ULUSAL CANSON 2011 QUIILING – KÂĞIT KIVIRMA YARIŞMASI

ULUSAL CANSON 2011 
“QUIILING – KÂĞIT KIVIRMA” YARIŞMASI 
YÖNETMELİĞİ 
 

Madde 1: Yarışma Organizasyonu
Dudullu OSB 2. Cadde No: 5, 34776 Ümraniye  İstanbul – Türkiye adresinde bulunan Umur Basım  ve  Kırtasiye  San.  Ve  Tic.  A.Ş.  Canson  markası  bünyesinde  1  Mayıs  –  28  Ekim tarihleri arasında ilköğretim 4. –8. sınıf öğrencilerine yönelik ulusal bir quilling – kâğıt kıvırma yarışması düzenlemektedir.
 
Madde 2: Yarışmaya Katılım
Canson  quilling  –  kâğıt  kıvırma  yarışmasına  katılım,  Umur  Basım  ve  Kırtasiye  A.Ş.  çalışanları  ve  birinci  derecede  yakınları  haricinde  Türkiye’de  bulunan  özel  okul  ve  devlet okulları  bünyesinde  4.,  5.,  6., 7.,  8.,  sınıflarda  eğitim  gören  tüm  ilköğretim  öğrencilerine açıktır.  Bu  yarışmaya  başvuru  öğrencinin  velisi  tarafından  yapılabileceği  gibi,  öğrencinin kayıtlı olduğu ilköğretim okulu bünyesindeki bir öğretmen tarafından da yapılabilir. 
 Madde 3: Katılım Koşulları
Canson ulusal quilling – kâğıt kıvırma yarışması  teması « Quilling – Kâğıt Kıvırma Sanatı » olan bir yarışmadır. Katılımcı  öğrenciler  Canson  Vivaldi  120  gram  veya  Canson  Colorline  150  gram  fon kartonlarını kullanarak çalışmalarını oluşturacaklardır. Katılımcılar  eserlerinde  kullanacakları  zeminde  (ahşap,  fon  kartonu,  köpük  gibi)  istedikleri malzemeyi kullanmakta serbesttirler. Eserler mutlaka bir başlık taşımak zorundadır. Katılımcı öğrencilerin bitmiş eserleri 28 Ekim 2011 tarihinden önce aşağıdaki bilgilerle birlikte istenilen adrese göndermesi gerekmektedir;
–  Öğrencinin ve velisinin adı, soyadı, açık adresi ve telefon numarası,
–  Tüm katılımcı öğrencilerinin adı, soyadı, açık adresi ve telefon numarası,
–  Okulun adı, açık adresi ve telefon numarası,
Adres:
Canson Quilling – Kâğıt Kıvırma Yarışması
Umur Basım ve Kırtasiye San. Ve Tic. A.Ş.
Esenşehir Mah., Dudullu OSB 2. Cadde No: 5, 34776 Ümraniye İstanbul
 
Her öğrencinin yarışmaya tek eserle katılım hakkı mevcuttur.
Gönderim ücreti katılımcıya aittir.
Madde 4: Geçersizlik Hükmü
Konu  başlığı  taşımayan,  belirtilen  kurallara  uymayan,  iletişim  bilgileri  eksik,  değişmiş, okunamayan,  gönderim  bedeli  ödenmeyen  ve  28  Ekim  2011  tarihinden  sonra  gönderilen eserler dikkate alınmayacaktır.
Ayrıca, eserler toplum kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı olmamalı; niteliği ne olursa olsun 3.  grup  ve  kişilerin  haklarına  saldırı  niteliği  taşımamalıdır.  (Özellikle:  isim  hakkı,  görüntü hakkı, özel hayata saygı hakkı, sınaî ve fikri mülkiyet hakkı)
 
Madde 5: Yarışmanın Duyurulması
Canson  quilling  –  kâğıt  kıvırma  yarışması  aşağıda  belirtilen  mecralar  ve  Umur  Basım  ve Kırtasiye  A.Ş.  tarafından  dağıtılan  okul  kutusu  içersinde  yer  alan  broşür  aracılığıyla duyuruluyor  olacaktır.  Bu  broşür,  Umur  Basım  ve  Kırtasiye  A.Ş.’nin  iletişim  bilgilerini bulundurduğu  okulların  öğretmenlerine  ilgili  personelin  okul  ziyaretlerinde  dağıttığı  okul kutusu aracılığıyla iletilecektir. Diğer mecralar ise belirtildiği gibidir;
Umur Basım ve Kırtasiye A.Ş. tarafından düzenlenen Özgür Eller Projesi,
Kâğıt Vs. Dergisi,
www.umur.com.tr internet sitesi,
www.projedenizi.com internet sitesi,
www.facebook.com/ozgureller internet sitesi
 
 
Madde 6: Verilecek Ödüller
Dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve katılan okullar için ödüller şu şekildedir;
1. öğrenciye:  HP LH668EA Notebook 
2. öğrenciye: Sony Play Station 3
3. öğrenciye:  Sony DSC-WX7 Fotoğraf Makinesi
4. öğrenciye: Apple I Pod Nano 8 GB
5. – 10. öğrencilere:  4×4 Runner Mtb 2602 Bisiklet
10. – 50. öğrencilere:  Canson ürünlerinden oluşan hediye seti,
En çok öğrenci ile katılan okula: Sony 32’’ lcd televizyon,
Katılan herkese: Kâğıt Vs Dergisi
 
Madde 7: Ödüllerin Takas Edilmesi
Ödüller asla ödeme, iade veya herhangi takasa tabi olamaz.
 
Madde 8: Kazananları Belirlenmesi
Umur Basım ve Kırtasiye A.Ş. tarafından belirlenen 7 kişilik bir jüri 30 Kasım 2011 tarihinden
önce  gönderilen  eserlerin  en  iyilerini  belirlemek  için  toplanacaklardır.  Toplantının  başında,
jüri  üyelerinden  biri  başkan  olarak  seçilir.  Kazananları  belirlemek  için  her  üye  bir  oy
verecektir. Eşit oy alınması durumunda, başkanın oyu belirleyici olacaktır.
 
Kazananlar aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir;
•  Quilling – Kâğıt Kıvırma sanatına uyumluluk,
•  Yaratıcılık seviyesi,
•  Eserin taşıdığı bütünlük değeri,
•  Katılım şartlarına uyumluluk,
 
Ulusal Canson quilling kağıt kıvırma yarışması sürecinin sonucunda kazananlar  ile bireysel
olarak iletişime geçilecektir. Ödüller bildirilen adrese kargo yoluyla gönderilecektir.
 Madde 9: İstisnai Durumlar
 
Umur  Basım  ve  Kırtasiye  San.  Ve  Tic.  A.Ş.  koşullar  gerektirdiğinde  operasyonu  kısaltma,
uzatma, şartları değiştirme hakkını saklı tutar.
Umur  Basım  ve  Kırtasiye  San.  Ve  Tic.  A.Ş.’nin  kendi  iradesi  dışında  gelişen  herhangi  bir
sebepten dolayı oluşan aksaklıktan sorumlu  tutulamaz,   kazananlar sahip oldukları ödüllerin
sorumluluklarını alırlar.
Umur Basım ve Kırtasiye San. Ve Tic. A.Ş. kargo ve posta hizmetlerinde oluşacak herhangi
bir sebepten sorumlu tutulamaz.
Yine  de,  yarışmaya  katılım  süresi  boyunca  posta  hizmetlerinde  oluşacak  herhangi  bir
grevden dolayı, katılım bitiş tarihi grev süresi kadar ertelenir.
Madde 10: Kazananların İsimlerinin Kullanılması
Katılımcıların  isimleri bilgilendirme amacıyla kullanılabilir.  İsteyen her katılımcı Umur Basım
ve Kırtasiye San. Ve Tic. A.Ş.’ye başvuru yaparak bilgilerinin ticari amaçlarla kullanılması ve
yayılmasını yasaklayabilir.
 
Madde 11: Kimliklerin Doğrulanması
Katılımcılar kimlik ve  ikametgâhlarının doğrulanmasına  izin verdiklerini kabul ederler. Sahte
kimlik ve adresler başvurunun kabul edilmemesine neden olacaktır.
 
Madde 12: Eserlerin Kullanımı
Her kazanan, katılımından dolayı isminin ve yaşının bir arada açıkça kullanılabileceğini kabul
eder.
Kazananlar, kazanılan ödül dışında herhangi bir hak talep edemezler.
 
Madde 13: Yönetmeliğin Yorumlanması
Ulusal Canson yaratıcılık yarışmasına katılımın veya yönetmeliğinin yorumlanmasından
doğmuş ya da doğacak tüm zorluklar için Umur Basım ve Kırtasiye San. Ve Tic. A.Ş.’ye
sunulacaktır. Görüşü nihai olarak kabul edilecektir.