Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi 2012

Değerli katılımcılar,

 

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi 19-21 Eylül 2012 tarihlerinde, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nın koordinatörlüğünde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce Gölköy Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kongremizin genel amacı; eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirme alanındaki akademik çalışmaların paylaşılmasına olanak sağlamak, bu alandaki gelişmelere katkıda bulunmak ve alana kamuoyunun dikkatini çekmektir.

Tarihi, yeşilliği ve gölleriyle ünlü bir doğa şehri olan Bolu’da ülkemizin önde gelen üniversiteleri içinde yer alma noktasında önemli adımlar atan üniversitemizde sizleri ağırlamaktan onur duyarız.

Saygılarımla,

Doç. Dr. Zekeriya NARTGÜN

Koordinatör

 

Bilimsel Etkinlik Konu Alanları
Öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme
Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Eğitim ortamlarında yeterliklerin (üst düzey zihinsel beceri ve özel yetenek) ölçülmesi ve değerlendirilmesi
Ölçek geliştirme
Ölçek uyarlama
Ulusal ve uluslararası düzeydeki geniş ölçekli testler ve eğitim politikaları
Öğrenci seçme ve yerleştirme sürecinde ölçme ve değerlendirme
İnsan kaynakları yönetiminde ölçme ve değerlendirme
Bilimsel araştırma sürecinde ölçme ve değerlendirme
Eğitimde psikolojik hizmetler çerçevesinde ölçme ve değerlendirme
Bilgisayar destekli test uygulamaları
Bilimsel araştırmalarda çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin kullanımı
Eğitimde ve psikolojide ölçme ve değerlendirmede etik ilke ve standartlar
Eğitimde ölçme ve değerlendirme ve psikometride lisansüstü eğitimin standartlaştırılması ve öğretim elemanı yetiştirme

Kongre Tarihi
19-21 Eylül 2012

İşlik Çalışmaları
17-18 Eylül 2012

Bildiri Tam Metin Son Teslim Tarihi
08 Haziran 2012

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
17 Ağustos 2012

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Gölköy Yerleşkesi

BOLU 19-21 EYLÜL 2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.