Ulusal ECVET Ekibi Başvuru Formu Duyurusu

Avrupa Komisyonu, Mesleki Eğitimde Kredi Transferi Sistemi’nin (ECVET) yerel bazda uygulanmasında AB eğitim ve gençlik programlarının ilgili ülkelerde uygulanmasından sorumlu ulusal ajanslara önemli rol ve sorumluluklar vermiştir. Bunlardan birisi de “Ulusal ECVET Uzmanları” ekibinin oluşturulmasıdır.
Bu konuda Başkanlığımız 2014 iş programında, konu ile ilgili kurum temsilcilerinden bir ekip oluşturmayı planlamaktadır. Belirlenecek bu uzmanların 2014 yılı içerisinde öncelikle ECVET konusunda eğitim almaları ve akabinde çeşitli illerde ilgili taraflarla ECVET’e ilişkin farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
Bahse konu çalışmalarda yer almak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek okullarında görev alan öğretmenlerden başvuruda bulunanlar arasından seçim yapılacaktır. Ulusal ECVET ekibinde yer almak isteyenler aşağıdaki başvuru formunu 25 Mart 2014, Salı gününe kadar doldurmalıdır.
Başvuru formu için tıklayınız