Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 2015 Ulusal Fotoğraf Yarışması

Ulusal Su ve Sağlık Kongresi 2015
Ulusal Fotoğraf Yarışması
Konu: “Suya Dair Her şey”dir.

AMACI: Bu yarışma Antalya’da 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Katılımlı “Ulusal Su ve Sağlık Kongresi” kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmacılardan “kongre konu başlıkları ile uyumlu” ve “su ve sağlık ilişkisini” ortaya koyacak çalışmalar beklenmektedir.
Kongrenin resmi web sitesi www.suvesaglik.org adresindeki Kongre Konu Başlıkları ekte sunulmuştur.

Yarışma Katılım Şartları:
a. Yarışma, Seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

b. Katılım ücretsizdir.

c. Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

d. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır.

e. Bir kişi yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf gönderebilir.

f. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

g. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.

h. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

i. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

j. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

k. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.

l. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

m. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü “Ulusal Su ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu” olup, bu kurul adına “Kongre Bilimsel Sekreterliği” tam yetkilidir.
Telif (Kullanım) Hakları:  Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Düzenleyici Kurum yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. ● Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası’na ait olacaktır. Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir. ● Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.  Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, gerekli durumlarda fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan isteyebilir.  Ödül ve sergileme alanların fotoğrafları http://www.suvesaglik.org/ adresinde, online sergi bölümünde sergilenecektir. ● Yarışma sonucu ile ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Su ve Sağlık Kongresi Sekretaryası’nın http://www.suvesaglik.org/ ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

– Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
– Üyelik işlemini yapan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Yüklenmesi
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
– Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– E ) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oerily veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin, “TRomeryD1_kirlenmislik.jpg” veya “TRomeryD2_suyun_karasi.jpg” gibi…

– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr veya melih.yanik@ayder.com.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Su ve Sağlık Kongresi Sekretaryası sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
– Yarışmanın Başlama Tarihi : 20 Mart 2015
• Son Katılım Tarihi : 30 Eylül 2015 saat 23.00 (TSI)
• Seçici Kurul Toplantısı : 10 Ekim 2015
• Sonuç Bildirimi : 15 Ekim 2015

Ödüller:
Birinci : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket
İkinci : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket
Üçüncü : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket
Mansiyon (3 adet) : Belge ve plaket (kişi kongreye katılmazsa posta ile gönderilecektir)
Sergileme (En fazla 30 eser için) : —

Seçici Kurul (alfabetik isim sırasına göre):
1) Prof. Dr. Çağatay GÜLER
2) Prof. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU
3) Dr. Levent YÜCETİN
Yedek Üye: Prof. Dr. Hidayet ERDÖL
TFSF Temsilcisi: İmren DOĞAN

İletişim:
Ö. Melih YANIK
AYDER ORGANİZASYON
Menekşe – 1 Sok. No: 8B – 18 KIZILAY / ANKARA
Telefon : +90 312 425 00 36 / 207
GSM : +90 541 576 91 20
E-posta :
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2015/042 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.