ULUSAL BİLİM OLİMPİYATLARI 2012

Ortaöğretim Kurumlarına (son sınıflar hariç)  ve İlköğretim Kurumlarının 8. sınıfına devam etmekte olan öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini desteklemek ve katkı sağlamak için Ulusal Bilim Olimpiyatları düzenlenmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI(*)

• Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarında yapılacak sınavlara, ülkemizdeki ve konuk statüsünde olmak üzere K.K.T.C.’deki her ortaöğretim kurumu, başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek her dalda en çok 8’er öğrenci ile 2011 yılında ikinci aşama sınavlarına katılmış olan öğrencileri için başvuru yapabilir. İlköğretim Kurumları da bu sınavlara, Matematik dışında kalan dallarda (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar) 8. sınıfa devam etmekte olan başarılı öğrencileri arasından okul yönetimince seçilecek en çok 2 öğrenci ile katılabilirler. Öğrencilerin T.C. vatandaşı olmaları gereklidir.

• Bu sınavlara katılmak üzere Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilgisayar dallarından önerilecek ortaöğretim öğrencilerinin, 2011 – 2012 öğretim yılında (2012’de) ortaöğretiminin son yılında olmamaları gerekmektedir. Matematik dalında önerilecek öğrencilerin en az 3’ü ortaöğretim eğitiminin 1. veya 2.  yılında olmalıdır.

 BAŞVURU YÖNTEMİ

• TÜBİTAK – BİDEB adına 20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama Sınavları 2012 yılında MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve başvurular http://www.meb.gov.tr adresinden öğrencinin halen öğrenim gördüğü kurum müdürlüğünce yapılacaktır. Bireysel başvurular kabul edilmeyecektir.

• Okul müdürlüklerinin sınava katılacak öğrencilerle ilgili istenilen bilgileri aşağıda verilen başvuru tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr adresinden gerekli formları doldurarak girmeleri gerekmektedir.

• Programla ilgili ilan ve açıklamalar TÜBİTAK – BİDEB adına  MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tüm okullara duyurulacak ve http://www.meb.gov.tr  http://www.tubitak.gov.tr/bideb   web adreslerinde ilan edilecektir.

• Bir öğrenci en çok iki dalda önerilebilir. Başvuru girişi yapıldıktan sonra bir öğrencinin yerine başka birinin önerilmesi ya da daha önce 8’den az öğrenci önerilmiş olan dallarda yeni öğrenciler önerilerek sayının tamamlanması gibi değişiklik istemleri kabul edilmez.

BAŞVURU TARİHİ

27 Ocak – 02 Mart 2012

02 Mart 2012 tarihinden sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ     

 http://www.meb.gov.tr
 
SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınavlar 14 – 15 Nisan 2012 tarihlerinde başvuru yoğunluğuna göre belirlenecek illerdeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınavların yer, tarih ve saatleri, http://www.meb.gov.tr  adresinden 28 Mart 2012 tarihinden itibaren alınabilecek öğrenci sınava giriş belgelerinde yazılı olacaktır.
SINAV YÖNTEMİ

Sınavlar iki aşamalı olarak yapılacak,  Birinci Aşaması 14 – 15 Nisan 2012 ‘de MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek, İkinci Aşaması ise Aralık 2012’de TÜBİTAK – BİDEB tarafından Ankara’da yapılacaktır.
 
A) Birinci Aşama Sınavları
Sınavlarda;

a) Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanır.
b) Tüm öğrenciler aynı soru grubunu yanıtlar.(Sınıflara göre ayrı soru grubu yoktur)
c) Fizik dalında,   problemlerin çözümleri de dikkate alınarak değerlendirme yapılır.
d) Bilgisayar dalındaki sınavda temel bilgisayar, temel C programlama dili ve genel yetenek soruları yer alır.

Değerlendirme

Bütün dallarda değerlendirmeler bölgesel ve ülke genelinde olmak üzere iki kategoride yapılır.

a) Bölgesel Değerlendirme
Sınav sonucuna göre bütün dallarda, belli bir taban puanın üzerinde puan alan öğrenciler arasından, bulundukları coğrafi bölge itibariyle (7 coğrafi bölge ve K.K.T.C.) derece kazananlara başarı belgesi verilir.

b) Ülke Genelinde Değerlendirme

• Bütün dallarda, Türkiye genelinde kişisel başarı sıralaması dikkate alınarak, ilgili Komitelerce İkinci Aşama Sınavları’na girmeye hak kazanan öğrenciler belirlenir. Bu öğrencilerin öğretmenlerine takdir belgesi verilir.

• İkinci Aşama Sınavları’na girmeye hak kazanan öğrenciler aynı zamanda 2012 yazında TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Yaz Hazırlık Okuluna davet edilir. Birinci Aşama Sınavları sonunda, sınav sonuçları ve katılan tüm öğrencilerin puanları sınav tarihinden sonra 1 ay içinde TÜBİTAK web sayfasında ilan edilir.

B) İkinci Aşama Sınavları

• Birinci Aşama Sınavları sonucuna göre, Türkiye geneli dikkate alınarak yapılan kişisel değerlendirmeler sonunda İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI’na katılmaya hak kazanan öğrencilerin sınavı Aralık 2012 içinde Ankara’da yapılacaktır.

• İkinci Aşama Sınavları Matematik ve Biyoloji dallarında yazılı; Fizik ve Kimya dallarında yazılı ve uygulamalı; Bilgisayar dalında ise uygulamalı yapılır.

• İlgili Komitelerce öngörülen düzeyde başarı gösterdiği belirlenen öğrenciler, 2012 – 2013 öğretim yılı yarıyıl tatilinde TÜBİTAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Hazırlık Okuluna davet edilir. Kış Hazırlık Okulu sonunda başarı gösteren öğrenciler Uluslararası Bilim Olimpiyatları ekiplerine seçilir. (Bu süreç, ekipte yer alan öğrencilerin özel yetiştirme kurslarında eğitilmeleri, kesin ekiplerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üç dönem kursa alınmaları ve Temmuz ayından itibaren Olimpiyatların yapılacağı ülkelere gönderilmeleri şeklinde yaklaşık 6 ay süren etkinlikleri kapsamaktadır.)

 

ÖDÜL VE KAZANIMLAR

• İkinci Aşama Sınavları sonucunda dereceye giren öğrencilere TÜBİTAK tarafından para ödülü, başarı belgesi ve madalya verilir. Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler, katıldıkları ilk Üniversite Giriş Sınavı’nda bir defaya özgü olmak üzere, aldıkları derece oranında ek katsayı uygulamasından yararlanırlar (Bkz. ÖSYS Kılavuzu). Ortaöğretim öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptıran (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır ) öğrenciler 2205 – Yurt İçi Lisans Burs Programı kapsamında desteklenirler.

• Uluslararası Olimpiyatlarda madalya alan öğrencilere TÜBİTAK tarafından ödüller verilmekte ve ekipte yer alan tüm öğrenciler TÜBİTAK’ın üniversite lisans bursiyeri olmaya hak kazanmaktadır. Bu öğrencilerin üniversiteye girdikleri yıl burs için TÜBİTAK’a başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca 2001 yılından itibaren yürürlüğe konan bir kanun ile bu öğrencilerden Uluslararası yarışmada madalya kazananlara Yükseköğretim Giriş Sınavı’na girmeden alanlarındaki yükseköğretim programlarından istediklerine (yükseköğretim kurumlarından burslu olanlar hariç) kayıt yaptırabilme hakkı verilmektedir.

(*)
Bu sınavların esas olarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik ve sınavın ortaöğretim müfredat düzeyinin üstünde olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Matematik dalında sınava katılmak isteyen ilköğretim öğrencileri için ayrıca 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı düzenlenmiştir.

Sınava katılacak öğrencilerin sınav içeriği ile ilgili bilgi edinebilmeleri için TÜBİTAK web sitesindeki soruları incelemeleri önerilmektedir.

Geçmiş yıllara ait sınav soruları ve cevap anahtarlarına, http://www.tubitak.gov.tr/bideb

adresinden ulaşılabilir.

NOT: Okullar tarafından sınavlara başvurusu yapılan adayların yaklaşık % 20 sinin sınavlara girmediği tespit edilmekte ve bu da Kurumumuz ve MEB-EĞİTEK açısından büyük bir iş gücü ve ekonomik kayba neden olmaktadır. Okulların, aday gösterdikleri öğrencilerin sınavlara girmeleri konusunda ve sınava girmeyecek öğrencinin başvurusunun yapılmaması konusunda daha özenli davranmaları gerekmektedir.

 

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.
Tüm gönderiler için adres

TÜBİTAK-BİDEB 2202 
Ulusal Bilim Olimpiyatları
Pınar SANALAN
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA

Tel    : (0312)- 468 53 00 / 3808
Internet adresi   :  http://www.tubitak.gov.tr/bideb
E-Posta adresi   :  [email protected]