Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu 2012

Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu 2012

Değerli Akademisyenler ve Öğrenciler,

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu olarak Yerel Yönetimler alanında eğitim gören öğrencileri bir araya getirerek fikir paylaşımını sağlamak amacıyla 1.Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu’nu düzenlemekten onur duymaktayız. Dünyada yerel yönetimlerin artan önemi, ülkemizin özellikle AB’ye uyum süreci, toplumsal talepler, kamu yönetiminde gözlenen iç yetersizlikler ve modernleşme çabaları, Türkiye’de genel kamu yönetiminde olduğu kadar yerel yönetimlerde de yeniden yapılanma sürecine yol açmıştır.

Bu Sempozyumu düzenlemekteki gayemiz 2003 yılında başlayan yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çalışmalarındaki gelişmeleri tartışmak, sorun alanlarını araştırmak ve çözüm önerileri üretmektir. Böylece dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin birikimini de dikkate alarak yerel yönetimler alanındaki teorik ve pratik çalışmalara önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.

Ülkemizin dört bir yanından gelecek öğrencilerimizin hazırladıkları sunum ve bildirilerle kendilerini ifade edebilme fırsatı elde edecekleri ve alt konu başlıkları her yıl değişmek suretiyle, geleneksel hale getirilmesi hedeflenen “I.Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu”nu düzenlemekten ve 3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde siz değerli katılımcıları üniversitemizde ağırlamaktan onur duyacağız.

Düzenleme Kurulu Adına

Yrd.Doç.Dr. Sefa Kocabaş

Başkan Yardımcısı

 

Ayrıntılı bilgi için :
E-posta: yysempozyum@karaelmas.edu.tr

AMAÇ
Yerel yönetimlerin yürüttüğü hizmetler, günlük hayatımızın çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bir belde içinde yaşayan veya büyük bir metropolde ikamet eden bireyler, merkezi yönetimden önce yerel yönetim kuruluşları ile temas halindedir. Ayrıca yerel yönetimler, demokrasi pratiklerinin ve yerel siyasetin geliştiği yegâne kuruluşlardır.  Son yıllarda küreselleşme, yerelleşme, yönetişim, hesap verebilirlik ve hizmet kalitesi gibi kavram ve gelişmeler yerel yönetimlerin önemini bir kat daha artırmıştır.

Dünyada yerel yönetimlerin artan önemi, ülkemizin özellikle AB’ye uyum süreci, toplumsal talepler, kamu yönetiminin iç yetersizlikleri ve modernleşme çabaları, Türkiye’ de genel kamu yönetimini olduğu kadar yerel yönetimlerde de yeniden yapılanma sürecini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede, 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2005 yılında ise 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili temel yasalar yenilenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, artık pratik olarak da yerel yönetimlerde, yapı, görev-yetki, işleyiş ve politikalar olarak yaşanan değişimin gözlenmesi imkânlarının ortaya çıktığı söylenebilir.
Yerel Yönetimler Sempozyumunun temel amacı ve konusu, 2003 yılında başlayan yerel yönetimlerde yeniden yapılanma çalışmalarının ortaya çıkardığı gelişmeleri tartışmak, sorun alanlarını araştırmak ve çözüm önerileri üretmektir. Böylece dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin birikimini de dikkate alarak yerel yönetimler alanındaki teorik ve pratik çalışmalara önemli bir katkı sağlanmış olacaktır

HEDEF:
Bu yıl “AB sürecinde Türkiye’de yerel yönetimlere öğrenci gözüyle bakış” başlığıyla birincisi düzenlenen Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu’nun, alt konu başlıkları her yıl değişmek suretiyle, geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Önemli Tarihler
Sempozyum Duyurusunun İlanı: 23 Şubat 2012 Perşembe
Katılımcıların Bildiri Gönderme Son Tarihi:15 Nisan 2012 Salı
Kabul edilen bildirilerin ilanı: 20 Nisan 2012 Cuma
Sempozyum Programının ilanı:    25 Nisan 2012 Çarşamba
Sempozyum Tarihi: 03-05 MAYIS 2012 Perşembe – Cuma-Cumartesi

SEMPOZYUM KONUSU:

AB SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER ÖĞRENCİ GÖZÜYLE BAKIŞ

ALT BAŞLIKLAR:

1) Küreselleşme ve Yerelleşme
2) Yerel yönetimlerde Özerklik
3)Yerel yönetimlerde Reform ve Yeniden Yapılanma
4) Yerel demokrasi, katılım ve yerel seçimler
5) Kent kültürü ve kentlileşme
6) AB ülkelerindeki ve Türkiye’deki yerel yönetimlerin karşılaştırılması
7) Yeni Yönetim Yaklaşımları ve Yerel Yönetimler
8 ) Yerel Yönetimler Maliyesi ve Finansmanı
9) Çevre sorunları ve Yerel Yönetimler
10) Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler