ULUSAL İKLİMLENDİRME SOĞUTMA EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2012

Ülkemizde iklimlendirme ve soğutma eğitiminin tarihi 2. Dünya Savası yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu alandaki dersler 1950’lerden bu yana Makine Mühendisliği Isı Proses dalı içersinde okutulmaktadır. Yine 1967 yılında Ankara’da bulunan Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda açılan “Tesisat” bölümünde “Soğutma ve Klima Tekniği” dersler açılmıştır.

İklimlendirme ve soğutma alanındaki ara eleman ihtiyacını karşılamak için 1985 yılında YÖK tarafından Dünya Bankası ile yapılan bir kredi anlaşması gereğince iki yıllık Meslek Yüksekokullarında “İklimlendirme ve Soğutma” programları açılması öngörülmüş, bu amaçla

1987 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’ne, bu programlara hoca olarak yetiştirilmek üzere öğretim elemanları gönderilmiştir. İlk aşamada 8 okulda açılan bu programlar daha sonra 18’e çıkarılmıştır. Bugünlerde açılan programların sayısı 40’a ulaşmıştır.

Yine 1987 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Endüstri Meslek Liselerinde bu bölümleri açmak için bazı girişimler olmuş, YÖK-Dünya Bankası destekleri ile 3 Endüstri Meslek Lisesinde bu bölümlerin açılması sağlanmış ve bu amaçla İngiltere’ye, bu alanda eğitim görmek üzere Teknik Öğretmenler gönderilmiştir. Bu bölümler, iyi bir laboratuar alt yapısı hazırlanarak 1992 yılından itibaren örgenci almaya başlamışlardır. 2004 yılı itibarıyla Meslek Liselerindeki bölüm sayısı 27’ye ulaşmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığındaki MEGEP Projesi kapsamında 2004 yılında Tesisat Teknolojisi Bölümleri ile Soğutma İklimlendirme Bölümleri birleştirilmiş ve Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı olarak isimlendirilmiştir. Bu şekilde bu alana bağlı bölüm sayısı 150 civarına çıkmıştır.

Ancak bu alanda hala lisans düzeyinde eğitim veren bir kurumun olmayışı ciddi bir problemdir.

Yüksekokulumuz 2002 yılından bu yana ISKAV vakfı ile birlikte 8 kez Uygulamalı İklimlendirme-Soğutma Seminerleri düzenlemiştir. Bu seminerlerden güç alarak bu çalışmalarımızı 2 yılda bir düzenlenecek olan sempozyuma dönüştürmüş bulunuyoruz.

Bu sempozyum; İklimlendirme ve Soğutma alanında ihtiyaç duyulan teknik eleman ve mühendisleri yetiştirecek öğretim elemanlarının bu alandaki bilgi ve teknik birikimlerini paylaşmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sizleri Balıkesir Üniversitesinde misafir etmekten memnun olacağız.

Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Cemal OKUYAN
Balıkesir MYO Müdürü

Bildiri Konuları
 

         Soğutucu akışkanlar ve çevresel etkileri
         Alternatif soğutucu akışkanlar
         Karbondioksitli kritik üstü soğutma çevrimleri
         Hidrokarbon esaslı soğutucu akışkanlar
         Süpermarket soğutma sistemleri
         Endüstriyel soğutma sistemleri
         Soğutma sistem tasarımı
         Alternatif akışkanlar için boru çaplarının seçimi
         Değişken debili (VRF) ticari iklimlendirme sistemleri
         Temiz odalar
         Hijyenik iklimlendirme sistemleri
         Merkezi iklimlendirme sistemleri
         Isı-enerji geri kazanım sistemleri
         İklimlendirme-soğutma sistemlerinde enerji verimliliği
         İklimlendirme-soğutma sistemlerinde otomatik kontrol ve kumanda yöntemleri
         İklimlendirme-soğutma sistem seçim yazılımları
         İklimlendirme-soğutma eğitiminde kullanılan animasyon ve simülasyon teknikler
         İklimlendirme-soğutma eğitiminde kullanılabilecek bilgi teknolojileri
         İklimlendirme-soğutma eğitimindeki yenilikle
         İklimlendirme-soğutma atölye uygulamaları
         İklimlendirme-soğutma laboratuar deney setleri
         İklimlendirme-soğutma eğitiminde müfredat-laboratuar uyumluluğu
         İKMEB projesinin iklimlendirme-soğutma eğitimine etkileri
         İklimlendirme ve soğutma müfredat programları
         İklimlendirme ve soğutma meslek standartları
         Endüstriyel havalandırma sistemleri
         Mutfak havalandırma sistemleri
         İklimlendirme-soğutma sistemlerinde koruyucu bakım yöntemleri
         İklimlendirme-soğutma sistemlerinde arıza teşhis yöntemleri
         Alternatif enerji kaynaklı soğutucular
         İklimlendirme sistemlerinde analitik yaklaşımlar
         Soğutma sistemlerinde zeki modeller
         İklimlendirme sistemlerinde fluent uygulamaları

BAŞVURU ADRESİ

Elektronik posta: [email protected] Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Web: ikses12.balikesir.edu.tr