ULUSAL ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI

NİĞDE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL ROBOTİK KODLAMA PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE PROJE REHBERİ

Öğrencilere proje tabanlı düşünebilecekleri ve bilimsel süreç basamaklarını uygulayabilecekleri bir alan oluşturmak adına Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi desteği ve Niğde Belediyesi sponsorluğunda ulusal proje yarışması düzenlenecektir.

Yarışma, robotik kodlama kategorisinde ve lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI
Yarışmaya Türkiye deki bütün illerden katılım sağlanabilir.

Yarışmaya devlet okulları, özel okullar ve BİLSEM’lerdeki lise öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya her öğrenci en fazla üç proje ile başvurabilir ve her proje yalnızca bir öğrenci tarafından hazırlanır.

Bir projede sadece bir danışman görev alabilir. Bununla birlikte danışman birden fazla projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
Okullar birden fazla proje ile başvuru yapabilir.

Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla herhangi bir radyoaktif, toksik ya da etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması, proje özeti ve raporu, video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi durumlarında proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan

BAŞVURU İŞLEMİ
2018 yılı Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü ulusal mühendislik tasarım ve robotik kodlama proje yarışması proje rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları 03 Ekim 2018 tarihinde başlar ve 08 Ekim 2018 tarihinde, saat 23.59’da sona erer. Başvurular ‘NİGMEMPROJEYARIŞMASI’ başlığı ile nigdemem51@gmail.com elektronik posta adresine gönderilecektir.

8 Ekim ’den sonra başvuru ile ilgili değişiklik talepleri kabul

Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime) ve Proje Raporu (en az 2, en fazla 20 sayfa) tek bir dosya halinde PDF formatında mail olarak gönderilir. Proje raporu ekte yer almaktadır.

Projeye ait video kaydı sisteme eklenebilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Proje ile ilgili video eklemek isteyenler, herhangi bir bulut sisteme videoyu yükleyip proje sayfasında linki bildirmesi

Başvuru tarihleri içeresinde yapılacak değişiklikler için yeniden mail gönderilmesi yeterli olacaktır. Çalışma için son gönderilmiş olan mail esas alınacaktır.

Mail kısmında: Metine ait bölgede , İl:

İlçe:

Öğrenci Adı:

Öğrencinin Okulu:

Öğrencinin Sınıfı:

Öğrencinin Cinsiyeti:

Öğrencinin Telefon Numarası: Varsa

Danışmanın Adı Soyadı: Danışmanın Cinsiyeti: Danışmanın Telefonu:

Projenin Adı:

Eklere ait kısımda ,

Ekteki ‘Proje Raporu’ nun doldurularak ‘NİGMEMPROJEYARIŞMASI’ başlığı ile nigdemem51@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yarışma proje alanında uzman akademisyenler ve farklı kurumlardaki proje uzmanı jüri üyeleri tarafından yürütülür ve değerlendirilir.

Değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak ön değerlendirme için oluşturulacak jürilerce teknik açıdan değerlendirilecek akabinde akademisyenlerce değerlendirilmeye alınacaktır.

Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hakimiyet, Sonuç gibi kriterlere göre değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler 10 Ekim 2018 tarihinde ilgili kişilere mail yolu ile bildirilecek ve proje sahipleri Niğde’ de yapılacak sergiye ve ödül törenine davet edilecektir.

Değerlendirme sonunda finale kalmaya hak kazanan üç proje 14 Ekim 2018 tarihinde Niğde’ de ‘Bilim Güneşi Niğde İçin Doğuyor’ isimli Bilim Şenliğinde sergilenecek ve çalışmalar ödüllendirilecektir.

İl dışından projesi finalde sergilenecek öğrenci ve danışman öğretmenlerin konaklama ve yolluk masrafları kendisi tarafından karşılanacaktır.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen ve aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır. Değerlendirme sonucuna itiraz kabul
Yarışma sonuçları hakkında itiraz kabul edilmeyecek olup, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü gönderilen projeleri kullanma ve yayın/mlama hakkına sahip olacaktır.

Home