Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 2013

ULUSAL KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU, KONYA 2013

Sempozyuma sunulan çalışmalar, her alt Bilim Kurulu’nda aşağıdaki konular çerçevesinde değerlendirilecektir. Çalışmalar salt akademik değil KOP Bölgesi’ni (Konya, Karaman, Niğde, Aksaray) ilgilendiren ve ilgilendirmesi gereken konuları kapsamalıdır. KOP Bölge’sinin kalkınması, bölgeyi ülkeye ve dünyaya açacak çalışma, öneri vb. çalışmalar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
• KOP Bölgesi Dinamikleri
• KOP Bölgesi Değerleri ve Sorunları
• Bölgesel Kalkınmada Sektörel Öncelikler
• Bölgesel Kalkınmada 2023 Vizyonu
• Türkiye için yeni bir cazibe merkezi olarak KOP Bölgesi: Neler yapılmalıdır?
• Sivil Toplum ve Sosyal Yapı
• Bölgesel Kalkınmada yerel dayanışma kültürü
• Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bölgesel Kalkınma
• Türkiye’nin merkezinden Dünya’ya açılan kapısı KOP Bölgesi
• MENA – Karadeniz Ülkeleri Ekseninde KOP Bölgesi
• Küreselleşme ve Bölgesel Kalkınma

SEMPOZYUMUN AMACI
Sempozyumun amacı, Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır. Sempozyum, KOP Bölgesi’nin doğal ve kültürel varlıkları ile ekonomik, sosyal ve manevi değerlerinin ulusal düzeyde bilinirliğini artırmanın yanı sıra bölgenin varlık ve sorunlarının tartışma zeminini genişletmeyi hedeflemektedir.

SEMPOZYUM KATILIM ÜCRETİ

ÖĞRETİM ELEMANLARI
125 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ/LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER
75 TL
DİĞER KATILIMCILAR
150 TL
Katılım ücretine sempozyum çantası, CD, öğle yemekleri, kitapçık dahildir
Sempozyum Katılım Ücreti kayıt sürecinde alınacaktır. 23 Eylül – 25 Ekim 2013
Sempozyuma kayıt yaptırmayanların bildirileri programa alınmayacaktır.

SEMPOZYUM YERİ
KONYA
SEMPOZYUM DİLİ
TÜRKÇE
SEMPOZYUM TARİHİ
14-16 Kasım 2013
SEMPOZYUM I. ÇAĞRI TARİHİ
10 Haziran 2013
SEMPOZYUM II. ÇAĞRI TARİH
28 Haziran 2013
SEMPOZYUM ÖZET SON KABUL
02 Eylül 2013
SEMPOZYUM ÖZET SON KABUL/RED
20 Eylül 2013
SEMPOZYUM TAM METİN SON GÖNDERME
11 Ekim 2013
SEMPOZYUM KAYIT TARİHİ
23 Eylül – 25 Ekim 2013

Amaç ve Konular
Sempozyumun amacı, Bölgesel Kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır. Sempozyum, KOP Bölgesi’nin doğal ve kültürel varlıkları ile ekonomik, sosyal ve manevi değerlerinin ulusal düzeyde bilinirliğini artırmanın yanı sıra bölgenin varlık ve sorunlarının tartışma zeminini genişletmeyi hedeflemektedir.

SEMPOZYUM KONULARI

1- Enerji-Doğal Kaynaklar

2- Gıda-Tarım-Orman-Kırsal Kalkınma

3- Haberleşme-Bilişim

4- Kültür-Sanat-Spor-Turizm

5- Sağlık Bilimleri

6- Sanayi-Ulaştırma-Lojistik

7- Sosyal-Eğitim-Beşeri Bilimler

Sempozyum Sekretaryası ve İletişim :
Doç. Dr. Muammer ZERENLER (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Vural ÇAĞLAYAN
Yrd. Doç. Dr. Aziz ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Mete KAZAZ
Yrd. Doç. Dr. Oğuz KARAKAYA
Öğr. Gör. Y. Gökhan YALÇIN
Öğr. Gör. Tuğba ŞENER
Dr. Şükran ARIKAN
Dr. Ali Yavuz ŞEFLEK
Arş. Gör. Zeynep ERGEN
Arş.Gör. Esra ÇİFTÇİ
Dr. Esin BOZKURT
Dr. Gül İNAN

İletişim
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin