ULUSAL BOTANİK – BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ 2017

ULUSAL BOTANİK – BİTKİ BİLİMİ KONGRESİ 2017

Değerli Meslektaşlarımız;

Biyolojinin birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Botanik (Bitki Bilimi) alanı bunlardan bir tanesidir. Alanımızda bilimsel çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu kadar bunların disiplinler arası paylaşılmasına da gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla dördüncüsü düzenlenecek olan Ulusal Botanik Kongresi’nin 6-9 Temmuz 2017 tarihlerinde Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle Afyon’da İkbal Otel’de yapılması planlanmıştır.

IV. Botanik Kongresi’nde, uygulama ve deneyimlerini paylaşmak üzere Botanik, Ziraat, Eczacılık, Tıp vb. alanlarda çalışan ademisyenleri ve ilgili araştırıcıları bir araya getirmek amaçlanmaktadır. Aromatik Bitkiler, Bitki Biyoteknolojisi, Bitki Büyüme Maddeleri, Bitki Ekolojisi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Gelişim Biyolojisi, Bitki Islahı, Bitki Kimyası ve Bitki Kaynakları, Bitki Koruma, Bitki Metabolizması, Bitki Yapısı ve İşlevi, Bitkilerde Genetik ve Epigenetik Kalıtım, Bitkisel Üretim, Biyoçeşitlilik, Biyotik ve Abiyotik Stres, Botanik Koleksiyonu, Dendroloji, Ekonomik Bitkiler, Ekosistem ve Küresel Değişim, Ekoturizm, Endüstriyel Bitkiler, Etnobotanik, Farmasötik Botanik, Floristik ve Fitocoğrafya, Fonksiyonel Morfoloji ve Evrim, Genomik, Genetik ve Moleküler Evrim, İşletme Ekonomisi ve Pazarlama, Koruma Biyolojisi, Ksiloloji, Moleküler Bitki Fizyolojisi, Moleküler Bitki Gelişimi, Moleküler Biyoloji, Orman Botaniği, Paleobotanik, Sentetik Biyoloji ve Bitki Sistemlerinin Yeniden Programlanması, Simbiyotik Yaşam, Sistematik Botanik, Sucul Botanik, Süs Bitkileri, Teorik ve Hesaplamalı Bitki Epidemiyolojisi, Tıbbi Bitkiler, Tohumlu Bitkiler Biyolojisi, Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi, Tropikal Ekoloji, Viroloji ve Moleküler Bitki Patolojisi alanlarındaki uygulamaları içeren çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bu amaçla akademisyenlerimizi ve botanik bilimine gönül vermiş tüm araştırıcıları yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanın ilerlemesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu, sunulacak uygulamaların ve yapılacak çalışmaların Botanik Bilimi’ne hizmet amaçlı, gelişimsel, iyileştirici stratejileri vurgulayan, somut ve uygulanabilir olmasını hedeflemiştir.

Bu kapsamda kongrede, davetli bildiriler, serbest bildiriler ve poster sunumlarına yer verilecektir. Bunların değerlendirilmesinde içeriğinin, botanik bilimine uygun olması koşulu aranacaktır. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler ulusal botanik kongresi web (www.botanik.web.tr) sayfasında yayınlanacaktır.

Kongre ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için www.botanik.web.tr adresini ziyaret ediniz. Tüm meslektaşlarımızı kongre temamız kapsamında bu sayfayı gözden geçirmeye davet ediyor ve sizleri Afyon İkbal Otel’de ağırlamaktan onur duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA Doç. Dr. Fatma GÜNEŞ

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Trakya Üniversitesi

KONGRE KONULARI
Aromatik Bitkiler
Bitki Biyoteknolojisi
Bitki Büyüme Maddeleri
Bitki Ekolojisi
Bitki Fizyolojisi
Bitki Gelişim Biyolojisi
Bitki Islahı
Bitki Kimyası ve Bitki Kaynakları
Bitki Koruma
Bitki Metabolizması
Bitki Yapısı ve İşlevi
Bitkilerde Genetik ve Epigenetik Kalıtım
Bitkisel Üretim
Biyoçeşitlilik
Biyotik ve Abiyotik Stres
Botanik Koleksiyonu
Dendroloji
Ekonomik Bitkiler
Ekosistem ve Küresel Değişim
Ekoturizm
Endüstriyel Bitkiler
Etnobotanik
Farmasötik Botanik
Floristik ve Fitocoğrafya
Fonksiyonel Morfoloji ve Evrim
Genomik, Genetik ve Moleküler Evrim
İşletme Ekonomisi ve Pazarlama
Koruma Biyolojisi
Ksiloloji
Moleküler Bitki Fizyolojisi
Moleküler Bitki Gelişimi
Moleküler Biyoloji
Orman Botaniği
Paleobotanik
Sentetik Biyoloji ve Bitki Sistemlerinin Yeniden Programlanması
Simbiyotik Yaşam
Sistematik Botanik
Sucul Botanik
Süs Bitkileri
Teorik ve Hesaplamalı Bitki Epidemiyolojisi
Tıbbi Bitkiler
Tohumlu Bitkiler Biyolojisi
Tohumsuz Bitkiler Biyolojisi
Tropikal Ekoloji
Viroloji ve Moleküler Bitki Patolojisi

KONGRE TAKVİMİ
Kongre Tarihi
6-9 Temmuz 2017
Bildiri Özeti Gönderim Tarihi
10 Mart 2017 – 10 Mayıs 2017
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
14 Mayıs 2017
Kongre Katılım ve Konaklama Ücretlerinin Yatırılması için Son Tarih
19 Mayıs 2017
http://www.botanik.web.tr/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin