Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi 2012

1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi 6-8 Eylül 2012 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir.

Kongreye İlişkin Bilgiler

  Kongre lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanlarına açıktır.
  Kongreye bildirili veya bildirisiz katılabilirsiniz.
  Kongrede sunulacak bildiriler Türkçe hazırlanmalıdır.
  Sadece elektronik ortamda gönderilen bildiriler değerlendirilecektir. Lütfen bildirilerinizi posta ile yollamayınız.
  Kongreye bildirili katılacak kişilerin özetlerinin, en geç 11 Mayıs 2012 tarihine kadar e-posta yoluyla [email protected] adresine ulaştırılması gereklidir.
  Kongreye gönderilecek bildirilerin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
  Kongreye birden fazla bildiri ile katılmak mümkündür.
  Özet ve genişletilmiş özetlerin gönderilmesi süreci hakkında detaylı bilgi “Yazım Kuralları” başlığı altındadır.      

 Kongremizin amacı, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve ekonometri alanlarında lisansüstü çalışma yapan lisansüstü öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunmak ve aralarındaki iletişimi/etkileşimi geliştirmektir.

11 Mayıs 2012 Bildiri özetleri için son gönderme tarihi

8 Haziran 2012 Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı

13 Temmuz 2012 Genişletilmiş özet metinlerinin gönderileceği son tarih

6-8 Eylül 2012 1. Ulusal Genç Sosyal Bilimciler Kongresi