ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ ve ÖDÜLLERİ 2014

Türkiye’de mimarlık mesleğini ve kültürünü geliştirme hedefiyle gündem yaratan ilk kurumsal girişim olan Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı, Mimarlar Odası tarafından ilk kez 1988 yılında, Mimar Sinan’ın 400. ölüm yıldönümü anısına düzenlendi. Bugüne kadar gerçekleşen 13 dönemde, programa 1.920 eser katıldı ve öncü nitelikleri nedeniyle 112 eser ve 41 kişi / kuruluş çeşitli dallarda ödüllendirildi.

Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, başarılı genç mimarların ortaya çıkmasına katkıda bulunduğu gibi, Türk mimarlarının uluslararası tanınırlığına da olanak sağlıyor. Türkiye mimarlığını uluslararası ortamda temsil etmek üzere önemli mimarlık ödülü programlarına aday gösterilecek mimar ve eserler, ödül alanlar ve/veya ödül adayları arasından seçiliyor. Ödül alan yapılar, Ağa Han Mimarlık Ödülü, Avrupa Birliği Mies van der Rohe Çağdaş Mimarlık Ödülleri’nde doğal ödül adayı oluyorlar. Böylelikle, yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye mimarlığını başarıyla temsil eden eser ve mimarların farklı platformlarda tanınırlığı amaçlanıyor. Mimarlık eserinin kamusallığının artırılması, mimarın hak ve sorumluluklarının tanınması ve mesleki pratiğin ayrıntılarının yaygınlaşması süreçleri destekleniyor.

Serginin ilk günü akşamı yapılan ödül töreninde, ödül alan eserler ve sahipleri tanıtılarak kendilerine plaket veriliyor; ödüllerin maddi karşılığı bulunmuyor. Sergiye katılan ve ödül alan tüm eserler ilk olarak Ankara’da sergileniyor. Sergi bir sonraki ödül dönemine kadar, oluşturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında birçok kentte ve etkinliğe taşınarak yeniden açılıyor.

Sergiye katılan eserler içinde Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek yayın için yeterli görülenler, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan Ulusal Mimarlık Ödülleri Katalogu ile ulusal ve uluslararası mimarlık kamuoyuna tanıtılıyor. Katılımcılara ücretsiz olarak gönderilen katalog, UIA üyesi dünya ülkelerindeki meslek örgütleri kütüphanelerine, yurtiçi ve dışındaki üniversite, araştırma merkezi ve uzmanlık kütüphanelerine ulaştırılarak, güncel ve modern Türkiye mimarlığındaki düşünsel buluşçuluğun ve estetik beğeninin tanıtımına, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunuluyor.

Ödül alan eserler ve mimarlar aynı zamanda, 1988 yılından beri ödül alanların biraraya getirildiği Ulusal Mimarlık Ödülleri Retrospektifi Sergisi’ne ve kataloguna dahil ediliyor ve bu sergi yurtiçi ve yurtdışında birçok kentte ve etkinlikte izleyicisi ile buluşuyor.

Ödül alan yapıların tescili için TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılıyor ve süreci eserin müellifi ile birlikte takip ediliyor. Aynı zamanda, ödül alan yapılara, aldığı ödülün adının ve eser sahibinin isminin yer aldığı bilgi plaketi çakılıyor.

Dallar ve Kategoriler

Ulusal Mimarlık Ödülleri, iki ana başlık altında veriliyor: MİMAR SİNAN BÜYÜK ÖDÜLÜ ve BAŞARI ÖDÜLLERİ. Mimar Sinan Büyük Ödülü, tüm meslek hayatı boyunca verdiği eserleri ve mimarlığa geçen hizmetleri nedeniyle bir mimara veya ortak çalışan mimarlara veriliyor. Başarı Ödülleri ise dört kategoriye ayrılıyor: “MİMARLIĞA KATKI DALI”, “YAPI DALI”, “PROJE DALI”, “FİKİR SUNUMU DALI”. Yapı Dalı’nın kendi içinde “Yapı”, “Koruma-Yaşatma” ve “Çevre” olmak üzere alt kategorileri bulunuyor. Mimar Sinan Büyük Ödülü, Mimarlığa Katkı Dalı ve bu programa eş zamanlı olarak yürütülen Anma Programı için seçilecek kişi/kurum için aday gösterilebilirken (www.mo.org.tr/ulusalsergi adresindeki “Aday Gösterme” bölümü), diğer dallar için kişisel başvuru gerekiyor.

Katılım Koşulları

1. Sergiye, Mimarlar Odası’na kayıtlı her mimar, yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, kurumlar, şirketler, üniversite öğrencileri ve araştırmacılar bireysel veya ekip olarak katılabilirler.
2. Şirket ya da kurum adına katılan çalışmalarda müellif(ler)in isminin panoda belirtilmesi zorunludur.
3. Yapı ve Proje dallarında katılabilmek için, müellif(ler)in Mimarlar Odası üyesi olması zorunludur.
4. Fikir Sunumu Dalı’nda sergiye katılmak için mimar olma zorunluluğu yoktur.
5. Sergiye, her dalda en fazla 4 ayrı eser ve her biri için en fazla 4 pano ile katılınabilir.
6. Sergiye katılan bir eser, aynı kategoride bir başka dönem tekrar katılamaz.
7. Sergiye katılacak eserler, Sekreterya’ya teslim edildikten sonra geri çekilemez; teslim edilen eserlerin katalogda yayımlanması kabul edilmiş sayılır.
8. Sergiye katılacak eser, Mimarlar Odası Onur Kurulu’nca verilmiş bir cezanın ve/veya
Mimarlar Odası tarafından kazanılmış aleyhte bir yargı kararının nesnesi olmamalıdır.
9. Ülkemizde ruhsat ve mesleki denetim uygulaması başladıktan sonra üretilen; ruhsatsız, Mimarlar Odası’nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen ve hakkında ÇED çekince raporu düzenlenen eserler, sergiye katılamazlar. Yapıya dönüşmemiş ve inşaat ruhsatı alınmamış eserler, müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yaptırılmış olması şartıyla Proje Dalı’nda katılabilirler. Kamu yapıları veya özel statüde üretilen yapıların Yapı Dalı’nda sergiye katılabilmesi için mesleki denetim işleminden geçmiş olması yeterlidir, ruhsat aranmaz.
10. Yapının tasarım ve uygulama projesini yapan müellifi farklı ise, aralarındaki mutabakatı gösteren yazılı bir belge ve panoda her iki müellifin isminin belirtilmesi ile Yapı Dalı’nda katılımda bulunabilirler.
11. Yurtdışında uygulanan yapı ve projelerin katılımı için 8. ve 9. maddeler geçerli değildir.

Katılım Belgeleri
•KATILIM FORMU: Formdaki bilgiler eserin tanıtımında ve katalogda esas teşkil edeceği için, panodaki bilgiler ile tutarlı ve eksiksiz biçimde doldurulup imzalanarak gönderilir.
•PANO: Panolar verilen format doğrultusunda hazırlanır. Format için ayrıca programın web sitesine bakılabilir. Sergiye katılmak için hazırlanan panolar (pano boyutu: 58×160 cm), BASKI alınmadan, DİJİTAL olarak, en az 150 dpi çözünürlükte, TIFF/JPEG/EPS belgesi biçiminde hazırlanarak, CD/DVD içerisine kaydedilerek gönderilir.
•DOSYA: Sergiye gönderilen her eser için BASKI alınmadan, DİJİTAL olarak ayrı bir dosya hazırlanır. Dosya, katalogun yayıma hazırlanması için gerekli olan, sergiye sunulmuş panolardaki fotoğraf, imaj, çizim ve yazılı belgeleri içerir. Dosyaya daha ayrıntılı bilgi ve görsel belge eklenmesi önerilir. Bu belgelerin şu formatta hazırlanarak CD/DVD içerisine kaydedilmiş olması gereklidir:
•Fotoğraf, imaj ve çizim belgeleri TIFF/JPEG/EPS formatında;
•Çizim belgeleri CAD formatında (Autocad, Archicad vb.) ise, TIFF/JPEG/EPS formatına dönüştürülerek;
•Her bir görsel belge en az 15 cm. eninde, 300 dpi çözünürlükte;
•Yazılı belgeler Word programında (Türkçe ve İngilizce olarak)
•KATILIM PAYI: Mimarlar Odası’nın aşağıda yer alan banka hesabına, konu olarak “2014 / 14. Ulusal Mimarlık Sergisi” ibaresi belirtilerek yatırılır:

Türkiye İş Bankası
Ankara Meşrutiyet Şubesi
TC İş Bankası’ndan yapılacak havalelerde havale masrafı ödenmeyecek olup
Şube Kodu: 4213
Hesap No: 0009319
IBAN: TR680006400000142130009319 hesap kullanılacaktır.

Diğer bankalardan yapılacak EFT’ler için ise:
Şube Kodu: 4213
Hesap No: 0666060
IBAN: TR490006400000142130666060 hesap kullanılacaktır.

Katılım Payı (pano başına): 250 TL

GÖNDERİM: 2014 ULUSAL MİMARLIK SERGİSİ DÜZENLEME KOMİTESİ
Mimarlar Odası Genel Merkezi, Konur Sokak, no: 4/2, Yenişehir, 06650 ANKARA

Takvim

14 Mart 2014 Son Katılım Tarihi
27-28 Mart 2014 Seçici Kurul Toplantısı
11 Nisan 2014 Ödül Töreni, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, ANKARA

Sergi Programı
11-20 Nisan 2014 ODTÜ Mimarlık Fakültesi, ANKARA
16 Mayıs-6 Haziran 2014 Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Sergi Salonu, Karaköy, İSTANBUL
8-19 Ekim 2014 İzmir Mimarlık Merkezi, Alsancak, İZMİR
Seçici Kurul

NUR AKIN
FERHAT HACIALİBEYOĞLU
HAYDAR KARABEY
AHMET ÖZGÜNER
SEMRA TEBER YENER

Düzenleme Komitesi

N. MÜGE CENGİZKAN (Koordinatör), SERHAT BAŞDOĞAN, A. DERİN İNAN, İLKER ÖZDEL

Bilgi ve İletişim

N. MÜGE CENGİZKAN

T: +90.312.417 37 27
F: +90.312.418 03 61
E: mugecengizkan@mo.org.tr
A: Mimarlar Odası Genel Merkezi
Konur Sokak, no:4/2, Yenişehir, 06650 ANKARA