Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması

eczacılık öğrencileri
Hasta Bilgilendirme Yarışması

ULUSAL HASTA BİLGİLENDİRME YARIŞMASI

Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarıșması, Ankara Eczacı Odası Gençlik
Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen patentli bir öğrenci organizasyonudur. Hasta Bilgilendirme Yarıșması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki eczacılık fakültelerinden seçilen temsilci öğrencilerin
yarıștığı bir yarıșmadır. İlk kez 1983 yılında Philadelphia Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nde gerçekleștirilen yarıșmanın esas amaçları;

• Eczane eczacılığına dayanan kriterlere göre eczacı-hasta ilișkisini
değerlendirerek eczacının sağlık sistemindeki rolünü ve eksikliklerini
vurgulamak,

• Yarıșmacılara teorik olarak eğitimini aldıkları farmasötik bakım ilkelerini
henüz mezun olmadan uygulama fırsatı yaratmak,

• Meslek duyarlılığını yeni nesillere așılamak,

• Farklı üniversitelerden öğrencileri bir araya getirerek meslek birliğinin
öğrencilik yıllarından olușturulmasını sağlamak,

• Eczacının sahip olması gereken tüm kriterleri sınayarak, farklı alanlardaki yetkinliklerini vurgulamak,

• İlacın üretiminden hastaya sunulmasına kadar en büyük rolü üstlenen
meslek grubu olduğunu vurgulayarak eczacılık öğrencilerinin sorumluluk
bilinciyle hareket etmelerini sağlamaktır.

Ankara Eczacı Odası Gençlik Komisyonu olarak; 18 yıldır süregelen, ülkemizdeki eczacılık fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilgi ve iletișim becerilerinin ölçüldüğü Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarıșması’nın 19.’sunu 27-28-29-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleștirmeyi hedefliyoruz.

AEOGK olarak; gözbebeğimiz Ulusal HBY’yi her yıl güncellemeye ve geliștirmeye önem veriyoruz. 2021 yılında yarıșmamızın daha adil, güvenilir olması ve eczacılığın tüm alanlarına hitap edebilmesi adına günümüz koșul ve ihtiyaçlarına uygun olarak aldığımız yarıșma formatını güncelleme kararının nedenlerini sizlerle de paylașmak istiyoruz;

1) Multidisipliner bir meslek olan eczacılığı sadece eczane eczacılığı alanında değil diğer tüm alanlarını da kapsayacak șekilde eczacılık öğrencilerine gösterebilmek ve bu alanları ön plana çıkarabilmek.

2) Değerlendirme kriterlerini genișleterek yarıșmanın daha seçici ve adil hale gelmesini sağlamak.

Bilgi İçin Tıklayınız.