ULUSAL SU KONGRESİ

4. ULUSAL SU KONGRESİ

Değerli KATILIMCILAR.

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Yeryüzünün %75’ ini kaplayan ve dünyamıza mavi küre adının verilmesine gerekçe olan su, yeryüzünde en çok bulunan varlıktır. İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için temel bir ihtiyaçtır.

Son 10 yılda bu kısıtlı tatlısu arzı üzerindeki küresel su talebi 6–7 kat artmıştır; bu oran dünya nüfusu artış oranının iki katından fazladır. Dünya nüfusunun 2025′de 8,3 milyara, 2050′de ise 10-12 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yalnızca %1’i göller, nehirler vb. gibi yüzeysel kaynaklardan oluşur. Bir başka deyişle su, aslında dünyada az bulunan, oldukça sınırlı bir kaynaktır.

Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

Mevcut su kaynaklarının bilinmesi su problemlerinin aşılması için elbette yeterli değildir. Su kaynaklarının havza bazında planlanması ve yönetimi konusunda dünyada meydana gelen değişimler ve bu değişimler doğrultusunda oluşan politikalar son yıllarda ülkemizde de kabul görmeye başlamıştır. Böylece dünyada sonlu bir kaynak olan tatlı su potansiyelinin akıllı kullanımı ve korunması kapsamında koruma ve kullanma dengesi sağlanması ile sürdürülebilir bir kalkınma mümkün olacaktır.

Kongremizin bu yılki ana teması SU YÖNETİMİ perspektifi ile ülkemiz için suyun önemini bir kez daha vurgulamaya ve su sorunları konusundaki çalışmalara yararlı olacağı inancı ile 4. ULUSAL SU KONGRESİ’ne (www.sukongresi.gen.tr) siz değerli bilim insanlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Prof.Dr. İbrahim DİLER (Kongre Başkanı)

Doç.Dr. Mehmet BEYHAN (Düzenleme Kurulu Başkanı)

KONGRE KONULARI
Kongrenin bu yılki ana teması SU YÖNETİMİ olup aşağıdaki konular başta olmak üzere suya dair her konuda bildiriler kabul edilecektir.

AkarsularSu ve Halk Sağlığı
BarajlarSu ve Gıda
ÇölleşmeSu ve Ekoloji
Erozyon ve SedimentasyonSu ve Atık Su Teknolojisi
HidrolikSulak Alanlar
HidrolojiSulama ve Drenaj Mühendisliği
İklim Değişikliği ve Hidrolojik EtkileriSu Hukuku, Mevzuatı ve Politikaları
KaplıcalarSu Yapıları
KuraklıkSu Yönetimi
Su, Ar-ge ve İnovasyonSağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi
Su Arıtımı Suyun Edebiyatımız ve Kültürümüzdeki  Yeri
Su Dağıtım Sistemleri ve GüvenliğiSu Destanları, Deyimleri ve Masalları
Su Havzası YönetimiSuyun Ekolojik ve Ekonomik Önemi
Suyun sanitasyonu ve ambalajlı sular Suyun Ticarileştirilmesi
Su EğitimiSuyun Geleceği
Su Kalitesi Su Sanitasyonu
Su Kaynaklarını Koruma ve PlanlamaSu Ürünleri Yetiştiriciliği 
Su Kaynaklı Hastalıklar Sürdürülebilir Kalkınma ve Su
Su KimyasıSınırı Oluşturan ve Aşan Sular 
Su KirliliğiTaşkınlar
Su ve HidroterapiYeraltı ve Yüzey Suları
Su ve ŞehirYüzme Havuzları 

*: Kongremizin, Alabalık kongresi ile birleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki alt başlıklar için  kongrenin bu başlığı altında başvuru yapmaları gerekmektedir.

• Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği

• Yem Teknolojisi
• Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi ve Çevresel Etkileşimleri
• Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat
• Genetik ve Biyoteknoloji
• Biyoloji ve Populasyon Çalışmaları
• İşleme, Değerlendirme ve Saklama
• Avlama Metodları ve Sportif Balıkçılık
• Su Ürünlerinde Ekonomi ve Pazarlama
• Balık Sağlığı
• Balık Fizyolojisi
• KapalıDdevre ve Akuaponik Yetiştiricilik
• Kültürel ve Sanatsal Yönden Balık
• Tatlısu ve Deniz Bilimleri
• Deniz Teknolojisi
• Oşinografi
• Sucul Ekoloji
• Balıkçılık

http://www.sukongresi.gen.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here