Ana SayfaYarışmalarUlusal Sait Faik Hikaye Yarışması "Ağaçlar"

Ulusal Sait Faik Hikaye Yarışması “Ağaçlar”

18 Kasım 1906 yılında Adapazarı’nda doğan Sait Faik Abasıyanık’ın doğum gününde 2. Ulusal Sait Faik Abasıyanık hikaye yarışması başvuruları başladı.

Yarışmanın ödül töreni Sait Faik Abasıyanık’ın ölüm yıldönümü olan 11 Mayıs 2023’te gerçekleşecek

2. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması

1906 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen, öykücülüğü ile Türk Edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak, hikâye alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve Sait Faik’i genç kuşaklara tanıtmaktır.

YARIŞMA KAPSAMI
Yarışma 15 (on beş) yaş üzeri herkese açıktır. Katılımcılar için herhangi bir şehir veya bölge sınırlaması yoktur. Yurt içi ve yurt dışından katılımlar mümkündür. Düzenleme kurulu üyeleri, seçici kurul üyeleri ve üyelerinin yakınları yarışmaya katılamaz.

KONU
“Ağaçlar” Hikâyeleri

YARIŞMA KOŞULLARI
1.Yarışmaya Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınları dışında, 15 (on altı) yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar katılabileceklerdir.
2. Her yarışmacı, yarışmaya en çok bir ( 1 ) hikâyeyle katılabilir. Daha önce herhangi bir yarışmadan derece almış hikâyelerle başvuru yapılamaz. Bu durumun tespiti halinde, yarışmacılar para ödülünü (yasal faizi ile birlikte) iade etmekle mükellef olacaklardır.
3. Hikâyeler bilgisayarla word formatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 puntoyla Türkçe olarak yazılmış olmalıdır.
4. Yarışmaya katılan hikâyeler eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde yarışmayı düzenleyen Kurum tarafından bir kitapta toplanabilir, dergi, gazete veya web sayfasında yayımlayabilir.
5. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dil bilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.
6. Yarışmaya katılan eserler ön jüri tarafından değerlendirilecektir.
7. Yarışmaya katılan eserler jüri üyelerinin takdir edeceği puanların aritmetik ortalaması ile belirlenecektir.
8. Yarışmaya hikâye gönderen eser sahipleri bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK BAŞVURULAR
• Temel insani ve ahlaki değerlerle örtüşmeyen hikâyeler,
• Daha önce herhangi bir yarışmada derece almış hikâyeler,
• Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen hikâyeler,
• Çok sayıda yazım hatası içeren hikâyeler,
• Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen hikâyeler,
• T.C. Anayasası’na aykırılık teşkil eden hikâyeler seçici kurul tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

TAKVİM
Son Başvuru: 31 Mart 2023
Seçici Kurul Değerlendirmeleri:1 Nisan -7 Mayıs 2023
Sonuçlar: 8 Mayıs 2023 www.sakarya.bel.tr adresinden ilan edilecek.
Ödül Töreni: 11 Mayıs 2023

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü :8.000 TL
İkincilik Ödülü :5.000 TL
Üçüncülük Ödülü :3.000 TL
Mansiyon Ödülü (3 Adet) :2.000 TL

Başvuru için tıklayınız

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.