ULUSAL CAVİT ÖZTÜRK FOTOĞRAF YARIŞMASI

4. ULUSAL CAVİT ÖZTÜRK FOTOĞRAF YARIŞMASI

“Medeniyetler Beşiği Amasya” Yarışma Şartnamesi

1. KONU:

MEDENİYETLER BEŞİĞİ AMASYA

Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya’nın tarihi ve kültürel değerlerini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir yelpazede ‘MEDENİYETLER BEŞİĞİ AMASYA’ konulu bir fotoğraf yarışması düzenlemiştir.

2. AMAÇ

Amasya 7500 yıllık tarihi geçmişi, tarihin birçok döneminde yeniden diriliş ve uyanışların merkezi olması, 13 medeniyete beşiklik yapması, şehzadelerin yetiştiği bir şehir olduğu kadar ilim ve irfanın filizlendiği Anadolu Medeniyetlerinin Merkezi olarak nitelendirilebilecek entelektüel bir birikime sahip olması, sinesinde barındırdığı medeniyetlerin miraslarından; erken Roma döneminden Ferhat Su Kanalı, Pontos krallığından Kaya Mezarları ile Harşena Kalesi, şehrin en eski köprülerinden olan İstasyon Köprüsü, İlhanlı döneminden ve anadolunun ilk hastanelerinden olan Bimarhane, Osmanlı döneminden Gümüşlü Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekli Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında restore edilen şehrin en eski mahallelerinden olan Sofular mahallesi, restorasyon çalışması tamamlanan Taşhan ve sayısız onlarca eser günümüzde bir harabe olarak değil, yaşayan bir abide olarak hala dimdik ayakta tutması, tarih boyunca devleti ile hep barışık olmuş halkının asalet ve nezaketi daha sayılamayacak birçok yönüyle bugün mutlaka görülmesi, bilinmesi gereken bir Anadolu şehridir.

Amasya Belediyesi düzenlemiş olduğu bu yarışmada hem fotoğraf sanatına katkı sağlamayı hem de Amasya’ya medeniyetlerin miras bıraktığı eserleri ön plana çıkarmayı hedeflemiştir

3. KATILIM KOŞULLARI:

¦ Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve 1. derece yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açıktır.

¦ Yarışmacılar en çok 5 adet basılı fotoğrafla yarışmaya katılabilirler.

¦ Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için herhangi bir teknik sınırlandırma yoktur. Çekilen objenin özelliği bozulmamak koşuluyla fotoğraf düzenleyici program kullanılabilir. Ancak dijital ortamda fotoğraf düzenleyici programlar kullanılarak görsel veya teknik kalitesi belirgin biçimde ana unsuru değiştirilen fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir.

¦Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler katılamaz. Daha önce ödül almış ya da aynı eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma durumunun anlaşılması halinde diskalifiye nedenidir. Kural ihlali sonradan anlaşılan eserin derecesi geri alınır ödülü iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.

4. FOTOĞRAFLARIN TESLİMİ:

¦ Fotoğraflar hem dijital ortamda hem de basılı olarak teslim edilecektir.

¦ Baskıların kısa kenarı 18 cm’den az, uzun kenarı 50 cm’den fazla olmayacaktır. Herhangi bir yüzeye yapıştırılmayacak, kenar boşluğu bırakılmayacaktır. Fotokopi çıktılar kabul edilmez.

¦ Dijital kayıtlar, en az 300 dpi çözünürlükte, gönderildikleri kadraj ve ölçülerde JPEG olarak bir CD’ye kaydedilecek, bu CD, fotoğrafların basılı halleriyle birlikte teslim edilecektir.

¦ Değerlendirmenin objektifliğini sağlamak adına, katılımcılar yarışmaya isimleriyle değil kendi belirleyecekleri 6 rakamdan oluşan ‘Rumuz’ larla katılmalıdırlar.

¦ Katılım formu (EK 1) teknik özelliklerle birlikte noksansız doldurulacak, 6 rakamdan veya harften oluşan bu Rumuz, yarışmaya sunulan her fotoğrafın arka yüzü sağ alt köşesine eser numarasıyla birlikte (örn: 123456-3); CD’nin üzerine, yazılacaktır. CD kayıtları katılım formuyla örtüşecek şekilde yazılmalıdır. Fotoğraflar, CD kayıtları ve katılım formu üzerine sadece rumuz yazılan bir zarfa konarak hasar görmeyecek şekilde paketlenerek son katılım tarihinde (12 Nisan 2013) saat 17.00 ye kadar yarışma sekreteryasına teslim edilmeli ya da gönderilmelidir. Posta sürecinde meydana gelebilecek hasar, kaybolma ve gecikmelerden Amasya Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

¦ Fotoğraflar esere verilen özgün isimle adlandırılabilir.

¦ Fotoğraflardaki her türlü hukuki sorumluluk fotoğrafçıya aittir.

¦ Amasya Belediyesi internet sitesinden (www.amasya.bel.tr) ve www.tfsf.org.tr sitelerinden Yarışma Katılım Formu (EK.1) edinilebilir.

5. TELİF HAKLARI:

Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları Amasya Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Amasya Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Amasya Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme, albüm ve kataloglarda kullanma, hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Amasya Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/ muvafakat karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Amasya Belediyesi’nin olacaktır.

6. YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Katılım Tarihi 19.04.2013

Jüri Toplantı Tarihi 27.04.2013

Sonuçların Duyurulması 29.04.2013

Geri Gönderim Tarihi 28.05.2013

Geri gönderimler teslim edildikleri biçim ve ambalajda yapılacaktır. Adresinden dönen ve alınmayan eserler geri gönderim tarihinden 30 gün sonra TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

¦ Sonuçlar basın ve internet yoluyla (www.amasya.bel.tr – www.tfsf.org.tr) duyurulacaktır.

¦ Ödül töreni açıklaması: Ödül töreni ve sergileme 12–22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri kapsamında Amasya İl Valiliği tarafından oluşturulacak İl Kutlama Komitesi’nin belirleyeceği bir tarihte Bimarhane (Amasya Belediyesi Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi )’de yapılacaktır. Belirlenen ve ilan edilen bu tarih ödül alanlara ve sergileme alanlara bildirilecektir. Yarışmada ödül kazanan ilimiz dışındaki yarışmacıların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Ödül almaya hak kazanıp törene iştirak etmek isteyen yarışmacıların yol (otobüs geliş-gidiş) ve konaklama masrafları Amasya Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

¦ Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler bir ‘Albüm Kitap’ olarak Amasya Belediyesi tarafından yayınlanacak ve bu kitaptan tüm katılımcılara ve fotoğraf derneklerine birer adet gönderilecektir.

¦ Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

– Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan,

– Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır.

Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

7. ÖDÜLLER

¦ Birincilik ödülü: 2.000.- TL

¦ İkincilik ödülü: 1.500.- TL

¦ Üçüncülük ödülü: 1.000.- TL

¦ Mansiyon (3 Adet): 300- TL

Bunların yanında, sergilenmeye ve albüme girmeye değer bulunan diğer eserler 50.- TL karşılığında satın alma uygulanacaktır.

8. SEÇİCİ KURUL

Osman AKBAŞ Amasya Belediye Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Adnan ATAÇ Fotoğraf Sanatı Kurumu Onur Üyesi

Coşkun ARAL Fotoğraf Sanatçısı

İsmail OKUR Fotoğraf sanatçısı, ADAFAD üyesi (Adapazarı)

Aydın BABACAN Fotoğraf Sanatçısı

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanır.

TFSF Temsilcisi: Vedat OSMANOĞLU (Trabzon)

¦ Katılım formunu imzalayan Katılımcılar bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler. İmzasız katılımlar diskalifiye edilir.

İLETİŞİM:

Yarışma koordinatörü: Yasin KERMEN

Amasya Belediyesi 4. Ulusal Cavit ÖZTÜRK Fotoğraf Yarışması

Amasya Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü

Şehit Özcan Özen Sokak No:15 05100

Tel: 0 358 218 48 14 Santral:0358 – 218 80 00 (Dahili 130)

e-posta: yarisma@amasya.bel.tr – www.amasya.bel.tr

Yarışmamız; 2012/83 numara ile onaylanmıştır. Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır

(EK.1)

Amasya Belediyesi Fotoğraf Yarışması Katılım Formu

RUMUZ …………………

Adı – Soyadı : ____________________________________________ ________________

Adres: _________________________________________________________ __________

Telefon: ______________________________Faks: ___________________ ____

E-posta: __________________________ @ ______________________________________

Mesleği: ___________________________________________________________________

Sıra No Eser Adı Teknik Özellikleri

(Enstantane – Diyafram – ISO – Objektif açısı)

1 ……………………………………… …………/…………./………/………….

2……………………………………… …………/…………./………/………….

3……………………………………… …………/…………./………/………….

4……………………………………… …………/…………./………/………….

5……………………………………… …………/…………./………/………….

TUTANAKTIR

Yukarıdaki şartname hükümlerini ve dereceye giren veya sergilenmeye layık görülen eserlerimin ücreti ödendiği takdirde kullanım haklarının Amasya Belediye’sine ve şahsıma ait olduğunu kabul ediyorum. Tarih: …… / …… / 201..

Amasya Belediyesi Eser Sahibi

Adı – Soyadı : …………………………………
İmzası : ……………………………