Ulusal Limnoloji Sempozyumu 2012

Değerli Katılımcılar;

Yaşamın sürekliliğinde temel ilke olan çevresel denge yönünden kaynakların yenilenebilir, dizgelerin sürdürülebilir olması bir zorunluluktur. Bu açıdan bakıldığında doğal kaynakların ve çevrenin yoğun bir şekilde tüketildiği, küresel ısınmanın bir sonucu olan iklim değişimlerinin geleceğimizi kararttığı, ender canlı türlerinin yaşam alanlarından silindiği,  insanın yalnızlık çağını yarattığı görülmektedir.

Gezegenimizdeki suyun küçük bir bölümünü oluşturan içsular karasal yaşamın sürmesi yönünden önemlidir. Günümüzde doğal kaynaklar üzerindeki baskılar içsular, özellikle tatlısular üzerinde daha da yoğunlaşmış durumdadır. Tüm içsular insan etkinliklerine bağlı olarak ortaya çıkan tarımsal, endüstriyel ve evsel kirlilik etmenleri ile karşı karşıyadır. Nitelikli kaynak sularının tecimselleştirilmesi (ticari), her akarsu üzerine taşıyamayacağı sayıda hidroelektrik santrallerinin  yapılması, baraj ve göletlerle doğal yaşam alanlarının bozulması; göllerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengelerinin alt üst edilmesi günümüzün yadsınmaz gerçekleridir.

Evrenin mavi noktası olan gezegenimizde yaşamın sürekliliği için gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevrenin bırakılması, su kaynaklarının çevre bilim ilkeleri ışığında yönetilmesi, içsu kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanılması temel hedefler olarak benimsenmelidir.

Bu bilgi şöleninde içsuların çeşitli alanlarında ayrımlı bakış açıları ile yapılmış araştırmalar ve kuramsal yaklaşımlar ışığında, sorunlar daha belirgin bir şekilde ortaya konulacak, çözüm yönünde ortaya çıkacak düşünceler paylaşılacak ve geleceğe yönelik tasarımlar geliştirilecektir.

Daha sağlıklı çevre, daha dengeli kullanılan su kaynakları diyerek sizleri 27-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında V. LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU’nda Eğirdir Gölünün Muhteşem Manzarası ile buluşturmak istiyoruz.
Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Ömer Osman ERTAN
Sempozyum Başkanı

Ulusal Limnoloji Sempozyumu

İLETİŞİM
Salim Serkan GÜÇLÜ – Ufuk Gürkan YILDIRIM
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin