Ulusal Eğitimci Ressamlar Buluşması

Ulusal Eğitimci Ressamlar Buluşması

İSTANBUL AVNİ AKYOL GÜZEL SANATLAR LİSESİ
ULUSAL EĞİTİMCİ RESSAMLAR
BULUŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ:
Bu yarışma; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve resmi özel güzel sanatlar liselerinde resim eğitimi veren sanatçıların bir araya gelerek sanatsal çalışmalarım paylaşması ve fikir alışverişinde bulunmalarına ortam sağlamak ayrıca eğitimci ressamları desteklemeyi amaçlamaktadır.

ESASLAR:
1. Sergi Türkiye’deki bütün Resmi-Özel Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmenleri arasında yapılacaktır.
2. Sergiye gönderilecek eserler sadece resim alanında olacaktır.
3. Sergiye gönderilecek eserlerin konusu serbesttir. Eserlerde herhangi bir kurum veya kuruluşu rahatsız edici içerikler bulunmaması gerekmektedir.
4. Katılımcı Sanatçılar,her okuldan en az iki kişi olmak üzere en fazla 2 eser ile katılabilecektir. Eserlerin uzun kenarı 120 cm. den fazla olmayacaktır.
5. Sergi esnasında mekânda performans gerçekleştirmek isteyen katılımcılar e-mail yoluyla yapacakları çalışma hakkında detaylı bilgi vermeleri gerekmektedir.
6. Sergiye katılacak katılımcı sanatçılar 26.03.2018 tarihine kadar kısa bir özgeçmiş ve eser görselini, eser bilgisi ile birlikte ilgili maile (sanatkabuguart@gmail.com) göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan gönderimler dikkate alınmayacaktır.
7. Sergi düzenleme komisyonu gerekli hallerde bu esaslarda değişiklik yapmaya, tarihleri değiştirmeye yetkilidir.
8. Sergiye başvuruda bulunanlar Şartnamedeki tüm maddeleri aynen kabul etmiş sayılır.
9. Sergiye gönderilecek eserlerin gönderim maliyeti katılımcı sanatçılara aittir.
10. Eserler 02.04.2018 – 08.04.2018 tarihleri arasında (Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi, Göztepe Mah. Rıdvan paşa Sok. No:34 34730 Kadıköy / İstanbul) adresine elden veya kargo yolu ile sergilenmeye hazır olarak gönderilmelidir.
11. Eserlerin gönderimi sırasında oluşabilecek tüm hasarlardan ve etkenlerden katılımcı sanatçı sorumludur.
12. Eserlerin telif hakki sanatcıya aittir. Sanatçının izni ile eserler, sergi düzenleme komisyonu tarafından sanatçı isimleri belirtilerek her türlü medya yayın organında kullanıma sahiptir.

BAŞVURULAR:
1. Başvurular 26.03.2018 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erer.
2. Sergiye katılacak katılımcı sanatçılar katalog için kısa bir özgeçmiş ve eser görselini, eser bilgisi ile birlikte ilgili maile (sanatkabuguart@gmail.com) göndermeleri gerekmektedir.

UYGULAMA:
1. Sergi Üsküdar Adile Sultan Kasrı Sergi Salonunda 16 Nisan 2018 – 27 Nisan 2018 Tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
2. Sergide gerçekleştirilecek olan performans çalışması 16 Nisan 2018 Pazartesi günü saat / 10:00 da başlayacak olup, Sergi açılışı aynı gün saat / 18.00 da gerçekleştirilecektir
3. 17 Nisan 2018 Salı günü katılımcı sanatçılar eşliğinde İstanbul gezisi düzenlenecektir.
4. Konaklama ile ilgili detaylar daha sonra belirtilecektir.
5. Sergi sonunda katalog hazırlanacaktır.

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI: Sergi düzenleme kurulu gerekli görülen hallerde bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme hakları saklıdır.

PROJENİN GEREKÇESİ
Türkiye’nin farklı Güzel Sanatlar Liselerinde çalışan Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin özgün eserlerini bir araya getirmek ve sergilemek.

PROJENİN ÖZETİ
Türkiye’nin farklı Güzel Sanatlar Liselerinde çalışan görsel sanatlar öğretmenlerinin eserlerini bir araya getirmek, sergilemek ve sergi süresince İstanbul’da iki gün misafir ederek, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarının tanıtılması.Sergi açılında katılımcı sanatçıların performans uygulaması yapmasına olanak sağlanması.

PROJENİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
Türkiye’nin farklı Güzel Sanatlar Liselerinde görev yapan eğitimci ressamları sergi dâhilinde bir araya getirerek, birbirleriyle kaynaşması, tanışması ve her türlü sanatsal alışverişte bulunması amaçlanarak bu proje ortaya çıkarılmıştır. Yapılacak olan bu projenin devamlılığım sağlamak sanatsal paylaşımların artırılmasına ve çoğalmasına da imkân sağlayacaktır.

PROJENİN ÖZGÜN YÖNLERİ
Bu proje hedef aldığı Güzel Sanatlar Liseleri bünyesinde yapılmasıyla ülkemizde bir ilk olacaktır. Ayrıca eğitimci sanatçıların bir araya gelmesi konusunda özgün bir proje olacaktır. Katılacak olan sanatçıların çalışmaları belirli bir konu dâhilinde olmayacağından bu proje daha önemli hale gelecektir. Bu proje kapsamında düzenli olarak her yıl yapılacak sergi organizasyonu ile bir araya gelerek sanatsal paylaşımlarını artıracaklardır.

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI
1) Projenin sunulması ve kabulü
2) Sergi organizasyonunun ve şartnamesinin hazırlanması
3) Projenin tüm Güzel Sanatlar Liselerine duyurulması
4) Katılımcıların internet üzerinden başvurularının alınması.
5) Eserlerin kabulü ve sergi salonun hazırlanması.
6) Serginin açılışı
7) Katılımcı sanatçıların İstanbul gezisi
8) Projenin değerlendirilmesi ve sonuç raporunun hazırlanması
9) Sergiye katılan özgün eserlerin katılımcılara geri

gönderilmesi.

PROJENİN UYGULANACAĞI YER İstanbul Üsküdar Adile Sultan Kasrı Sergi Salonu.

PROJENİN MALİYETİ Katılacak sanatçıların sayısına göre konaklama, yemek, servis, kokteyl, katalog, afiş, davetiye ve performans uygulamasında kullanılacak malzemelerin maliyeti sonradan hesaplanacaktır.

PROJE ÇIKTILARI Bu projenin uygulanması sonucunda Eğitimci Ressamların İstanbul’da bir araya gelebilecekleri sanatsal bir ortam yaratılması ve daha fazla sanatsal bilgi paylaşımında bulunulmasına zemin hazırlamak. İstanbul’un sanatsal,tarihsel ve kültürel tanıtımına katkıda bulunmak, Güzel Sanatlar Liseleri öğretmenleri arasındaki işbirliği gücünü daha da pekiştirmektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Bu proje alanında yapılacak özgün bir proje olmasından dolayı ilgili eğitim kurumlan arasında geleneksel hale getirilerek yapılabilecek bir projedir. Ayrıca bu proje geleneksel hale dönüştürüldüğünde yıl içerisinde aynı sergi farklı illere taşınabilir.
RİSKLER Bu projenin maliyeti, katılımcı sayısının azlığı ve eserlerin gönderim esnasında yaşanabilecek olumsuzluklar ön görülebilecek riskler arasındadır.

VARSA EKLERİ (Resim, Video, Doküman vs.) Proje uygulaması sonunda elde edilen materyallerin toplanması, fotoğraf ve video çekimleriyle kayıt altına alınması, projeyi anlatan bir dergi, afiş, katalog ya da broşür hazırlanması.