Ulusal İstihdam Beceri ve Eğitim Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri Ankara’da 5-6 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işbirliğiyle düzenleyeceğimiz Ulusal İstihdam, Beceri, Eğitim Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Sempozyumda eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik karşılaşılan sorunlara çözüm önerilerinin bulunması ve bu önerilerin yaşama geçirilebilmesi için gerekli işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sempozyumun teması, “Eğitimden Çalışma Hayatına Geçiş” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun alt temaları;

– Genç Nüfusun Eğitim ve İstihdam Durumu

– Çalışma Hayatında Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme

– Endüstri 4.0 ve Teknolojik Dönüşüm

– Çalışma Hayatında Kuşaklar Arası Farklılık

– Dezavantajlı Grupların İstihdamı

olarak planlanmaktadır.

Sempozyumun öncelikli amacı; Eğitim-istihdam ilişkisi alanında çalışan akademisyen, öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmek, bilgi paylaşımında bulunmak; işgücü piyasasında beceri ve istihdam sorunlarına çözüm önerileri sunmak ve geleceğe yönelik planlamalar yapmaktır. Ayrıca iyi uygulama örneklerini paylaşmak sempozyumun amaçları arasında yer almaktadır.

Sempozyumumuza sözlü bildiri ile başvuru yapabilirsiniz. Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayımlanacaktır. Bildiri tam metinleri hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra Çalışma İlişkileri Dergisi özel sayısıyla yayımlanacaktır.

Çalışma İlişkileri Dergisi (https://dergipark.org.tr/cider) ulusal ve uluslararası hakemli olup, doçentlik başvuruları ve akademik teşvikler için uygun kriterlere sahiptir.

Ulusal İstihdam, Beceri, Eğitim Sempozyumu’na çalışmalarınızla katkı sunmanız için sizleri davet ediyoruz. Sempozyumda görüşmek ve bu davetiyeyi tüm ilgililerle paylaşmanız dileğiyle…

Saygılarımızla.

ibe.hacibayram.edu.tr