Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi

Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi:
Amacı:

Projemiz gençlerin yeşil girişimcilik alanına katılımlarını arttırarak istihdam sorununa yönelik katkıda bulunmak, bu noktada karar vericiler ile gençleri bir araya getirerek neler yapılabileceğine ilişkin bir fikir platformu kurmak üzerinedir.

Hedefler:

-Gençlik girişimciliğinde ilgili alt başlıklarda insan kaynağı, iş hayatında kriz yönetimi, iyi örneklerin paylaşılması, yeşil ekonomi gibi konularda uzmanlar ve karar vericilerle bir araya gelmesini sağlamak

-Gençlik politikaları kapsamında gençlik istihdamına ilişkin politikaların geliştirilmesinde gençlere yönelik girişimcilik fırsatlarına ilişkin gençlerle karar vericileri bir araya getirmek

-Yeşil ekonomi konusunda gençlerle uzmanları bir araya getirerek ortak bir düşünce platformu kurmak ve kavramsal açıdan ülkedeki mevcut duruma uygun bir yaklaşım geliştirmek

-Alanda yapılan çalışmalara ilişkin ön bir araştırma yaparak gençleri bilgilendirmek ve bu zirve sonucunda gençlerin girişimcilik alanında yeşil ekonomiye katılımını arttırma noktasında yaygın bir bilgilendirme yapmak

-Ulusal ölçekte farklı yerellerde çalışan gençlik çalışanları arasında bir işbirliği ve paylaşım ortamı yaratarak sivil toplum alanını güçlendirmek

Projenin Ana Teması:

Projemizin 2 ana teması bulunmaktadır.

1. Gençlik Politikaları ve Girişimcilik

2. Yeşil Ekonomi

Üniversiteyi bitiren ya da hayata atılan herkesin ortak kaygısı istihdam. Avrupa Birliği’nce yaptırılan yeni bir araştırma, nüfusun giderek yaşlanmasının ciddi bir sorun haline geldiğini ortaya koymakla beraber, üye ülkelerde doğum oranının gözle görülür şekilde düşmesi ve yaşlı nüfusun artması birliğin geleceği açısından tehdit oluşturduğu dile getiriliyor. 2030 yılında Avrupa ülkelerinde çalışan nüfus sayısının 21 milyon azalacağını ve 80 yaşın üstündekilerin sayısı 35 milyonu bulurken, çocuk sayısı ise 18 milyonda kalacağı bildirilmektedir.

Avrupa Birliği’nin Çalışma işleri sorumlusu Vladimir Spidla 2005 yılında yaptığı bir konuşmasında, devletlerin gerekli tedbirlerin şimdiden almaları gerektiğini söylemiştir. Ancak geçen 3 yıla dönüp baktığımızda gençlerin girişimcilik, istihdam ve kariyer beklentileri için somut bir adımın atılmadığını görüyoruz. Avrupa Birliği’nin varolan politikalarında uygulama eksikliği görüyoruz. Dünyada zaten kıt kaynaklar varken çocuk doğum oranını arttırmak, var olan problemlerin boyutunu büyütecektir. Bu problem çok daha fazla kontrol edilemez hale gelmeden önce devletlerin gençliğin girişimcilik, istihdam ve kariyer beklentilerine çözüm üretmesi gerekmektedir. Projemiz, dünya gençliğinin kariyer beklentilerine yönelik fikir geliştirmelerine olanak sağlanacağı gibi Avrupa’daki iş olanakları, iş kurma, iş geliştirme gibi alanlarda eğitim almaları sağlanacaktır. Projemizin nihai raporları, ülkemizdeki ilgili birimler ve Avrupa Birliği’nin ilgili komisyonuna gönderilecektir. Hepimizin ortak beklentisi girişimcilik, kariyer ve istihdam olanaklarının maksimum derecede olduğu bir dünyadır.

Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi Başvuru Formu

Ulusal Genç Yeşil Girişimciler Zirvesi; Yeryüzü Derneği tarafından; T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen bir gençlik projesidir. Proje kapsamında; 17-23 Haziran 2013 tarihleri arasında bir Ulusal Zirve yapılacaktır.
Projemiz gençlerin yeşil girişimcilik alanına katılımlarını arttırarak istihdam sorununa yönelik katkıda bulunmak, bu noktada karar vericiler ile gençleri bir araya getirerek neler yapılabileceğine ilişkin bir fikir platformu kurmak üzerinedir.
Etkinlik; İstanbul’da düzenlecek olup; Türkiye’nin dört bir yanından; bu alana ilgi duyan gençler bir araya gelecektir. Projeye; 18-30 yaş arası 80 katılımcı seçilecektir.
Katılımcıların İstanbul’daki konaklama giderleri ve yeme-içme giderleri, Proje kapsamında karşılanacak olup; ulaşım giderlerinin ise %70’i ödenecektir.
Projeye; son başvuru tarihi 10 Mayıs 2013tür.
Yeryüzü Derneği Hakkında:
Ekolojik yaşamı desteklemek ve çevre sorunları ile mücadele etmek için kurulmuş olan Yeryüzü Derneği; iklim değişikliği, çevre politikaları, ekojik yaşam ve yenilenebilir enerji konularında farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemekte, doğa dostu politikaların ve çevre koruma amaçlı faaliyetlerin tabana yayılması için toplumun farklı kesimlerine hizmet eden projeler geliştirmektedir.
2009 yılında kurulmuş olan Yeryüzü Derneği yıllardır ekoloji ve çevre alanında faaliyet gösteren, iklim değişikliği, organik tarım ve benzeri konularda deneyimli insanları bir araya getirmiş olan bir dernektir. Özellikle eğitim, nonformal öğrenme ve akran faaliyetleri konusunda deneyimli bireylerin üyesi bulunduğu Yeryüzü Derneği’nde aynı zamanda inovatif politika üretme mekanizmalarına da destek verilmektedir. Derneğimizin üyeliği herkese açıktır. Kararlarımız, bütün üyelerin dahil olduğu dernek mail grubunda birlikte alınır. Derneğe üye olan herkes eşit söz hakkına sahiptir.