son derece hayati duruma dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın ana teması ‘Su, Çevre ve Hayat’ olarak belirlenmiştir.

Yönetmelik
  1. AMAÇ

Grup E Yayıncılık bünyesinde yayınlanan Recycling INDUSTRY Dergisi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması, çevre koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik misyonundan ötürü, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI,  T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ile T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’nın desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Uzmanlara göre günümüzdeki iklim değişikliğinin en önemli nedeni sanayileşme, tüketim ve hızlı nüfus artışıdır. Bu durum, sera gazlarının atmosferdeki emisyon oranlarını çok arttırmıştır. Hem ekolojik dengenin korunması hem de kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam sağlanması için suyun her zamankinden daha fazla korunmaya ihtiyacı vardır. Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde çevre tüm dünya için hayati bir konuma ulaşmıştır.Sağlıklı bir çevre yönetiminin en önemli unsurlarından biri de atık yönetimidir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak herkesin ortak hedefi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu konuda herkese ciddi sorumluluklar düşmektedir. İşte bu son derece hayati duruma dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın ana teması ‘SU, ÇEVRE ve HAYAT’ olarak belirlenmiştir.

Yarışma, üniversite gençliğini günümüzün en önemli alanlarından biri olan ‘çevre’ konusunda bilinçlendirerek toplumsal farkındalığı pekiştirmeyi amaçlamaktadır. 

2. YARIŞMA TARİHİ

Grup E Yayıncılık tarafından organize edilen 3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni 03 Haziran 2012 tarihinde düzenlenecektir.

Yarışma Takvimi

23 Ocak- 22 Şubat 2012 Yarışma başvuru tarihi.

23 Şubat 2012 Grupların yarışacağı kategorilerin noter huzurunda belirlenmesi.

24 Şubat 2012 Kategorilerin duyurusu.

27 Nisan 2012 Filmlerin son teslim tarihi.

29 Nisan 2012 Jüri değerlendirmesi.

03 Haziran 2012 Ödül Töreni / CRR Konser Salonu Harbiye-İSTANBUL

Organizasyon Komitesi’nin yarışma takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Tarihlerde yapılacak değişiklikler resmi web sitesi olan adresinde yayınlanacaktır.       

3. KATILMA KOŞULLARI

3.1 Yarışmacıların T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.

3.2 Yarışmaya, yalnız Türkiye ve K.K.T.C.’deki üniversitelerin fakülte, enstitü ve bölümlerinin lisans ve lisans üstü öğrencileri katılabilir.

3.3 Öğrenciler yarışmaya, bağlı oldukları üniversiteyi temsilen katılacaklardır. Bu nedenle başvuruların, üniversite yönetiminin onayını gösteren belgeyle yapılması gerekmektedir.

3.4 Yarışmaya katılacak gruplar, üniversitede öğrenim gören en az 4 öğrenciden oluşturulmalıdır.

3.5 Başvuru belgeleri doldurularak en geç 22 Şubat 2012 Çarşamba akşamı saat 17.00‘ye kadar Yarışma Komitesi’ne ulaştırılmalıdır.

3.6 3. Ulusal Yeşil Kamera Üniversiteler Arası Kısa Film Yarışması’na: Grup E Yayıncılık Danışmanlık Organizasyon Turizm Ticaret Limited Şirketi tarafından organize edilen ve bünyesinde yayınlanan Recycling Industry Dergisi tarafından düzenlenen daha önceki yarışmalara veya üçüncü kişi/kuruluşlarca düzenlenmiş olan yarışmalara katılmış olan eserler ve bir yarışma kapsamında olmaksızın kamuya açık herhangi bir ortamda ödül töreninden önce paylaşılmış olan eserler katılamaz. Katılımcıların eserlerini bu yarışmaya özgü olarak meydana getirmeleri hedeflenmektedir. Bu madde hükmüne aykırılığın tespiti halinde, ödül kazanmış olan grup Organizasyon Komitesinin yazılı talebi üzerine, Organizasyon ve bu yarışma dolayısıyla ödül kazandığı 3. kişi ve kuruluşlardan teslim almış olduğu tüm ödülleri (heykelcik, para ödülü, mansiyon vb.) derhal iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül almış olsun/olmasın bu bent hükmüne aykırı davranan grup 10.000,00-TL cezai tazminat ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 5 dakikayı geçmemelidir. Makul sınırlar içerisinde kalmak üzere, sure aşımları için Organizasyon Komitesinden ek sure talep edilebilir. Ek sure taleplerinin değerlendirilmesi Organizasyon komitesinin takdirindedir.

3.8 Filmler DVD ortamında on iki (12) ayrı kopya olarak gönderilir. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.

3.9 Yarışmaya katılacak eserler 720*576 boyutunda PAL yayın formatında DVD ortamında ve koruyucu bir zarf içinde teslim edilmelidir.

3.10 Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç 27 Nisan 2012 tarihine kadar Yarışma Komitesi’nin aşağıdaki adresine;

a) Başvuru formunu,

b) Eserin 12 adet DVD kopyasını (VCD kabul edilmeyecektir),

c) Yapıtla ilgili sahnelerden 5 set fotoğrafı,

d) Yönetmenin fotoğrafı ve kısa bir özgeçmişini,

e) Grupta yer alan öğrencilere ait öğrenci kimlik fotokopilerini,

teslim etmelidir. Belgelerin posta ya da kargo vb. yollarla gönderilmesi halinde meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi sorumlu tutulamaz. 

DVD’ler üzerlerine ve fotoğrafların arka yüzeylerine yönetmenin adı/soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, yazılmalıdır.

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışmaya gönderdikleri filmlerin senaryo, görüntü ve müziklerinin kendilerine ait olduğunu ve gerekli telif haklarının alındığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan grup üyeleri müteselsilen sorumludur.

3.11 Bir başkasına ait görüntü ya da müzik eserinin kullanılması halinde, telif haklarıyla ilgili izinlerin alındığına dair belge ya da belgeler film ile birlikte Organizasyon Komitesi’ne ulaştırılmalıdır. Aksi hareket edenlerin gönderdiği filmler değerlendirme dışı tutulur. Ancak bu durum ödül töreni sonrası tespit edilirse GRUP E her türlü hukuki başvuru ve dava haklarını saklı tutar. Grup E, telif haklarını ihlal eden eserlerden dolayı yükümlülük kabul etmez ve üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulamaz.  

3.12 Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonuçları, 03 Haziran 2012 tarihinde yapılacak ödül töreni ile kamuya açıklanır.
4.YARIŞMA KATEGORİLERİ

4.1 Ana teması “SU, ÇEVRE ve HAYAT’ olan yarışmanın film kategorileri şu şekildedir:

1-) Su, Atık Su ve Deniz

2-) Toprak, Orman, Tabiat

3-) İklim Değişikliği

4-) Yenilebilir Enerji

5-) Ambalaj Atıkları

6-) Elektrikli ve Elektronik Atıklar

7-) Atık Yağlar

😎 Tehlikeli Atıklar

9-) Ömrünü Tamamlamış Araçlar (ÖTA)

10-) Ömrünü Tamamlamış Lastikler

11-) Atık Piller ve Aküler

12-) Tıbbi Atıklar

Yarışma kategorileri 23 Şubat 2012 tarihine kadar Orgaizasyon Kamitesi’nce çoğaltılabilir, azaltılabilir veya değiştirilebilir.

4.2 Yarışmaya başvuruda bulunan katılımcıların hangi kategoride yarışacakları 23 Şubat 2012 tarihine kadar noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura sonucunda belirlenecektir. Yarışma kategorilerinin nihai sayısı ve hangi grubun hangi kategoride yarışacağına ilişkin sonuçlar 23 Şubat 2012 tarihinde yarışmanın resmi web sitesinde yayınlanacaktır.

5.ÖDÜLLER

5.1 Nakdi ödül miktarı, katılımcı grup içerisinde yer alan tüm katılımcılara eşit olarak paylaştırılır. Ödemeler yarışma gününü takip eden 30 iş günü içinde yasal vergiler düşülerek öğrencilere banka havalesiyle ödenir.

Ödüle hak kazanan grup üyeleri 30 (otuz) işgünü içerisinde bireysel banka hesap numaralarını (IBAN) Organizasyon Komitesine bildirmeleri gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk kendilerine aittir.

5.2 Ödüle hak kazanan grup üyeleri, ödülü almak üzere en az dört kişilik ekip halinde Ödül Töreni’nde bizzat hazır bulunmak zorundadır. Bizzat hazır bulunamadıkları takdirde yasal temsilcilerinin Ödül Töreni’nde hazır bulunması gerekmektedir.

Ödül törenine mazeretsiz katılmayan öğrencilerin, ödülün kendilerine düşen payından vazgeçmiş oldukları kabul edilir. Bu durum, grup içerisindeki diğer öğrenciler lehine bir menfaat de sağlamaz.

Grupta yer alan ancak ödül törenine haklı mazereti nedeniyle katılamayacak olan öğrenci ödül töreninden önce mazeretini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Mazeretin haklı olup olmadığı Organizasyon Komitesi’nce değerlendirilir. Mazeret haklı bulunsa dahi, ödül alan grup içerisinde yer alan en az iki öğrencinin ödül töreninde hazır bulunması gerekmektedir. Aksi halde, ödül almaya hak kazanan grup bu hakkından vazgeçmiş kabul edilecektir.

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek deprem, terör, sel v.b. olağanüstü haller, grup içeriside yer alan en az iki öğrencinin ödül törenine katılması zorunluluğunun istisnasını oluşturmaktadır. Mücbir sebep hallerinin varlığı nedeniyle ödül törenine bir üye ile katılmış olan veya hiç bir üyesi katılamamış olan grup üyeleri hak kaybına uğramamak için, ödül töreninden itibaren  15 (onbeş) gün içinde Organizasyon Kamitesi’ne müracaat ederek mücbir sebep halini belgelemek zorundadır. Ödül töreninden itibaren 15 (onbeş) gün içinde hak talebinde bulunmayan veya mücbir sebep halini belgeleyemeyen grup üyelerinin haklarından vazgeçmiş olduğu kabul edilir.

5.3 Dereceye giren grup içerisinde yer alan öğrencinin vefatı halinde ödülleri yasal mirasçılarına teslim edilir. 

5.4 Jüri değerlendirmesinde puanların eşit olması halinde Organizasyon Komitesi Başkanı takdir hakkını kullanır.

Jüri değerlendirme kriterlerini Organizasyon Komitesi serbestçe belirler. Bir kategoride hiçbir film değerlendirme baraj puanını aşamazsa ya da o kategoride hiçbir katılımcı bulunmazsa Organizasyon Komitesi kategori ödülünü bir sonraki yıla devretme hakkına sahiptir. 

Yarışmada dereceye giren gruplardan herhangi birinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Organizasyon tarafından ödüllerin iadesi için gerekli hukuki süreç derhal başlatılır. Ödüllerin iadesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde jüri değerlendirmesinde takip eden en yüksek puanı alan grup bir üst dereceye yükseltilir.

İade sürecinde doğabilecek hukuki ihtilafların yargıya taşınması halinde yargılama aşamasında meydana gelebilecek gecikmelerden Organizasyon Komitesi sorumlu değildir.

5.5 Dereceye giren grup üyelerine verilecek para ödülleri üzerinde üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

5.6 Dereceye giren grup, ödül töreninde teslim edilen heykelciği, bağlı bulundukları üniversitenin rektörlüğüne teslim etmek üzere teslim alır. Para ödüllerinin alınabilmesi için söz konusu heykelciklerin rektörlük tarafından teslim alındığına dair belgenin organizasyon komitesine ibraz edilmesi zorunludur.

5.7 Büyük Ödül ‘Çevre Oskarı’ olarak adlandırılır ve kategori birincileri içinde jüriden en fazla puanı alan filme verilir. Büyük ödülü alan filme ayrıca kategori birincilik ödülü verilmez. Büyük ödülün miktarı 30.000,00 TL (otuzbin Türk Lirası) dir. Büyük ödüle layık görülen kategori birincisi film dışındaki diğer kategorilerin birincilerine 5.000,00-TL (beşbin Türk Lirası) verilir.

5.8 Büyük ödül sahibine ve kategori birincilerine ödülleri yasal vergiler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden ödenir.

6.TELİF HAKLARI

Grup E Yayıncılık bu yarışmaya katılan ve ödüle değer bulduğu yapıtları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, CD, video vb diğer ortamlarda yayımlayabilme ve dağıtımını yapabilme hakkına sahip olacaktır.

Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını organizatör şirkete devrettiklerini peşinen Kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

7.HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

Bu Yönetmelik kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır. Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ili Kadıköy yargı çevresi mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

8.JÜRİ HEYETİ:

Jüri heyeti aşağıda yer alan 11 (onbir) kişiden oluşmaktadır. Jüri heyetinde sonradan meydana gelebilecek değişiklikler Organizasyon Komitesinin takdirindedir.

Prof. Dr. Lütfi Akca / Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı

Beyhan Aslan / TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı

Yalçın Bayer / Araştırmacı, Gazeteci

Reis Çelik / Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı

Handan Erdil / Yönetmen

Gamze Ergene / AK-ER Bioenerji Yönetim Kurulu Başkanı

Ediz Hun / Sanatçı – Uzman Biyolog

Serdar Kökçeoğlu /  Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Kısa Film Kurulu Üyesi    

Türkay Özgür / Recycling INDUSTRY Dergisi İmtiyaz Sahibi

Nebil Özgentürk / Araştırmacı, Gazeteci

Muhammet Saraç / İZAYDAŞ Genel Müdürü