Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi

Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi’nin ikincisi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde düzenlenecektir. Ana başlığı “Az Gittik Uz Gittik” olarak belirlenen kongremiz anlatıcılık ve eğitim olmak üzere iki bağlamda ele alınacaktır. Anlatıcılık odaklı çalışmalarda ana tema “Anadolu Masalları ve Komşu Masallar” olarak belirlenmiştir. Eğitim odaklı çalışmalardaki ana tema ise “Hikâye ile Öğretmek” şeklinde belirlenmiştir. Katılımcıların çalışmalarında özellikle aşağıdaki konulara yer vermesi beklenmektedir:

Anlatıcılık Konuları
• Ülkemiz kültür kaynakları ile üretilmiş bir hikâye anlatıcılığı programı nasıl olmalı?
• Ülkemizde ve komşu ülkelerdeki yöresel masal anlatıcıları ve teknikleri (benzerlik ve farklıklar)
• Ülkemizde ve komşu ülkelerdeki kültürel anlatıcılık örnekleri ve teknikleri (Karagöz, meddahlık, kuklacılık vb.)
• Anadolu Masalları ve Komşu Ülkelerin Masalları arasındaki benzerlik ve etkileşimler

Eğitim Konuları
• Öğretmenin eğitim fakültelerinde ve hizmet içi eğitimlerle bir anlatıcı olarak yetiştirilmesi
• Geleceği inşa etmede sınıflarda anlatılacak masalların/hikâyelerin seçimi
• Çocuk, çocukluk ve masal
• Hayattan hikâyelerle dersler “Bunlar hayatta ne işime yarayacak?”
• İlkokul derslerinin hikâyelerle işlenmesi
• Eğitimde masalların simge dilinin kullanımı
• Yaratıcılık ve masal ile öğretimi
• İşbirliği ve masal ile öğretimi
• Eleştirel düşünme ve masal ile öğretimi

Tüm bu temalar ile ilgili ilişki fıkra / bilmece / tekerlemeler / yanıltmacalar üzerinden de kurulabilir. (Örneğin: Fıkraların simge dili, fıkra anlatıcılığı, yaratıcılık ve bilmece ile öğretimi, ilkokul derslerinin tekerlemeler ile işlenmesi vb.)

Araştırmacı tarafından arzu edilirse anlatıcılık ve eğitim konuları birleştirerek katılım sağlanabilir.

Tüm bu temaların sınıf ve okul ortamlarında Milli Eğitimin genel amaçları da dâhil olmak üzere her türlü yaygın ve örgün eğitim ve farklı branşlardan ders amaçları için uygulama / kullanım örneklerine yer verilebilir.

Programda; çağrılı konuşmacılara, panellere, sözlü bildiri ve poster sunumlara, eğitimde hikâye anlatımı uygulamalarına, performans gösterilerine, atölyelere, anlatı, masal ve hikâye etkinliklerine yer verilecektir. Daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve/veya yayımlanmamış özgün çalışmalarınızı kongre kapsamında sunulmak üzere gönderebilirsiniz. Çalışmalarınız kongre kurulumuz tarafından incelenerek, değerlendirilecektir. Kabul edilen özet sözlü bildiri/atölye/uygulama vd. çalışmaların tam metin ve/veya plan/rapor gibi ayrıntılı dökümlerinin katılımcılar tarafından belli şablonlar dâhilinde gönderilmesi beklenecektir. Bu dokümanlar kongre günü tüm davetli ve katılımcılara dağıtılacak olan UHAK 2019 Kongre kitabında yer alacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak UHAK’a siz değerli akademisyen, araştırmacı, öğretmen, eğitmen, hikâye/masal anlatıcılarını davet ediyor ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla
UHAK 2019 Düzenleme Kurulu

11- 12 Ekim 2019 tarihleri arasında kongre düzenlenecektir.

Son Tam Metin Gönderim Tarihi: 2 Eylül 2019
Kongre Programının Açıklanması: 23 Eylül 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, İstanbul