Ana SayfaLise Öğrenci YarışmalarıUlusal Kanguru Fen Yarışması 1. sınıftan 10. sınıfa kadar tüm öğrenciler

Ulusal Kanguru Fen Yarışması 1. sınıftan 10. sınıfa kadar tüm öğrenciler

Kanguru Fen Yarışması, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini ve merakını artırmaya yönelik önemli bir etkinliktir. Yarışmaya katılan öğrenciler, fen bilimleri kavramlarını eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde pekiştirme ve fen bilimlerinde problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Yarışmaya, Türkiye’deki tüm resmi ve özel okullarda eğitim gören 1.sınıftan 10.sınıfa kadar tüm öğrenciler katılabilir. Yarışmanın amacı, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini ve merakını artırmak, fen bilimleri kavramlarını eğlenceli ve düşündürücü bir şekilde pekiştirmek ve öğrencilerin fen bilimlerinde problem çözme becerilerini geliştirmektir.

Yarışmanın içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan fen bilimleri müfredatı ile uyumludur.

Kanguru Fen Yarışması, öğrencilerin fen bilimlerine olan ilgisini ve merakını arttırmak için önemli bir fırsattır. Yarışma, öğrencilerin fen bilimleri becerilerini geliştirmelerine ve fen bilimleri konusunda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Ulusal Kanguru Fen Yarışması

Kanguru Fen Yarışması Hedef Kitle:
Türkiye’deki Resmi-Özel Okullarda öğrenim gören,
• İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri,
• Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri,
• Lise Hazırlık, 9 ve 10. sınıf öğrencileri.

Kanguru Fen Yarışması Katılım Koşulları:
1. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında resmi-özel ilkokul, ortaokul veya lise sınıflarından herhangi birine devam ediyor olmak,

2. 31 Aralık 2023 saat 23.59’a kadar sınav başvurusu için çevrimiçi (online) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak,

3. Nüfus Cüzdanı ile sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır olmak.

4. Kayıt sırasında, öğrencilerin ve öğretmenlerin toplanan kişisel bilgileri, hiçbir koşulda, herhangi bir kurum veya şahısla paylaşılmaz.

5. Kanguru Fen Sınav Merkezlerinde görevli gözetmenler, engelli bireylerin yarışmaya sorunsuz katılımı için her türlü önlemi alırlar. Yarışma binası engelli bireylerin ulaşımı ve yarışmaya katılımına uygun olarak düzenlenir.

6. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için ödül töreni düzenlenecek alan uygun şekilde seçilir ve düzenlenir. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için engelli öğrencinin ve ailesinin ulaşım (havaalanı transfer vb.) ve konaklama şartları Kanguru Fen tarafından organize edilir ve giderleri de Kanguru Fen tarafından karşılanır.

7. Kayıt veya sınav esnasında öğrenci ve okullardan toplanan bilgiler KVKK’na uygun olacak şekilde güvenli bir ortamda yarışma dönemi sonuna kadar saklanır. Kanguru Fen Yarışması için kullanılan tüm internetsiteleri, SSL Güvenlik Sertifikalı sitelerdir. Yarışma dönemi sona erdikten sonra öğrencilerin sınav sonuç bilgileri dışındaki tüm veriler silinerek herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmasının önüne geçilir.

Kanguru Fen Yarışması Ödüller: Sınava katılan her öğrenciye
Katılım sertifikası verilecektir.

Ödüller:
1. Mart sınavına katılan öğrencilerden okul bazında %5’e giren öğrencilere Mayıs ayındaki Final Sınavı’na katılım sertifikası verilecektir.

2. Mayıs ayındaki Final sınavına katılan öğrencilerden ilk %20’ye giren öğrencilere “Üstün Başarı Sertifikası” verilecektir.

3. Her seviyeden ilk 10’a giren öğrencilere madalya verilecektir.

4. Her seviyeden ilk 3’e giren öğrencilerin okulları için hazırlanan başarı plaketleri ödül töreninde takdim edilir.

5. 3, 4, 5, 6. Sınıf seviyelerinden 1. olan öğrencilerin her birine 2000 TL değerinde tek seferlik eğitim destek bursu verilecektir.

7, 8, 9 ve 10. seviyelerinden 1. olan öğrenciler ise Türkiye’de düzenlenen Kanguru Matematik Kampları’na ücretsiz olarak katılma hakkı kazanacaktır.

11 ve 12. sınıf seviyelerinden birinci olan öğrencilere tek seferlik 3000 TL değerinde eğitim destek bursu verilecektir.

Dereceler, Mayıs ayındaki Final Sınavı sonucuna göre belli olacaktır. Final Sınavında eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda, o kişilerden Mart ayındaki sınav puanları daha yüksek olan birinci olacaktır. Eğer yine eşitlik bozulmazsa 5 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan, yine eşitlik bozulmazsa 4 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan ve yine eşitlik bozulmazsa 3 puanlık sorulardan yanlış sayısı az olan öğrenciler birinci kabul edilecektir.

Hâlâ eşitlik bozulmazsa, öğrencilerden doğum tarihine göre küçük olan birinci sayılacaktır.
Kazanılan Eğitim Bursları, 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren ödenmeye başlayacaktır.

6. Her seviyeden 2. ve 3. olan öğrencilerimize ise çeşitli ödüller ve eğitim bursu verilecektir. Eğitim bursları 1500 TL tutarında olur ve 15 Eylül 2024 tarihinden itibaren verilir. Puan eşitliği durumunda 2.’lik ve 3.’lük ödülü her seviye için en fazla 3 öğrenciye verilecektir.

7. 8, 9 ve 10. sınıflar kategorisinde birinci olan öğrenciler Kanguru Bilim Kampları’na ücretsiz olarak “katılma hakkı kazanacaklar. Kanguru Bilim Kampları Dernek tarafından organize edilmekte olup Fen-Matematik dersleri, atölyeleri, etkinlikleri ve Kültür gezilerinden oluşmaktadır.

8. Sınavlarda ilk 10’a giren öğrencilere Madalya ve sertifikalarının yanında çeşitli Zeka Oyunları (Katamino, Abalone, Koridor vb. ) hediye edilecektir.

9. Ödül kazanan engelli öğrencilere kazandığı ödüle ek olarak 2000 TL Eğitim Destek Bursu verilir.

10. Pandemi ya da başka nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı önlemler çerçevesinde yarışma ödüllerinin değiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığından onay alınmak kaydıyla Kanguru Matematik Türkiye Yürütme Kurulunun inisiyatifindedir.

YARIŞMA ŞEKLİ VE KOŞULLARI:
Yarışmada sorulacak soru dağılımları ve puanları aşağıdadır.
İlkokul için:
4’er puanlık 24 soru,
Ortaokul ve Liseler için:
4’er puanlık 30 soru,
Sorulacak olup
Sınav süresi: 75 dakikadır.
Sınav kitapçıklarında veya yarışma sırasında dağıtılan ödül ve hediyelerde Kanguru Matematik Derneği dışında herhangi bir kurumun reklamı ve tanıtımı yapılmayacaktır.
İsteyen okullar başvurarak, kendi öğrencilerinin kendi okullarında sınava girmelerini sağlayabilirler.

Kanguru Fen Yarışması Yarışma Şekli ve Koşulları:
Öğrenciler, sınava Sınav Merkezi olan okullarda da katılabilirler.

Sınav kitapçıkları ilgili okullara kargo yoluyla ulaşacaktır. Sınav kitapçıkları ve optik formların kargo ücretleri Kanguru Fen’e aittir.

Sınavın değerlendirmesi için optik formlar kargo yoluyla toplanacak ve değerlendirme, merkezî olarak yapılacaktır. Okullar optik formları göndermeden önce, kargoda yaşanabilecek problemlere karşı, optic formların dijital kopyasını saklamakla yükümlüdür.

Final Sınavı’na, Türkiye genelinde, kendi sınıf seviyesinde ilk %5’e giren öğrenciler katılabilir.

Final Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze sınav sürecine izin verilmesi durumunda belirlenen Sınav Merkezi üniversitelerde veya Sınav Merkezi okullarda yapılacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyen engelli öğrenciler için yarışmaya katılması için hazırlıkların yapılması, yarışma yapılan Sınav Merkezindeki gözetmenler tarafından sağlanır.

Kanguru Fen Sınavına ait süreçler Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi’nin 5. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre yürütülür.

Pandemiye bağlı sebeplerle Milli Eğitim Bakanlığının aldığı önlemler çerçevesinde yarışma koşullarının değiştirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluruyla Kanguru Fen Türkiye Yürütme Kurulu’nun inisiyatifindedir.

Kanguru Fen Yarışması Yarışma Takvimi:
Sınavın Duyurulması: 01 Ekim 2023 Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2023 Yarışma Tarihi: 16 Mart 2024 Saat: 10.00 Sonuçların İlan Edilmesi: 22 Nisan 2024
Final Sınavı: 11 Mayıs 2024
Final Sınav Sonuçlarının İlanı: 23 Mayıs 2024
Ödül ve Madalya Töreni: 8 Haziran 2024

 

Türkiye’deki öğrencilere yönelik yarışmaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Kanguru Fen Yarışması İletişim Bilgileri:
Başvurular:
Sınav başvuruları www.kanguru-tr.com adresinden yapılabilir.

Kanguru Fen Yarışması İletişim Adresi: Cihannüma Mahallesi, Bostancı Veli Sokak, No: 5B, Beşiktaş / İstanbul – Türkiye

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Sınav koşullarıyla ilgili bilgi almak ve başvuruların ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek için aşağıdaki telefon ve e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.
Kanguru Matematik Türkiye İletişim Bilgileri:
E-posta Adresi: iletisim@kanguru-tr.com

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.