ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRESİ

I. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ

Çevrenin ve doğal kaynaklarımızın korunması, enerji verimliliği ve tasarrufunun sağlanması, atık miktarının azaltılarak ekonominin iyileştirilmesi amacıyla 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ev sahipliğinde 2-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu çerçevede oluşturulan kongre konu başlıkları aşağıdaki gibi olup kabul edilen bildirilerden seçilen belirli sayıdaki çalışmalar www.teknolojikarastirmalar.com web sayfasında yer alan Makine Teknolojileri, Gıda Teknolojileri, Yapı Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Taşıt Teknolojileri isimli dergilerde basılacaktır. Çeşitli atıkların geri kazanımına yönelik son teknik gelişmeler, bilimsel araştırma sonuçları ve atık-çevre-enerji-ekonomi çerçevesindeki en yeni gelişmelerin sunulacağı 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE VE SERGİSİ’nde 2-4 Mayıs 2012tarihlerinde görüşmek dileğiyle.

Bildiri Konuları
Tekstilde geri kazanım uygulamalarıBitkisel ve hayvansal atıkların geri kazanımı
Enerjinin geri kazanımıEvsel katı atıkların geri kazanımı
Atık gaz ve sıvılardan ısı geri kazanımıPET ve PVC atıkların geri kazanımı
Elektrik-Elektronik atıkların geri kazanımıTehlikeli atıkların kontrolü
Katı atıkların kazanımı ve atıkların değerlendirilmesiAtık madde işleme ve dönüştürme
Atıkların çevresel etkileri ve çevresel etkilerin iyileştirilmesi ile çevre yönetimiEmülsiyon (boryağı) geri kazanımı
Geri kazanımın ekonomik ve sosyal katkıları ile yasal düzenlemelerPillerin geri kazanımı
Yapı malzemelerinin geri kazanımıAtık toplama yöntemleri ve atıkların depolanması
Nükleer atıkların geri kazanımıGeri kazanımda çağdaş yaklaşımlar
Atık suların geri kazanımıPolimer kompozitlerin geri kazanımı
Tıbbi atıkların geri kazanımıGeri kazanım ve geri dönüşüm teknolojileri
Geri kazanımda biyolojik yöntemlerOtomotiv sektöründe geri kazanım

Detaylı bilgi için:

http://gerikazanim.usak.edu.tr/