Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi 2012

Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi (USİB), 16-17 Kasım 2012, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizli
16 KASIM 2012, CUMA,

1. Gün
Yer PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ
08.30-09.30 KAYIT
Yer PAÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, FUAYE ALANI
09.30-10.30 PROTOKOL KONUŞMALARI
Yer PAÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, ANA SALON
10.30-10.45 ÇAY VE KAHVE MOLASI
10.45-11.45 AÇILIŞ KONUŞMASI
Yer PAÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, ANA SALON
Konuşmacı Prof.Dr. Ergun ÖZBUDUN, İstanbul Şehir Üniversitesi
Siyaset Bilimi Açısından Anayasa Yapım Süreci
11.45-12.45 ÖĞLE ARASI VE SERBEST ZAMAN
12.45 -13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45-15.20 PANEL: ANAYASA VE SİYASET İLİŞKİSİ
Yer PAÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, ANA SALON
Panel Başkanı Prof.Dr. Ergun ÖZBUDUN, İstanbul Şehir Üniversitesi
Panelistler Prof.Dr. Levent KÖKER, Atılım Üniversitesi
Kozmopolit Bir Dünyada Politika-Anayasa İlişkilerini Nasıl Kavramak Gerekir?
Prof.Dr. Serap YAZICI, İstanbul Şehir Üniversitesi
Yeni Anayasa Çalışmaları: Hükümet Sistemi Değişikliği Önerileri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
15.20-15.50 ÇAY VE KAHVE MOLASI
15.50-17.00 1. OTURUM: Türkiye’de Siyasal Hayat
Yer PAÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, A SALONU
Oturum Başk. Prof.Dr. Meral ÖZTOPRAK SAĞIR, Yeditepe Üniversitesi
Konuşmacılar Fatih ERTUGAY. Muhafazakâr Dilemma: Değişen Türkiye’de Değişmeyen Devlet ve Siyaset Algısı
Yavuz YILDIRIM. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Toplumsal Hareketleri Yorumlamak
Armağan ÖZTÜRK. Türk Siyasetinde Kurtarıcı Kurucu Lider İmgesi: Atatürk ve Erdoğan
15.50-17.00 2. OTURUM: Sivil Toplum ve Demokrasi
Yer PAÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, B SALONU
Oturum Başk. Prof.Dr. Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi
Konuşmacılar Mehmet YETİŞ ve Melek HALİFEOĞLU. A. Gramsci ve Sivil Toplum Sorunsalı:
Kuramsal Öncüller Üzerine Bir İnceleme
Atakan HATİPOĞLU. Türk Sosyal Demokrasisinin Doğuşunda Sivil Toplumcu Tarih ve Devlet Tezinin Rolü
Ahu TUNÇEL. Muhalif Demokrasi İdeali – Güçlü İktidar Pratiği
17.00-17.20 ÇAY VE KAHVE MOLASI
17.20-18.00 DAVETLİ KONUŞMACI
Yer PAÜ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ, ANA SALON
Konuşmacı Prof.Dr. Cemil OKTAY, Yeditepe Üniversitesi
Klasik Dönem Tanzimat Öncesi Osmanlı Siyasal Düşüncesinin Genel Özellikleri
19.00-21.30 AKŞAM YEMEĞİ
Yemeği Veren: Denizli Valiliği
Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi (USİB), 16-17 Kasım 2012, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizli
Gün 17 KASIM 2012, CUMARTESİ,

2. Gün
Yer PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF)
09.30-10.10 DAVETLİ KONUŞMACI
Yer İİBF, A BLOK, KONFERANS SALONU
Konuşmacı Prof.Dr. İlter TURAN, Bilgi Üniversitesi
Türkiye’de Siyaset Bilimi Araştırmalarının Gelişimi
10.10-10.30 ÇAY VE KAHVE MOLASI
10.30-11.20 3. OTURUM: Medya ve Siyaset
Yer İİBF, A BLOK, A-SS-02
Oturum Başk. Doç.Dr. İsmet PARLAK, Pamukkale Üniversitesi
Konuşmacılar Erhan ARAN. 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Sürecinde, Zaman, Milliyet ve Yeniçağ Gazetelerinin AK Parti, CHP VE MHP’ye Yaklaşımları
Niyazi GÜMÜŞ ve Serkan ÖZTÜRK. Ulusal Siyasetin Tartışılmasında Bir Mecra Olarak Sosyal Medya
10.30-11.20 4. OTURUM: Dış Politika
Yer İİBF, A BLOK, KONFERANS SALONU
Oturum Başk. Prof.Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU, Pamukkale Üniversitesi
Konuşmacılar Yalçın YILMAZ. Türk Politikasında İletişim Dramaları: Medya Okuryazarlığı Açısından Olay Analizleri
Ayşe FİLDİŞ. Mülteci Sorununun Doğuşunda İsrail’in Resmi Söylemini Yıkanlar: İsrail’in “Yeni Tarihçileri”
11.20-11.40 ÇAY VE KAHVE MOLASI
11.40-12.20 DAVETLİ KONUŞMACI
Yer İİBF, A BLOK, KONFERANS SALONU
Konuşmacı Prof.Dr. Tanel DEMİREL, Çankaya Üniversitesi
Türk Siyasal Hayatı Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme: Yaklaşımlar, Sorular ve Sorunlar
12.20-14.00 ÖĞLE ARASI VE YEMEK
14.00-15.10 5. OTURUM: Türkiye’de Siyasal Düşünce
Yer İİBF, A BLOK, KONFERANS SALONU
Oturum Başk. Prof.Dr. Aylin ÖZMAN ERKMAN, TED Üniversitesi
Konuşmacılar Ahmed Baran DURAL. Anadolucu Düşüncenin Gelişimi ve Temel Savları
İdiris DEMİREL. İsmet Özel Örneğinde Siyasal Düşünür Olarak Şair ve Siyasal Düşünce – Şiir Diyalektiği
Deniz PARLAK. Nurettin Topçu Örneğinde İslamcılık Düşüncesindeki Milliyetçilik Unsurları
Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi (USİB), 16-17 Kasım 2012, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizli
Gün 17 KASIM 2012, CUMARTESİ, 2. Gün
Yer PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (İİBF)
14.00-15.10 6. OTURUM: Türkiye’de Demokrasi
Yer İİBF, A BLOK, A-SS-02
Oturum Başk. Prof.Dr. İnan ÖZER, Pamukkale Üniversitesi
Konuşmacılar Ceren KALFA. Küresel Demokrasi Endekslerinde Türk Demokrasisinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Ahmet Bora TARHAN ve Erhan EZİCİ. Siyasal Partilerin İşlevleri Bağlamında Siyasal Devşirme ve Türkiye’de Siyaset Akademileri: AKP ve CHP Siyaset Okulları Örneği
Faruk ATAAY. Majoriteryenizm ve Demokrasinin Geleceği
15.10-15.30 ÇAY VE KAHVE MOLASI
15.30-16.40 7. OTURUM: Siyaset Teorisi
Yer İİBF, A BLOK, KONFERANS SALONU
Oturum Başk. Prof.Dr. Filiz ZABCI, Ankara Üniversitesi
Konuşmacılar Deniz ALCA. Siyaset Biliminde Pozitivizm Meselesi
Selcen KÖK. İktidar Direniş Geriliminde Gündelik Hayat Siyaseti
Melehat KUTUN GÜRGEN. Terry Eagleton’ın Çalışmalarında Postmodern Söylem ve Siyasetin Eleştirisi Üzerine
15.30-16.40 8. OTURUM: Türkiye’de Yerel Siyaset
Yer İİBF, A BLOK, A-SS-02
Oturum Başk. Yrd.Doç.Dr. Hakan Mehmet KİRİŞ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Konuşmacılar Hüseyin ÖZGÜR ve Haluk ALKAN. Türkiye’de Yerel Siyaset Çalışma Alanının 1950’lerden Bugüne Gelişim ve Dönüşümü: Bibliyografik Bir İnceleme
Ulaş BAYRAKTAR. Yerel Yönetimlerin Türkiye’deki İktidar Tahterevallisindeki Değişen Konumu
Güncel ÖNKAL ve Osman SÜMER. Siyasette Yurttaş Katılımı ve Çoğulculuk Açısından Kent Hakkı
16.40-17.00 ÇAY VE KAHVE MOLASI
17.00-18.00 KAPANIŞ PANELİ
Yer İİBF, A BLOK, KONFERANS SALONU
Oturum Başk. Prof.Dr. Haluk ALKAN, Erciyes Üniversitesi
Panelistler Prof.Dr. Tanel DEMİREL, Çankaya Üniversitesi
Doç.Dr. H. Aliyar DEMİRCİ, Pamukkale Üniversitesi
18.30-21.00 AKŞAM YEMEĞİ
Yemeği Veren: Denizli Belediyesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ,
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DENİZLİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin