Ulusal Eko-etiket Logo Yarışması

Logo Yarışması
Logo Yarışması

Ulusal Eko-etiket Logo Yarışması

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından WYG Türkiye teknik desteği ile yürütülen “Türkiye’de Ulusal Çevre Etiket Sisteminin Kurulması” Projesi, “Ulusal Eko-etiket” logo yarışması, 22 Kasım 2017 tarihinde başlıyor.

Projenin hedefleri arasında, Ulusal Çevre Etiket Sistemi kapsamında AB Çevre Müktesebatını (EC 66/210 sayılı ve 25 Kasım 2009 tarihli Avrupa Parlementosu ve Konseyi Eko-etiket Tüzüğü) uygulamak, Türkiye’de çevre koşullarını iyileştirmek, Uluslararası Çevre Etiket Sisteminin oluşturulmasında Türkiye’yi desteklemek ve Kurumsal Kapasitesinin oluşturulmasını sağlamak yer alıyor.

AB Çevre Etiketi (Eko-etiket) nedir?

Avrupa Birliği’nin Eko-etiket (çevre etiketi) uygulaması, tüketicilerin daha yeşil ürün ve hizmetleri ayırt edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış bir uygulamadır. AB Çevre etiketi (Ecolabel), gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışındaki alanlarda herhangi bir hizmet ya da ürün için verilebilmektedir. Bugün AB Eko-Etiketi çok geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamakta olup, yeni gruplar sürekli olarak ilave edilmektedir.

Ürünün ham madde temininden geri kazanımına kadar her safhasını kapsayan sistem, temiz üretim, sürdürülebilir tüketim için bir araç ve çevreye daha duyarlı ürünler arasında seçim yapabilmek için tüketicilere ise aynı zamanda bir seçenek sağlayacak, bu kapsamda düzenlenecek “Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışması ile ilgili detayları ve katılım koşularını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Yarışmanın Amacı ve Konusu:

“Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışması, Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi dahilinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından düzenlenen Ulusal ve Resmi bir logo yarışmasıdır.

“Türkiye Eko-etiketini Arıyor” sloganıyla yola çıkan, “Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışması, Türkiye’de çevre koşullarının iyileştirilmesi, Eko-etiket sistemi hakkında bilinç artırılması, Eko-etiket sisteminin faydaları ile ilgli hem tüketici hem de üreticilerde bilgi ve farkındalık sağlanması konuları amaçlanmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında tasarımı amaçlanan logonun, Türkiye’de kurulacak Eko-etiket sisteminin inovatik yüzünü yansıtabilecek, ulusal ve uluslararası arenada Türkiye’nin Çevre Etiket sisteminin oluşturulmasında görünürlüğünü sağlayabilecek ve çevre dostu ürün ve ürünlerin kullanılması ve tüketilmesi konularına dikkat çekmesini amaçlamaktadır.

Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar ve Bilgiler

1. Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum
dışı özel ve tüzel tüm katılımcılara açıktır.

2. Bir kişi istediği en fazla 3 eserle yarışmaya katılabilir.

3. Aynı kişi birden fazla ödül kazanamaz.

4. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış
olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim
edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil
başvurusu yapılmamış olmalıdır.

5. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu
anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır.

6. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise
ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bunun dışındaki durumlarda yarışmaya
katılan eserler iade edilmeyecektir.

7. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya
ait olup, doğabilecek sorunlardan Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, WYG International Danışmanlık Ltd.Şti. Grafik
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.
Yarışmacılar, Seçici Kurulun ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarına saygı
göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

8. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı
değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Seçilen tasarımların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamaması
halinde seçilen eserlere ödül tutarları mutlaka ödenir.

10. Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak
düzenlenmiştir. Grafiker Tasarımcılar Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.

11. Katılım için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Katılım İçin Gerekli Tasarım Koşulları

1. Yarışma için hazırlanacak eserler; hem T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logosundan
bağımsız, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı logosuyla birlikte (yanında ya da
yakınlarında) kullanılabilir olmalıdır.

2. Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi “Ulusal Eko-etiket” logosu;
görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır, sade ve kurumsal faaliyet
alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır.

3. Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi “Ulusal Eko-etiket” logosu,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uluslararası imajı ve kimliğine uygun tarzda,
profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak, yazıtipi, renk
uyumu, içerik ve estetik açısından bir bütünlük sağlayacak şekilde
oluşturulmalıdır.Logo ile ilgili herhangi bir renk kısıtlaması bulunmamaktadır.

4. Seçilen Ulusal Eko-etiket logosu; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası
olarak,Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı temsil edecektir.Logo, Ekoetiket
almaya hak kazanmış ürün ve hizmetlerin paket ve ambalajlarında, her türlü
basılı materyal, sayısal ortam, medya ve reklam çalışmalarında, ayrıca promosyon
ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri
ortam faaliyetlerinde kullanılacaktır.

5. Ulusal Eko-etiket logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak,
büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların
kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit
baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

6. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri
üzerinden değerlendirilecektir.

Katılım İçin Gerekli Teknik Koşullar

1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek:
ABCD123). Farklı tasarımcılardan gelen çalışmalarda aynı rumuz olması halinde
Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu rumuza ek yapma hakkına sahiptir.

2. Katılımcının rumuzu, tasarımların arkasında ve flaş bellek yada CD üzerinde yer
alacaktır.

3. Her tasarım, şartnamenin sonundaki kılavuza uygun olarak çıktısı alınacak ve flaş
bellek yada CD’de bu çıktıların elektronik ortamda oluşturulmuş halleri de yer
alacaktır.

4. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve
yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı
bırakılacaktır.

5. Logo, iki adet A4 kâğıt ile sunulucaktır. Birinci A4 kâğıt içerisine, uzun kenarı 15 cm’i
geçmeyecek biçimde renkli olarak ve ikinci bir A4 kâğıdın yarısına siyah–beyaz,
yarısına da logonun negatif kullanımı % 25 küçültülmüş ölçeğiyle teslim edilmelidir.
A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.

6. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı teslim zarfı ve ayrı
rumuz kullanmalıdır. Birden fazla tasarımın teslim zarfı, tek bir postalama zarfının
içinde kargolanabilir veya elden teslim edilebilir.
Yarışmaya gönderilecek tasarımlar; Adobe Illustrator, Freehand, CorelDraw gibi bir
vektörel programlardan birinde yine vektörel olarak hazırlanmalı, PDF olarak da
kaydedilmeledir, ayrıca Adobe Photoshop gibi piksel tabanlı bir programda da 305 PPI
çözünürlükte oluşturularak CD ile teslim edilmelidir.

7. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir!

8. Seçici kurul, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik
yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

9. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30
gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler. Belirlenen sürelerde geri alınmayan
eserlerden Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu sorumlu değildir.

10. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının
tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderim İçin Postalama Koşulları

1. Katılımcılar, her bir iş için 3 adet zarf kullanacaklardır: Söz konusu zarflar; içerisinde
eksiksiz doldurulmuş katılımcı formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı,
Sayısal Belge CD Zarfı ve bu iki zarfla beraber tasarımların yer alacağı Teslim
Zarfı’dır.

2. Alıcı adresi, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.

3. Her zarfın üzerinde katılımcının sadece rumuzu yazacaktır. Zarfların üzerinde
katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı
bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

4. Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık
bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü postalama zarfı kullanılabilir
(kargo şirketinin zarfı gibi).

5. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” ve “ayrı rumuz”
kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde
kargolanabilir.

Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar

1. Katılımcı, birinci seçilen ve/veya Üst Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan
tasarımının Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanılmasına
süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı
olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince
yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim,
faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu,T.C Çevre ve Şhircilik Bakanlığı tasarım için
katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Katılımcı, ödül alan tasarımı, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına
“Ulusal Eko-etiket” olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul,
beyan ve taahhüt eder.

3. Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, Ulusal Eko-etiket logosu olarak
belirlenecek, Eko-etiket almaya hak kazanmış ürün ve hizmetlerin paket ve
ambalajlarında, kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türkiye Cumhuriyeti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı temsil edecek her türlü basılı materyalde, medya ve
reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, açık hava materyali üzerinde de
kullanılabilecektir.

4. Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma
şartlarını, Seçici Kurul ve Üst Yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Ödül
1. Kazanan yarışmacılara ödülleri,Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığın’da
gerçekleştirilecek toplantı esnasında verilecek olup, resmi tören ise Projenin Kapanış
etkinliğinde yapılacaktır.
2. Ödüller, aşağıda belirtilen net miktarlardadır.
3. Birincilik Ödülü: 10.000 TL (OnBin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü: 5.000 TL (BeşBin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü: 2.500 TL (İkiBinBeşYüz Türk Lirası)
4. Yarışmada ödül alan logoların şartnameye uygun olmaması durumu, yasal olarak
tespit edilirse ödül miktarı kanuni yollardan geri alınır. Bu yarışma, 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu’nun 23. maddesine göre, ulusal grafik tasarım yarışmalarının
standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Yukarıdaki şartnamede katılma koşulları
ve ödülleri belirtilen yarışmada, Seçici Kurul değerlendirme sonuçlarını eksiksiz
uygulamayı taahhüt ederiz.

İletişim ve Yarışma Sekreteryası
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese en geç 15.12.2017 tarihinde gönderilecektir.
Belirlenen tarihten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Adres: Eko-etiket proje ofisi
WYG Binası Mustafa Kemal Mah. 2128. Sokak No:14
06520 Çankaya/Ankara
Tel : (0312) 219 77 55
Faks: (0312) 219 77 56
E-posta: [email protected]
İlgili web siteleri : www.csb.gov.tr www.ekoetiketturkiye.org www.gmk.org.tr

Türkiye’de Çevre Etiket Sisteminin Kurulması Projesi “Ulusal Eko-etiket” Logo Yarışması Katılım Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × two =