Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi

MeMÖK 2013
Ulusal Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi 2013
8 Haziran 2013, Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK), 2010 yılından beri Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından geleneksel olarak düzenlenmektedir. Bu yıl, 8 Haziran 2013 tarihinde 4. Mekatronik Mühendisliği Öğrenci Kongresi (MeMÖK 2013), diğer Mekatronik Mühendisliği Bölümlerinin katkılarıyla ulusal olarak gerçekleştirilecektir. Bu kongrenin öncelikli amacı Türkiye’de mekatronik mühendisliği bölümlerinde okuyan veya mekatronik mühendisliği konularında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirerek üniversitelerde sürdürülen veya tamamlanan araştırma çalışmalarının toplandığı bir platform oluşturmaktır. Türkçe kaynak veritabanına önemli katkı sağlayan MeMÖK aşağıdaki listelenen teknoloji başlıklarının (bunlarla sınırlı kalmamakla birlikte) araştırma, tasarım ve uygulamalarını kapsamaktadır.

• Eyleyici teknolojileri
• Algılayıcı teknolojileri
• Yapay zeka
• Biyorobotlar
• Giyilebilir robot sistemleri
• Savunma/güvenlik robotları
•Rehabilitasyon robotları
•Uçan Robotlar
• Görüntü işleme
•İnsansız/İnsanlı hava ve kara araçları
•Koloni robotlar
• Yenilenebilir Enerji Sistemleri

MeMÖK 2013 kongresine öğrencilerin kendilerinin hazırladığı bildirilerle katılmaları beklenmektedir. Çalışmanın danışmanı olan öğretim elemanının ismi bildiri yazarları arasında olabilir, ancak bildiriyi öğrencinin kendisinin sunması kongreye katılım için zorunluluktur. Öğrenciler için kongreye bildirili veya bildirisiz katılım ücretsizdir. Kongreye katılmak isteyen öğretim elemanları için kongre bütçesi imkanları içinde kayıt ücreti alınmaması, öğrenciler için ücretsiz konaklama olanağı sağlanması planlanmaktadır.

Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Müfit Gülgeç (Çankaya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Zühal Erden (Atılım Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Buğra Koku (ODTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Yiğit Taşçıoğlu (TOBB ETÜ)

Öğr. Gör. Aylin Konez Eroğlu (Atılım Üniversitesi )

Program Komitesi ve Danışma Kurulu
Prof.Dr. Nihat Akkuş (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Z. Hakan Akpolat (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Zafer Bingül (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdulkadir Erden (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Eldoğan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Koyun (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk Yiğit (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Şahin Yıldırım (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Fuad Aliew (Atılım Üniversitesi)

Doç. Dr. Raif Bayır (Karabük Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa Demetgül (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. H. Metin Ertunç (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Birhan Işık (Karabük Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Koca (Fırat Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fenercioğlu (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu (Atılım Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kutluk B. Arıkan (Atılım Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sedat Nazlıbilek (Atılım Üniversitesi)

 

Önemli Tarihler:
Bildirilerin tam metninin düzenleme kuruluna ulaşması 01 Nisan 2013
Bildiri değerlendirme sonuçlarının yazarlara bildirilmesi 15 Nisan 2013
Bildirilerin yayına hazır tam metinlerinin düzenleme kuruluna ulaşması ve yazarlar için kayıt 10 Mayıs 2013
Konferans programının duyurulması 3 Haziran 2013
Konferans tarihi 8 Haziran 2013

İletişim Bilgileri:

Adres: Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı – Ankara – Türkiye

e-posta: memok@atilim.edu.tr

Telefon: 0312 586 83 15

Belge Geçer: 0312 586 80 91

Düzenleme Kurulu İletişim Bilgileri:
• Yrd. Doç. Dr. Zühal Erden

Telefon: 0 312 586 83 02

e-posta: zuhal@atilim.edu.tr
• Öğr. Gör. Aylin Konez Eroğlu

Telefon: 0 312 586 83 06

e-posta: akonez@atilim.edu.tr