Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara’da Başlıyor

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız,

Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü (UFEK2017) 14 – 16 Eylül 2017 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Kongrede yer alacak bildiri, poster, panel, mini sempozyum, vb. aracılığıyla fizik eğitimi alanındaki son gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyoruz. Paralel oturumlardan bir tanesini fizik öğretmenlerimize ayırmayı planlıyoruz. Fizik eğitimi araştırmacıları ile birlikte fizik öğretmenlerimizin de katılımını bekler, kongrede buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Sunu Türleri

3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, tüm eğitim düzeylerinde (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim) yapılan çalışmaların yer aldığı ve
Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişim,
Öğretim Programları ve Ders Kitapları,
Öğrenme Yaklaşım ve Yöntemleri,
Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşım ve Yöntemleri,
Materyal Geliştirme,
Kavramsal Değişim,
Öğretim Teknolojileri,
Laboratuvar Uygulamaları,
Bilimin Doğası
gibi fizik eğitiminin farklı boyutlarının tartışılacağı, bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı bir forum olarak planlanmaktadır. Fikir ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, kongrede bireysel bildiri ve poster sunularının yanı sıra panel, sempozyum ve çalıştay gibi değişik etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır. Kongre kapsamında yer alan farklı etkinliklerin kısa açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Bildiri
Geleneksel biçimde hazırlanmış, bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunular bu kategoriye girmektedir. Yaklaşık 15 dakika sunuya, 5 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda yaklaşık 4-6 sunu yapılacaktır.

Poster
Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarının, düşünce veya deneyimlerinin mümkünse fotoğraf, resim ve grafik destekli olarak hazırlanmış bir poster aracılığıyla aktarıldığı etkileşimli sunular bu kategoriye girmektedir.

Panel
Seçilen bir ana konu üzerinde, konunun uzmanlarından seçilmiş 5-6 kişinin konuşma yaptığı (yaklaşık 40 dakika) ve sonrasında, konuşmalarda ortaya çıkan görüşlerin konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından serbestçe ve ayrıntılı bir biçimde tartışıldığı toplam 80 dakikalık etkileşimli oturumlardır. Oturum, paneli öneren kişi tarafından yönetilir. Panel önerilerinde seçilen konuya (önem, amaç, güncellik, vb.) ve panelistlere ilişkin ayrıntılar (ad, soyad, adres ve katılmayı kabul ettiklerini bildirir belge) sunulmalıdır.

Mini Sempozyum
Tek bir konuda, birbirlerini bütünleyen 3 ile 5 arasında bildirinin sunulduğu ve tartışmanın blok olarak oturum sonunda yapıldığı en çok 100 dakikalık oturumlardır. Mini sempozyum önerilerinde sempozyum başlığı, konunun özeti ve sunuculara ilişkin ayrıntıların (ad, adres, özetler) sunulması gerekmektedir.

Çalıştay
Uygulamaya yönelik çalışmaların yer alacağı veya beceri geliştirmeye yönelik grup etkinliklerinin yer alacağı oturumlardır. Bir çalıştay oturumu en fazla 80 dakika olabilir.

Önemli Tarihler
3 Nisan 2017 Özetlerin gönderilmeye ve kayıt ücretinin yatırılmaya başlanması
30 Haziran 2017 Özetlerin gönderilmesinin sona ermesi
31 Temmuz 2017 Kabul edilen sunuların ilan edilmesi
11 Ağustos 2017 İndirimli ücretin yatırılabilmesinin sona ermesi
21 Ağustos 2017 Çalışmaların kongre programında yer alabilmesi için tam kayıt ücretinin yatırılmasının sona ermesi
29 Ağustos 2017 Kongre programının ilan edilmesi
14 Eylül 2017 Açılış / Tam kayıt ücretini yatırabilmek için son tarih
16 Eylül 2017 Kapanış
6 Ekim 2017 Tam metinlerin gönderilmesinin sona ermesi

http://ufek.gazi.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.