ULUSAL İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU

Amacı ve Kapsamı

Bu sempozyumun, iktisat alanında eğitim görmekte olan öğrencileri bir araya getirerek, fikir alışverişi ve karşılıklı etkileşim yoluyla vizyonlarını geliştirmeye katkı sağlaması ve gençleri iktisat alanında akademik çalışmalar yapmaya teşvik etmesi beklenmektedir.

Sempozyuma katılım için iktisat alanında lisans öğrenimine devam ediyor olmak gerekmektedir.

Sempozyumun Ana Konuları

Sempozyum kapsamında sunulacak bildirilerin konularının iktisat alanından seçilmiş olması gerekmektedir. Katılımcılara konu seçiminde yardımcı olabilmek amacıyla aşağıdaki konu listesi hazırlanmıştır. Katılımcılar aşağıdaki listede yer almasa da iktisat alanında yer alan istedikleri bir konuyu seçebilecektir.

1. Makro İktisat

a. İşgücü Piyasası ve Politikaları

b. Para Piyasası ve Politikası

c. Mal Piyasası ve Maliye Politikası

d. Finans Piyasaları

2. Mikro İktisat

a. Sektörel Düzeyde

b. Firma Düzeyinde

c. Hanehalkı Düzeyinde

3. Uluslararası İktisat

a. Dış Ticaret

b. Uluslararası Faktör Hareketleri

c. Ödemeler Dengesi – Cari Denge

d. Dış Borçlar

e. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

f. Döviz Kuru Sistemleri ve Döviz Piyasaları

g. IMF, Dünya Bankası ve Türkiye

4. İktisadi Gelişme

a. Ekonomik Kalkınma

b. Ekonomik Büyüme

c. Çevre Ekonomisi

d. Suç Ekonomisi

e. Eğitim Ekonomisi

f. Sağlık Ekonomisi

5. İktisat Tarihi

a. İlkçağ İktisat Tarihi

b. Avrupa İktisat Tarihi

c. Osmanlı İktisat Tarihi

d. Türkiye İktisat Tarihi

6. Bölgesel İktisat

a. Ülkeler Arası Gelir Farklılıkları

b. Bölgeler Arası Gelir Farklılıkları

c. İller Arası Gelir Farklılıkları

Katılım Koşulları

1. İktisat alanında öğrenim gören lisans öğrencilerinin sempozyuma katılımı ücretsizdir.

2. Tebliğ sunmak amacıyla sempozyuma katılan lisans öğrencilerinin konaklama ve yemek ihtiyaçları karşılanacaktır. Tebliğsiz katılan öğrencilere ise sadece yemek hizmeti ücretsiz olarak verilecektir.

3. Sempozyuma Zonguldak dışından katılanlar ulaşım harcamalarını kendileri karşılamalıdır.

4. Sempozyuma katılmak isteyen öğrencilerin, öncelikle bir özet hazırlaması ve …………… adresine göndermeleri gerekmektedir. Gönderilecek bu e-postada katılımcının adı, soyadı, üniversitesi, bölümü ve adresi yer almalıdır. Yapılacak değerlendirmeden sonra katılım başvurusunun kabul edilip edilmediğine dair cevap e-postası gönderilecektir. Daha sonra katılımcılar “önemli tarihler” linkinde yer alan zaman sınırlarına uyarak çalışmalarının nihai halini aynı e-posta adresine göndereceklerdir.

Ödüller

Sempozyum kapsamında sunulan tebliğler içinden en başarılı bulunan ilk üçü ödüllendirilecektir. Ödüller aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Birincilik Ödülü: Bir Adet Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Bir Adet Netbook Bilgisayar

Üçüncülük Ödülü: Bir Adet Cep Telefonu

Ayrıca ilk üç sırada yer alan çalışmalar, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Önemli Tarihler
Özet Gönderimi için Son Tarih : 17 Eylül 2012
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih : 15 Ekim 2012
Sempozyum Tarihi: 1 Kasım – 2 Kasım 2012