ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ

7. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ

 

24-26 Mayıs 2012

İnönü Üniversitesi

Malatya

 

 

Değerli Meslektaşlarım,

16-17 Nisan 2011 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenen 6.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nde 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin EYEDDER ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği ile Malatya’da düzenlenmesine karar verilmiştir. 

7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’nin ana teması “Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Sorunları” olarak belirlenmiştir. Bu kongrede daha fazla uygulamaya yönelik sorunlara yer verilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda alt temalar: Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılanması, Eğitim Sistemi’nde kayıt, devam ve okul terki sorunları, öğretmen istihdamı ve işsizlik sorunları, eğitimin niteliği ve öğrenci başarısı, eğitim alanında akademik yayın ve yayıncılığa ilişkin sorunlar, eğitim yönetimi ve denetiminde değerler, taşımalı eğitim, yatılı ve pansiyonlu okulların sorunları, eğitim yönetiminde uzmanlık alanları, eğitim sisteminde uzun vadeli eğilimler, eğitim yönetiminde lisansüstü eğitimin sorunları olarak belirlenmiştir.

Kongreye bütün öğretim elemanlarını, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini, eğitim denetmenlerini, okul müdürlerini ve öğretmenleri davet eder, eğitim ve yönetim sorunlarının bilimsel veriler ışığında tartışılacağı 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan ve bu vesile ile sizleri Malatya’ya, İnönü Üniversitesi’ne davet etmekten mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.                                                       

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
Eğitim Fakültesi Dekanı
Kongre Eş Başkanı

E-posta: bilgi@eyk7.org veya eyk7mlt@gmail.com