Ulusal İşletmecilik Kongresi 2012

Değerli Akademisyenler;
11. Ulusal İşletmecilik Kongresi 10-12 Mayıs 2012 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün evsahipliğinde gerçekleştirilecektir.
Kongrede sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Mahmut TEKİN
11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Dönem Başkanı
Selçuk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölüm Başkanı

KONGRE AMACI

Kongre konuları ile ilgili araştırma yapan akademisyen, araştırmacı ve uygulamacıları bir araya getirmek, etkileşim sağlamak ve bilgi paylaşımına katkıda bulunmaktır.

11. İŞLETMECİLİK KONGRESİ BİLDİRİ ALANLARI

Ulusal İşletmecilik Kongresi’ne aşağıda belirtilen konu başlıklarıyla ilişkili olarak hazırlanan bildiriler gönderilebilir. Ancak konular bu alanlarla sınırlı olmayıp, işletmecilikle ilgili diğer alanlarda hazırlanan bildiri önerileri de kabul edilebilir.

A.PAZARLAMA KONU BAŞLIKLARI

Hizmet Pazarlaması
Marka Yönetimi
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Yönetimi ve Stratejisi
Tüketici Davranışları
Uluslararası Pazarlama
Değişim
Küreselleşme
Şehir Pazarlaması
Entegrasyon
İnovasyon – Eko-İnovasyon
Hedonik Pazarlama
Etik Pazarlama
Yeşil Pazarlama
B.ÜRETİM YÖNETİMİ KONU BAŞLIKLARI

Tedarik/Talep Zinciri Yönetimi ve Değer Zinciri
AR-GE Yönetimi ve İnovasyon
Üretim Planlama ve Kontrol
Ürün ve Süreç Tasarımı
Esnek Üretim Sistemleri
Ergonomi ve İş Güvenliği
Verimlilik ve İyileştirme
Entegrasyon
Balanced Scorcard
Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
Bilgisayarla Bütünleşik Tam Zamanlı Üretim Sistemi
Depo Yönetiminde Üretkenlik ve Performans Ölçümü
E- İşletme
E- Ticaret
Esnek İmalat Sistemleri
Lojistik ve Depo Yönetimi
Malzeme Yönetiminde Karar Verme
Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD)
Kanban Sistemi
Hoshin Kanri (Stratejik Yön Belirleme Yöntemi)
Karar Modelleri ve Optimizasyon
Bilgi Sistemleri ve Tasarımı
Bilgi ve Teknoloji Yönetimi
Kalite Yönetimi ve Modern Yaklaşımlar
İş Zekası ve Veri Madenciliği
C.YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONU BAŞLIKLARI

Müzakere Teknikleri
Örgütsel Davranış
Örgüt Teorileri
Yönetim
Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İşletmecilik Tarihi
İşletmecilik Eğitimi
Aile Şirketleri
Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim
Girişimcilik
Turizm İşletmeciliği
Sağlık İşletmeleri Yönetimi
Vizyon Yönetimi
Vizyon Misyon ve Stratejik Hedef İlişkisi
Dünya Ölçeğinde Durgunluk ve Bölgesel Krizler
Balanced Scorcard
Kıyaslama (Benchmarking)
Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik
Teknoloji Yönetimi
D.MUHASEBE VE FİNANS

Finansal Muhasebe
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
Uluslararası Muhasebe Standartları
Denetim
İşletme Finansmanı ve Kurumsal Yönetim
Para ve Sermaye Piyasaları
Portföy Yönetimi
Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
Uluslararası Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Yatırım Kararlarının Değerlendirilmesi
Cari Açık ve Politikalar
E.SAĞLIK YÖNETİMİ

Sağlık Kuruluşlarında Kalite ve Akreditasyon
İlaç Sektörü
Tıbbi Cihaz Sektörü
Sağlık Sigortacılığı
Sağlık Politikaları
Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Hizmeti Sistemleri Sistemi
Sağlıkta Dönüşüm
Kamu Hastaneleri Birliği
Aile Hekimliği Sistemi
Sağlıkta Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri
Hasta Hakları
Medikal Turizm
Sağlık Bilişim Sistemleri
Hasta Güvenliği
Tıbbi Etik
Hastanelerde Proje Yönetimi ve Mimari Tasarım
Biomedikal Hizmetleri Yönetimi
Sağlık Kuruluşlarında Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü
Performans Yönetimi
Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Hastanelerde Mali Yönetim
Hastanelerde Ödeme Modelleri
Sağlık Hukuku
Evde Bakım Hizmetleri
Acil Sağlık Hizmetleri Organizasyonu ve Yönetimi
Sağlık Kuruluşlarında Dış Kaynak Kullanımı
Hastanelerde Lojistik Yönetimi
Sağlık Yönetiminde Yeni Kavramlar
F. TURİZM İŞLETMECİLİĞİ KONU BAŞLIKLARI

Turizm Politikası ve Planlaması
Turizm İşletmeciliğinide Yeni Yaklaşımlar
Turizm İşletmeciliği Açısından Yönetim ve Organizasyon Konuları
Turizm İşletmeciliği Açısından Muhasebe Finansman Konuları
Turizm İşletmeciliği Açısından Pazarlama Konuları
Destinasyon Yönetimi ve Pazarlaması
Turizimde Yeni Teknolojiler
Sürdürülebilir turizm
Turizmin Küreselleşmesi, Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkileri
Turizm ve Etik
Turizm İşletmeciliğinde Operasyonel Yaklaşımlar
Turizm Eğitimi
Turizm İşletmeciliğinde Operasyonel Yaklaşımlar
Turizmde Altı Sigma Yaklaşımı
Turizmde Ar-Ge Yönetimi ve İnovasyon
Turizmde Bilgi Yönetimi
Turizmde Değer Mühendisliği
Turizmde Değer Zinciri
Turizmde Değişim Mühendisliği
Turizmde Ergonomi ve İş Güvenliği
Turizmde E-ticaret
Turizmde Hizmet Sistemleri Yönetimi
Turizmde ISO 9000-1400 Uygulamaları
Turizmde Kalite Maliyetleri
Turizmde Kalite Yönetimi
Turizmde Kıyaslama
Turizmde Performans Yönetimi
Turizmde Proje Yönetimi
Turizmde Tedarik Zinciri Yönetimi
Turizmde Teknoloji Yönetimi
Turizmde Toplam Kalite Yönetimi
Turizmde Ürün ve Süreç Tasarımı
Turizmde Verimlilik Araştırmaları
Turizmde Yönetim Bilişim Sistemleri
Turizm Sektöründe Dil Kullanımı
Diğer…
G. KONYA – MEVLANA KALKINMA AJANSI KONU BAŞLIKLARI

KOBİ
YHT ve Mavi Tünel Projelerinin Konya İş Yaşamı, Ticaret ve Turizme Etkileri
Kalkınma Ajanslarının Bölgelerine Entegrasyon ve Etkileri
Marka Şehir Konya
Enerji Verimliliği – Konya Güneş Enerjisi
Kültür – Kongre Turizmi
Organize Sanayi Bölgeleri
H. ÖZEL OTURUM KONU BAŞLIKLARI

İşletmecilik Paradoksları
İşletmecilik ve Girişimcilik Hikayeleri
Beyin Fırtınası Tekniği ile Tartışma Konuları
I. İŞLETMECİLİK ALANINDA YER ALAN DİĞER KONU BAŞLIKLARI