ULUSAL SOSYAL BİLİMLER OLİMPİYATI 2012

USOBO: FATİH ÜNİVERSİTESİ

Olimpiyat 3 kategoriden oluşmaktadır.
1- PROJE KATEGORİSİ
Tanım: Olimpiyat akademik kurulunun daha önce ilan etmiş olduğu herhangi bir sosyal problemin (proje hazırlama kuralları çerçevesinde disipline edilmiş) çözümüne dair hazırlanmış bir çalışma yapmak.
Amaç: Öğrencilerin sosyal problemlere bilimsel metotlarla çözüm yolları bulmalarını sağlamak ve ilgilerini artırmak.
2- METİN ANALİZİ KATEGORİSİ
Tanım: Önemli düşünürlerin temsil gücü yüksek, seçilmiş metinlerinin analizini yaptırmak.
Amaç: Öğrencileri daha yüksek düzeyli metinlerle yüz yüze getirmek ve aşağıda belirlenen sosyal alanlara ilgisini artırmak.
3- FORUM KATEGORİSİ
Tanım: Kuralına ve usulüne uygun olarak yarışmacıların bir konu üzerinde konuşması, fikir ve tezlerini savunmaları temeline dayanan fikir alışverişidir.
Amaç: Öğrencilerin nitelikli dinleme, tartışma ve problem çözme gibi kabiliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak. Yarışmacıların bir konu etrafında düşüncelerini farklı insanlarla tartışabilme, çevresindekilerin düşüncelerine eleştirel yaklaşıp sorgulayabilme kabiliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak.

Alanlar:
1. Alan : Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe
2. Alan : Edebiyat, Dil
3. Alan : Coğrafya, Tarih ve Siyasal Bilgiler