Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu

UMAS 2015
Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu

10-12 Eylül 2015
Düzce Üniversitesi

Ulusal sempozyumlar yurtiçinde üretilen değerlerin paylaşıldığı ve bilimsel işbirliklerinin oluşturulabileceği ortamlardır. Bu bağlamda Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde, 10-12 Eylül 2015 tarihleri arasından düzenlenmesi planlanan Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu’nda birçok mühendislik alanını kapsayan geniş katılımlı bir organizasyonu gerçekleştirmek ve bir sinerji ortamını oluşturmayı amaçlamaktayız. Özellikle ilgili mühendislik alanlarında ülkemizdeki son gelişmeleri, yeni araştırma alanlarını, var olan sorunları ve çözüm önerilerini ele alarak, ilgili üniversite ve endüstride çalışan araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle, paralel oturumlarla zengin içerikli tartışmalara zemin hazırlamayı hedeflemekteyiz.

Bu amaçla, ilgili mühendislik alanlarında kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve belirlenen konulara ilgi duyan herkesi düzenlenecek olan Ulusal Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Sempozyum Yürütme Kurulu

UMAS’15 KONU BAŞLIKLARI

Elektrik ve Elektronik Teknolojileri
Elektrik makineleri
Elektrik iletimi ve dağıtımı
Yüksek gerilim
Akıllı şebekeler ve uygulamaları
Enerji üretimi
Güç elektroniği uygulamaları
Kontrol ve otomasyon uygulamaları
Haberleşme teknikleri ve sistemleri
Sinyal işleme
Tıbbi cihazlar
Elektrik ve elektronik eğitimi

Enerji Teknolojileri
Yenilenebilir enerji kaynakları
Isıtma, havalandırma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri
Enerji yönetimi
Isı ve kütle transferi
Akışkanlar mekaniği
Çevre kirliliği ve kontrolü
Enerji teknolojileri eğitimi

Metalurji ve Malzeme Bilimi
Kaynak teknolojisi
Demir ve çelik metalurjisi
Seramik malzemeler
Kompozit malzemeler
Kaplama ve yüzey işlemleri, ısıl işlem
Demir dışı metaller
Alaşımlar
Plastik şekil verme teknolojileri
Korozyon
Malzeme ve metalurji eğitimi

Otomotiv Teknolojileri
Alternatif yakıtlar
Motor teknolojileri
Aerodinamik tasarımlar
Hibrit araç teknolojileri
Otomotiv elektrik-elektroniği
Hava, kara ve deniz araç teknolojileri
Gürültü ve emisyon
Yakıtlar ve yanma
Otomotiv teknolojileri eğitimi

Bilgisayar Teknolojileri
Yapay zekâ
İnsan-bilgisayar etkileşimi ve sistemleri
Veri madenciliği
Bilgi işleme ve güvenlik
Veri güvenliği
Karar destek sistemleri
Paralel programlama
Ağ teknolojileri
Mobil uygulamalar
E-öğrenme Teknolojileri
Yazlım ve donanım uygulamaları
Çoklu etmen sistemleri
Oyun yazılımları
Görüntü işleme
Bilgisayar teknolojileri eğitimi

Mimarlık, İnşaat ve Yapı Teknolojileri
Yapı malzemeleri
Yapı mekaniği
Zemin mekaniği
Ulaştırma
Sürdürülebilir yapılar
Ahşap ve çelik yapılar
Hidrolik
Betonarme
Maliyet ve inşaat yönetimi
İnşaat sözleşmeleri
Altyapı finans modelleri
Binalarda enerji
Jeodezi ve fotogrametri
Jeoloji
Mimarlık
Tasarım ve modelleme
Şehir ve bölge planlama
Mimarlık ve inşaat teknolojileri eğitimi

İmalat Teknolojileri
Tasarım ve üretim yöntemleri
Mekanik tasarım ve uygulamaları
Bilgisayar destekli modelleme, tasarım ve imalat
Talaş kaldırma yöntemleri
Kesici takımlar
Geleneksel olmayan imalat yöntemleri
Kalıpçılık teknolojileri
İmalat teknolojileri eğitimi

Mekatronik Teknolojileri
Ölçüm ve kalibrasyon
Robot teknolojisi ve kontrol uygulamaları
Yapay zeka ve robotlar
Biyomekatronik ve uygulamaları
Mikro-elektro-mekanik sistemler
Robot simülasyonu
Uzay ve sualtı uygulamaları
İnsan-makine etkileşimi
Mekatronik eğitimi

Orman Endüstrisi Teknolojileri
Odun mekaniği ve teknolojisi
Odun koruma
Orman endüstri makineleri ve işletmeciliği
Orman ürünleri kimyası
Mobilya ve otomasyon
Mobilya tasarımı
Kalite kontrol
Ergonomi
Bilgisayar destekli tasarım

Önemli Tarihler

Genişletilmiş bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün: 31 Mayıs 2015
Kabul edilen bildiri özetlerinin açıklanması: 15 Haziran 2015
Tam metin bildirilerin gönderilmesi için son gün: 24 Temmuz 2015
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 31 Temmuz 2015
Sempozyum katılım ücretlerinin yatırılması: 08-18 Ağustos 2015

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi
DÜZCE

http://umas.duzce.edu.tr/